Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 304/QĐ-UB năm 1982 về bộ “Đơn giá xây dựng cơ bản khu vực thống nhất Thành phố Hồ Chí Minh” do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 304/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Trần Văn Danh
Ngày ban hành: 29/11/1982 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 304/QĐ-UB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 11 năm 1982

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH BỘ “ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG CƠ BẢN KHU VỰC THỐNG NHẤT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH”

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban Hành chánh các cấp ngày 27-10-1962 ;
Căn cứ Nghị định số 232/CP ngày 6-6-1981 của Hội đồng Chính phủ ban hành điều lệ quản lý xây dựng cơ bản ;
Căn cứ Chỉ thị số 139/CP ngày 16-9-1981 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về việc triển khai xây dựng đơn giá xây dựng cơ bản của Thành phố ;
Căn cứ vào yêu cầu cải tiến và tăng cường quản lý kinh tế trong xây dựng cơ bản ;
Theo đề nghị của Chủ nhiệm Ủy ban Xây dựng cơ bản thành phố sau khi đã được sự thỏa thuận của Ủy ban Xây dựng cơ bản Nhà nước ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay ban hành bộ “Đơn giá xây dựng cơ bản khu vực thống nhất Thành phố Hồ Chí Minh”.

Điều 2. Đơn giá xây dựng cơ bản khu vực thống nhất là cơ sở để lập, thẩm tra, xét duyệt giá trị dự toánv à thanh quyết toán các công trình xây dựng tại Thành phố Hồ Chí Minh. Những công trình xây dựng đặc biệt cần xây dựng đơn giá riêng phải có quyết định của Ủy ban Xây dựng cơ bản Nhà nước (đối với công trình do Trung ương quản lý) hoặc của Ủy ban nhân dân Thành phố (đối với các công trình do Thành phố quản lý”.

Điều 3. Đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Xây dựng cơ bản Thành phố căn cứ vào sự chỉ đạo của Ủy ban Xây dựng cơ bản Nhà nước và các quyết định của Ủy ban nhân dân Thành phố, chịu trách nhiệm hướng dẫn áp dụng, quản lý thực hiện đơn giá xây dựng cơ bản, giúp Ủy ban nhân dân Thành phố thẩm tra nghiên cứu giải quyết những biến động đơn giá xây dựng cơ bản và phối hợp cùng Ngân hàng Đầu tư và Xây dựng thành phố, các cơ quan, các ngành, nghiên cứu trình Ủy ban nhân dân thành phố điều chỉnh, bổ sung hoặc ban hành đơn giá xây dựng cơ bản mới khi cần thiết.

Điều 4. Quyết định này thay thế Quyết định số 1151/QĐ-UB ngày 31-8-1977 và có  hiệu lực kể từ ngày 01-7-1982.

Điều 5.- Các đồng chí Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Chủ nhiệm Ủy ban Xây dựng Cơ bản Thành phố, Thủ trưởng các cơ quan, các ngành và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp căn cứ Quyết định thi hành.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Văn Danh

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 304/QĐ-UB năm 1982 về bộ “Đơn giá xây dựng cơ bản khu vực thống nhất Thành phố Hồ Chí Minh” do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.624
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.13.175