Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 298/QĐ-BXD năm 2009 về việc công nhận bổ sung năng lực thực hiện các phép thử của phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 298/QĐ-BXD Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Trung Hòa
Ngày ban hành: 01/07/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------

Số: 298/QĐ-BXD

Hà Nội, ngày 01 tháng 7 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG NHẬN BỔ SUNG NĂNG LỰC THỰC HIỆN CÁC PHÉP THỬ CỦA PHÒNG THÍ NGHIỆM CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Luật chất lượng sản phẩm hàng hóa ngày 21 tháng 11 năm 2007
Căn cứ Pháp lệnh Đo lường ngày 06 tháng 10 năm 1999;
Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 2 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;
Căn cứ Quyết định số 11/2008/QĐ-BXD ngày 01 tháng 7 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chế công nhận và quản lý hoạt động phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng;
Căn cứ Quyết định số 1468/QĐ-BXD ngày 17 tháng 12 năm 2008 về việc uỷ quyền cho Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và môi trường ký Quyết định công nhận năng lực thực hiện các phép thử của phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng.
Xét hồ sơ đăng ký công nhận phòng thí nghiệm của Trung tâm kiểm định xây dựng tỉnh Yên Bái ngày 2 tháng 6 năm 2009;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận Phòng thí nghiệm tổng hợp và khảo sát địa chất, địa hình thuộc Trung tâm kiểm định xây dựng tỉnh Yên Bái, mã số LAS-XD515, địa chỉ: Tổ 46-Phường Đồng Tâm-Tp. Yên Bái-Tỉnh Yên Bái, được thực hiện bổ sung các phép thử nêu trong bảng danh mục kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký đến hết ngày 10 tháng 2 năm 2010.

Điều 3. Chánh văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường, Thủ trưởng cơ sở quản lý phòng thí nghiệm nêu tại Điều 1 và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

Nơi nhận
- Như điều 1
- Lưu VP, Vụ KHCN-MT-BXD

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KHCN và MT
TS. Nguyễn Trung Hoà

 

DANH MỤC

CÁC PHÉP THỬ VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ BỔ SUNG CỦA PHÒNG THÍ NGHIỆM LAS-XD 515

(Kèm theo Quyết định số: 298 /QĐ-BXD, ngày 01 tháng 7 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.)

TT

Tên phép thử

Cơ sở pháp lý tiến hành thử

1

THỬ NGHIỆM TẠI HIỆN TRƯỜNG

 

 

- Đo điện trở đất

TCXDVN 46:07

 

- Thí nghiệm xuyên tĩnh (CPT)

TCXD 174:89

 

- Thí nghiệm xuyên động (DCP)

ASTM D1586:92

 

- Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn (thử nghiệm SPT)

TCXD 226: 99

 

- Cọc-PP thí nghiệm bằng tải trọng tĩnh ép dọc trục

TCXDVN 269: 02

2

THỬ CƠ LÝ VL. BỘT KHOÁNG TRONG B.T. N

 

 

- Thành phần hạt

22 TCN 58-84

 

- Lượng mất khi nung

22 TCN 58-84

 

- Hàm lượng nước

22 TCN 58-84

 

- Khối lượng riêng của bột khoáng chất

22 TCN 58-84

 

- KL thể tích và độ rỗng của bột khoáng chất

22 TCN 58-84

 

- Hệ số háo nước

22 TCN 58-84

 

- Hàm lượng chất hoà tan trong nước

22 TCN 58-84

 

- Xác định KLR của bột khoáng chất và nhựa đường

22 TCN 58- 84

 

- Độ trương nở thể tích của hỗn hợp bột khoáng và nhựa đường

22 TCN 58-84

 

- Chỉ số hàm lượng nhựa của bột khoáng

22 TCN 58- 84

3

THỬ NGHIỆM MỐI HÀN KIM LOẠI

 

 

- Thử kéo mối hàn kim loại

TCVN 5403-1991

 4

THỬ NGHIỆM CƠ LÝ ĐẤT TRONG PHÒNG

 

 

- Xác định các chỉ tiêu của đất trên máy nén 3 trục (UU;CU;CD;CV)

ASTM D2850-95

Ghi chú: Phòng được phép thực hiện các phép thử trên theo tiêu chuẩn nước ngoài tương đương khác như: (ASTM, AASHTO, TCN, BS, JIS ...)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 298/QĐ-BXD năm 2009 về việc công nhận bổ sung năng lực thực hiện các phép thử của phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.295

DMCA.com Protection Status
IP: 54.236.62.49