Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 30/2001/QĐ-UB ban hành "Đơn giá Khảo sát xây dựng Thành phố Hà Nội" do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 30/2001/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Đỗ Hoàng Ân
Ngày ban hành: 30/05/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

 

Hà Nội, ngày 30 tháng 05 năm 2001 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH "ĐƠN GIÁ KHẢO SÁT XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HÀ NỘI"

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND;
Căn cứ Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08/07/1999 và Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 05/05/2000 của Chính phủ;
Căn cứ công văn số 830/BXD-VKT ngày 18/05/2001 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc thoả thuận ban hành Đơn giá Khảo sát xây dựng Thành phố Hà Nội;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng - Trưởng Ban nghiên cứu Đơn giá Khảo sát xây dựng Thành phố Hà Nội tại Tờ trình số 492/TTr-BĐG ngày 18/05/2001,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành kèm theo quyết định này tập "Đơn giá Khảo sát xây dựng Thành phố Hà Nội" là cơ sở để quản lý vốn đầu tư XDCB, xác định giá trị dự toán khảo sát xây dựng, phục vụ công tác lập kế hoạch và xác định giá xét thầu công tác khảo sát xây dựng các công trình xây dựng trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Điều 2: Tập "Đơn giá Khảo sát xây dựng Thành phố Hà Nội" có hiệu lực áp dụng từ ngày 01/01/2001.

Điều 3: Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội chịu trách nhiệm hướng dẫn áp dụng, quản lý thực hiện và phối hợp với các sở, ngành liên quan nghiên cứu, giải quyết các biến động về giá, giải quyết các vướng mắc trong quá trình thực hiện, trình UBND Thành phố Hà Nội và Bộ Xây dựng giải quyết những nội dung vượt quá thẩm quyền.

Điều 4: Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành thuộc Thành phố; Chủ tịch UBND các quận, huyện và các Chủ đầu tư các công trình xây dựng trên địa bàn Thành phố Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

-          

T/M. UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
K/T. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đỗ Hoàng Ân

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 30/2001/QĐ-UB ban hành "Đơn giá Khảo sát xây dựng Thành phố Hà Nội" do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.300

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.191.0