Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 30/2006/QĐ-UB phê duyệt Quy hoạch chi tiết Khu đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Ngũ Hiệp - Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, tỷ lệ 1/500 (Phần quy hoạch Hệ thống hạ tầng kỹ thuật) do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 30/2006/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Quốc Triệu
Ngày ban hành: 20/03/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 30/2006/QĐ-UB

Hà Nội, ngày 20 tháng 3 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH CHI TIẾT KHU ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI XÃ NGŨ HIỆP - TỨ HIỆP, HUYỆN THANH TRÌ TỶ LỆ 1/500 (PHẦN QUY HOẠCH HỆ THỐNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT)
Địa điểm: Xã Ngũ Hiệp và Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

- Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân;
- Căn cứ Pháp lệnh thủ đô Hà Nội;
- Căn cứ Quyết định số 108/1998/QĐ-TTg ngày 20/6/1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2020;
- Căn cứ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng;
- Căn cứ Thông tư số 15/2005/TT-BXD ngày 19/8/2005 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt qui hoạch xây dựng;
- Căn cứ Quyết định số 133/2001/QĐ-UB ngày 28/12/2001 của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết huyện Thanh Trì (Phần quy hoạch sử dụng đất và giao thông) tỷ lệ 1/500;
- Căn cứ Quyết định số 19/2005/QĐ-UB ngày 07/ 02/2005 của Uỷ ban nhân dân Thành phố về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết Khu đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Ngũ Hiệp - Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, tỷ lệ 1/500 (Quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch Tổng mặt bằng);
- Căn cứ Quyết định số 6600/QĐ-UB ngày 03/11/2003 của UBND Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt dự án đầu tư công trình Xây dựng đường nối từ đường Quốc lộ 1A vào bãi đỗ xe tải phía nam huyện Thanh Trì;
- Xét đề nghị của Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội tại tờ trình số 109/TTr-QHKT ngày 25/01/2006,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Phê duyệt Quy hoạch chi tiết Khu đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Ngũ Hiệp - Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, tỷ lệ 1/500 (Phần quy hoạch Hệ thống hạ tầng kỹ thuật) do Công ty Cổ phần C&D Hà Nội lập, hoàn chỉnh tháng 1/2006 với các nội dung chủ yếu sau đây:

1. Vị trí, giới hạn, quy mô nghiên cứu:

1.1. Vị trí: Khu đất đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Tứ Hiệp và xã Ngũ Hiệp - huyện Thanh Trì nằm về phía Nam Thành phố Hà Nội thuộc địa phận hành chính hai xã Tứ Hiệp và Ngũ Hiệp - Huyện Thanh Trì.

1.2. Giới hạn:

+ Phía Bắc giáp đất canh tác xã Ngũ Hiệp

+ Phía Tây và Tây Nam giáp khu dân cư, doanh trại quân đội và nhà máy Z179 (Tổng cục Công nghiệp quốc phòng).

+ Phía Đông và Đông Bắc giáp với đất canh tác xã Ngũ Hiệp.

+ Phía Đông Nam giáp với đường quy hoạch Vành đai IV dự kiến.

1.3. Qui mô:

Tổng diện tích khu vực nghiên cứu là: 177.053 m2

Trong đó:

- Diện tích khu đất sẽ xây dựng hạ tầng kỹ thuật để đấu giá quyền sử dụng đất là: 166.893 m2

- Diện tích đất tạm giao để làm đường vào thi công và khớp nối hạ tầng kỹ thuật là: 10.160 m2.

- Qui mô dân số theo quy hoạch khoảng: 4.000 người.

2. Mục tiêu của đồ án:

+ Cụ thể hoá Quy hoạch chi tiết huyện Thanh Trì tỷ lệ 1/5000 đã được UBND Thành phố Hà Nội phê duyệt tại Quyết định số 133/2001/QĐ-UB ngày 28/12/2001.

