Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 3099/QĐ-BKHCN năm 2009 công bố Tiêu chuẩn quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Số hiệu: 3099/QĐ-BKHCN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ Người ký: Nguyễn Quân
Ngày ban hành: 31/12/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3099/QĐ-BKHCN

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29/6/2006;

Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;

Căn cứ Nghị định số 28/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố 37 Tiêu chuẩn quốc gia sau đây:

1.

TCVN 8253 : 2009

Gạch chịu lửa kiềm tính cho lò thổi ôxy và lò điện hồ quang luyện thép - Hình dạng và kích thước

2.

TCVN 8254 : 2009

Thủy tinh - Phương pháp xác định hàm lượng B2O3

3.

TCVN 8255 : 2009

Vật liệu chịu lửa - Gạch Manhêdi

4.

TCVN 8256 : 2009

Tấm thạch cao - Yêu cầu kỹ thuật

5.

TCVN 8257-1 : 2009

Tấm thạch cao - Phương pháp thử - Phần 1: Xác định kích thước, độ sâu của gờ vuốt thon và độ vuông góc của cạnh

6.

TCVN 8257-2 : 2009

Tấm thạch cao - Phương pháp thử - Phần 2: Xác định độ cứng của cạnh, gờ và lõi

7.

TCVN 8257-3 : 2009

Tấm thạch cao - Phương pháp thử - Phần 3: Xác định cường độ chịu uốn

8.

TCVN 8257-4 : 2009

Tấm thạch cao - Phương pháp thử - Phần 4: Xác định độ kháng nhổ đinh

9.

TCVN 8257-5 : 2009

Tấm thạch cao - Phương pháp thử - Phần 5: Xác định độ biến dạng ẩm

10.

TCVN 8257-6 : 2009

Tấm thạch cao - Phương pháp thử - Phần 6: Xác định độ hút nước

11.

TCVN 8257-7 : 2009

Tấm thạch cao - Phương pháp thử - Phần 7: Xác định độ hấp thụ nước bề mặt

12.

TCVN 8257-8 : 2009

Tấm thạch cao - Phương pháp thử - Phần 8: Xác định độ thẩm thấu hơi nước

13.

TCVN 8258 : 2009

Tấm xi măng sợi - Yêu cầu kỹ thuật

14.

TCVN 8259-1 : 2009

Tấm xi măng sợi - Phương pháp thử - Phần 1: Xác định kích thước, độ thẳng cạnh và độ vuông góc

15.

TCVN 8259-2: 2009

Tấm xi măng sợi - Phương pháp thử - Phần 2: Xác định cường độ chịu uốn

16.

TCVN 8259-3 : 2009

Tấm xi măng sợi - Phương pháp thử - Phần 3: Xác định khối lượng thể tích biểu kiến

17.

TCVN 8259-4 : 2009

Tấm xi măng sợi - Phương pháp thử - Phần 4: Xác định độ co dãn ẩm

18.

TCVN 8259-5 : 2009

Tấm xi măng sợi - Phương pháp thử - Phần 5: Xác định độ bền chu kỳ nóng lạnh

19.

TCVN 8259-6 : 2009

Tấm xi măng sợi - Phương pháp thử - Phần 6: Xác định khả năng chống thấm nước

20.

TCVN 8259-7 : 2009

Tấm xi măng sợi - Phương pháp thử - Phần 7: Xác định độ bền nước nóng

21.

TCVN 8259-8 : 2009

Tấm xi măng sợi - Phương pháp thử - Phần 8: Xác định độ bền băng giá

22.

TCVN 8259-9 : 2009

Tấm xi măng sợi - Phương pháp thử - Phần 9: Xác định độ bền mưa - nắng

23.

TCVN 8260 : 2009

Kính xây dựng - Kính hộp gắn kín cách nhiệt

24.

TCVN 8261 : 2009

Kính xây dựng - Phương pháp thử - Xác định ứng suất bề mặt và ứng suất cạnh của kính bằng phương pháp quang đàn hồi không phá hủy sản phẩm

25.

TCVN 8262 : 2009

Tro bay - Phương pháp phân tích hóa học

26.

TCVN 8263 : 2009

Thủy tinh - Phương pháp xác định hàm lượng Mangan Ôxit

27.

TCVN 8264 : 2009

Gạch gốm ốp lát - Quy phạm thi công và nghiệm thu

28.

TCVN 8265: 2009

Xỉ hạt lò cao - Phương pháp phân tích hóa học

29.

TCVN 8266 : 2009

Silicon xảm khe cho kết cấu xây dựng - Yêu cầu kỹ thuật

30.

TCVN 8267-1 : 2009

Silicon xảm khe cho kết cấu xây dựng - Phương pháp thử - Phần 1: Xác định độ chẩy

31.

TCVN 8267-2 : 2009

Silicon xảm khe cho kết cấu xây dựng - Phương pháp thử - Phần 2: Xác định khả năng đùn chẩy

32.

TCVN 8267-3 : 2009

Silicon xảm khe cho kết cấu xây dựng - Phương pháp thử - Phần 3: Xác định độ cứng Shore A

33.

TCVN 8267-4 : 2009

Silicon xảm khe cho kết cấu xây dựng - Phương pháp thử - Phần 4: Xác định ảnh hưởng của lão hóa nhiệt đến sự tổn hao khối lượng, tạo vết nứt và phấn hoa

34.

TCVN 8267-5 : 2009

Silicon xảm khe cho kết cấu xây dựng - Phương pháp thử - Phần 5: Xác định thời gian không dính bề mặt

35.

TCVN 8267-6 : 2009

Silicon xảm khe cho kết cấu xây dựng - Phương pháp thử - Phần 6: Xác định cường độ bám dính

36.

TCVN 8268 : 2009

Bảo vệ công trình xây dựng - Diệt và phòng chống mối công trình xây dựng đang sử dụng

37.

TCVN 8270 : 2009

Quy hoạch cây xanh sử dụng hạn chế và chuyên dụng trong đô thị - Tiêu chuẩn thiết kế

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Vụ PC;
- Lưu VT, TĐC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG




Nguyễn Quân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 3099/QĐ-BKHCN năm 2009 công bố Tiêu chuẩn quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.895
DMCA.com Protection Status

IP: 18.205.246.238