+ Quy hoạch ổn định, lâu dài cho khu vực, tạo ra quỹ nhà ở đáp ứng nhu cầu đa dạng của mọi tầng lớp thu nhập trong xã hội với hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật và cơ sở hạ tầng xã hội đồng bộ, hoàn chỉnh nối liền với những khu vực xung quanh góp phần thực hiện việc cụ thể hoá một bước quy hoạch của Huyện và của Thành phố.

+ Xây dựng được một khu nhà ở đồng bộ các công trình kiến trúc và hệ thống hạ tầng kỹ thuật.

+ Đề xuất giải pháp kết nối giữa khu xây dựng mới và khu vực dân cư hiện có một cách hợp lý.

+ Khai thác hiệu quả quỹ đất hiện có, đáp ứng được một phần nhu cầu về nhà ở của người dân, huy động được nhiều nguồn vốn cùng tham gia đầu tư, xây dựng.

+ Tạo nguồn vốn từ đấu giá quyền sử dụng đất để đầu tư xây dựng cho các dự án khác.

+ Là cơ sở pháp lý để quản lý xây dựng theo quy hoạch.

3. Nội dung quy hoạch chi tiết hệ thống hạ tầng kỹ thuật:

Các chỉ tiêu chính và chức năng sử dụng đất trong khu vực nghiên cứu căn cứ theo Quyết định số 19/2005/QĐ-UB ngày 07/02/2005 của UBND Thành phố Hà Nội phê duyệt quy hoạch chi tiết Khu đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Ngũ Hiệp - Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì tỷ lệ 1/500 (Quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch Tổng mặt bằng) là cơ sở để xác định nhu cầu về hạ tầng kỹ thuật.

3.1. Qui hoạch mạng lưới giao thông:

- Mạng lưới giao thông của khu đấu giá quyền sử dụng đất được thiết kế khớp nối với tuyến đường nối từ đường QL1A vào bãi đỗ xe tải phía Nam Huyện Thanh Trì đã được UBND Thành phố Hà nội phê duyệt tại Quyết định số 6600/QĐ-UB và phù hợp với quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch tổng mặt bằng đã được phê duyệt gồm các loại đường: đường phân khu vực, đường nhánh và đường vào nhà:

+ Đường phân khu vực: Đường rộng 27m ở phía Đông khu đất mặt cắt ngang đường gồm: 4 làn xe cơ giới (3,75m x 4), hè mỗi bên rộng 6m. Đường rộng 25m ở phía Tây nối từ đường Quốc lộ 1A vào có thành phần mặt cắt ngang gồm: 4 làn xe cơ giới (3,75m x 4), hè mỗi bên rộng 5m.

+ Đường nhánh: Các tuyến đường nhánh được thiết kế đảm bảo giao thông đi lại thuận tiện trong các nhóm nhà ở, trường học, các công trình dịch vụ có mặt cắt ngang đường rộng 13,5m ¸ 17,5m thành phần mặt cắt ngang gồm: 2 làn xe cơ giới (3,75m x 2), hè mỗi bên rộng 3 ¸ 5m.

+ Đường vào nhà: Đường vào nhà được bố trí đến tận chân công trình nhằm phục vụ đi lại của dân cư trong khu vực và liên hệ được với mạng đường nhánh và đường phân khu vực. Đường rộng 10,5m ¸ 11,5m có mặt cắt ngang gồm: 1 lòng đường rộng 5,5m, hè mỗi bên rộng 2,5 ¸ 3m.

- Bãi đỗ xe:

+ Tổng diện tích bãi đỗ xe trong khu dự án là: 5439m2 (có 1147m2 được bố trí tại khu vực đất cây xanh trong lô đất CX5).

+ Các công trình công cộng, cao tầng... khi thiết kế cần bố trí diện tích chỗ đỗ xe (ngầm hoặc nổi) trong từng công trình để đáp ứng yêu cầu sử dụng.

3.2. Qui hoạch hệ thống thoát nước mưa - San nền:

* San nền: Nền trong từng ô đất được san tạo mái với độ dốc i ³ 0,4% ra các đường bao quanh nơi bố trí hệ thống cống thoát nước mưa.

- Cao độ nền thấp nhất: +6.05m, cao nhất: +6.35m.

- Hướng dốc chính của nền về phía Đông, Đông Nam khu đất.

* Thoát nước mưa:

- Xây dựng hệ thống thoát nước riêng giữa nước mưa và nước bẩn. Cống thoát nước mưa tiết diện D600mm ¸ D1250mm được bố trí dọc theo đường quy hoạch có hướng thoát nước chính từ Bắc xuống Nam và thoát ra mương tiêu Tứ Hiệp - Ngũ Hiệp hiện có ở phía Đông Nam.

- Trước mắt chưa có điều kiện xây dựng đường cống D1250mm ở đường Vành đai IV, để giải quyết thoát nước cần phối hợp với chính quyền địa phương cải tạo hệ thống mương tiêu hiện có.

- Dọc theo ranh giới phía Tây giáp khu dân cư và công trình hiện có cần xây dựng hệ thống rãnh thu đón nước để không gây úng ngập cho các công trình này.

3.3 - Qui hoạch hệ thống cấp nước:

- Tổng nhu cầu dùng nước theo tính toán Qmax = 1300 m3/ngày đêm.

- Theo quy hoạch dự án được cấp từ đường ống truyền dẫn dự kiến xây dựng dọc Quốc lộ 1A ở phía Tây khu đất.

- Trước mắt khi nguồn nước và hệ thống cấp nước chung của Thành phố chưa được xây dựng hoàn chỉnh thì giải quyết cấp tạm từ trạm cấp nước do Xí nghiệp Môi trường Đô thị Thanh Trì quản lý.

- Mạng lưới đường ống cấp nước phân phối chính có tiết diện D110mm ¸ D150mm được đặt dọc theo đường quy hoạch và hình thành mạng vòng cấp nước.

- Các công trình thấp tầng được cấp nước thông qua mạng lưới đường ống dịch vụ D40mm ¸ D50mm.

- Đối với các nhà cao tầng bố trí các trạm bơm cục bộ và bể chứa có thể kết hợp với việc dự trữ nước cứu hoả cho công trình. Xây dựng 2 bể ngầm chứa nước cứu hoả BCH1, BCH2 tại lô ĐX1 và tại lô ĐX2.

- Họng cấp nước cho xe cứu hoả được bố trí trên các đường ống cấp nước có đường kính D ³ 100mm với khoảng cách giữa các họng cứu hoả theo quy chuẩn quy định.

3.4 - Qui hoạch cấp điện - Thông tin bưu điện

Cấp điện:

- Theo quy hoạch nguồn trung thế 22KV cấp điện cho khu vực được cấp từ trạm biến áp trung gian 110KV Văn Điển. Trước mắt được cấp tạm từ nguồn trung thế hiện có dọc quốc lộ 1A. Điểm đấu và nguồn cấp cụ thể sẽ do ngành điện giải quyết.

- Trạm biến áp 22/0,4KV: Vị trí trạm biến thế được lựa chọn sao cho gần trung tâm phụ tải dùng điện với bán kính phục vụ khoảng 300m và gần đường giao thông để tiện thi công. Dự kiến xây dựng 4 trạm biến áp với tổng công suất là 3380 KVA.

- Hệ thống trung thế, hạ thế và chiếu sáng đường sử dụng cáp ngầm.

- Chiếu sáng đường sử dụng đèn tiết kiệm điện năng hoặc đèn thuỷ ngân cao áp.

Thông tin bưu điện:

- Theo quy hoạch phục vụ cho nhu cầu thông tin bưu điện ở khu vực này sẽ do tổng đài vệ tinh No14 dự kiến xây dựng ở phía Bắc. Trước mắt tổng đài trên chưa được xây dựng thì được giải quyết tạm từ tổng đài hiện có của khu vực.

- Xây dựng hệ thống cáp gốc từ tổng đài đến các tủ cáp chính trong khu vực. Các nhu cầu về dịch vụ bưu điện thông qua bưu cục dự kiến bố trí trong công trình cao tầng tại lô đất số 15. Hệ thống thông tin bưu điện sẽ do cơ quan chuyên ngành giải quyết.

3.5- Qui hoạch hệ thống thoát nước bẩn và vệ sinh môi trường:

* Hệ thống thoát nước bẩn:

- Là hệ thống thoát nước riêng giữa nước mưa và nước bẩn.

- Các tuyến cống D300mm ¸ D500mm được xây dựng dọc theo đường trong khu vực nghiên cứu đảm bảo thu đón nước thải trong từng ô đất dẫn về trạm xử lý nước thải dự kiến xây dựng ở phía Đông Nam. Trước mắt, trạm xử lý nước này chưa xây dựng thì nước thải cần được xử lý sơ bộ bằng các bể tự hoại xây dựng trong công trình và hệ thống cống thoát nước bẩn tạm thời được đấu vào hệ thống thoát nước mưa của khu vực. Đối với tuyến cống D500mm do còn đảm nhiệm chức năng thoát chung cho khu vực ở phía Bắc nên trong quá trình lập dự án cần lưu ý lựa chọn cao độ đặt cống cho phù hợp.

Vệ sinh môi trường:

- Đối với khu vực xây dựng nhà cao tầng cần xây dựng hệ thống đổ rác từ trên tầng cao xuống bể rác cho từng đơn nguyên. Xe chở rác sẽ thu rác trực tiếp từ bể rác này. Việc xây dựng sẽ theo mặt bằng công trình.

- Đối với khu vực xây dựng nhà ở thấp tầng có thể giải quyết rác theo 2 phương thức:

- Đặt các thùng rác nhỏ dọc theo các tuyến đường, khoảng cách giữa các thùng là 50m ¸ 100m.

- Xe chở rác thu gom theo giờ cố định, các hộ dân trực tiếp đổ rác vào xe.

- Đối với khu vực sử dụng cho mục đích công cộng cần có bể rác hoặc thùng rác có nắp đậy kín và hợp đồng với Công ty môi trường đô thị tới thu gom và vận chuyển tới bãi rác chung của Thành phố.

- Đối với các công trình hạ tầng kỹ thuật đặt dọc theo đường nối từ Quốc lộ 1A vào bãi đỗ xe tải phía Nam huyện Thanh Trì cần phối hợp với dự án này để tránh chồng chéo.

Điều 2: Giám đốc Sở Qui hoạch - Kiến trúc thành phố chịu trách nhiệm kiểm tra, xác nhận hồ sơ, bản vẽ kèm theo quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết Khu đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Ngũ Hiệp - Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì tỷ lệ 1/500 (phần Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật) trong vòng 15 ngày kể từ ngày ký quyết định này; Chủ trì phối hợp với UBND huyện Thanh trì, UBND các xã Tứ Hiệp, Ngũ Hiệp tổ chức công bố công khai quy hoạch chi tiết được duyệt cho các tổ chức, cơ quan và nhân dân biết, thực hiện.

- Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Thanh Trì chịu trách nhiệm tổ chức kiểm tra, giám sát xây dựng theo quy hoạch được duyệt và xử lý việc xây dựng sai quy hoạch theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.

- Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3: Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc các Sở: Qui hoạch - Kiến trúc, Xây dựng; Giao thông Công chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên Môi trường & Nhà đất, Tài chính, Chủ tịch UBND huyện Thanh Trì, Chủ tịch UBND các xã Tứ Hiệp, Ngũ Hiệp, Giám đốc Ban quản lý dự án huyện Thanh Trì; Giám đốc, thủ trưởng các Sở, Ngành, các tổ chức, cơ quan và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CHỦ TỊCH

Nguyễn Quốc Triệu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 30/2006/QĐ-UB ngày 20/03/2006 phê duyệt Quy hoạch chi tiết Khu đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Ngũ Hiệp - Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, tỷ lệ 1/500 (Phần quy hoạch Hệ thống hạ tầng kỹ thuật) do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.779

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.239.91