Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 28/2006/QĐ-BXD ban hành TCXDVN 375 : 2006 " Thiết kế công trình chịu động đất" do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 28/2006/QĐ-BXD Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Văn Liên
Ngày ban hành: 11/09/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số 28 /2006/QĐ- BXD

Hà Nội, ngày 11 tháng 9 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH TCXDVN 375 : 2006 " THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH CHỊU ĐỘNG ĐẤT"

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Nghị định số 36/2003/NĐ-CP ngày 4/4/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Bộ Xây dựng;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ
,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này 01 Tiêu chuẩn xây dưnmgj Việt nam :

TCXDVN 375 : 2006 " Thiết kế công trình chịu động đất

Phần1 : Quy định chung, tác động động đất và quy định đối với kết cấu nhà

Phần 2 : Nền móng, tường chắn và các vấn đề địa kỹ thuật"

Điều 2. Quyết định này có hiệu lựcsau 15 ngày, kể từ ngày đăng công báo.

Điều 3. Các Ông Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và các Ông/Bà có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận
Như điều 3
Website Chính Phủ Đã ký
Bộ Tư pháp
Công báo
Vụ Pháp chế
Lưu VP, Vụ KHCN

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Liên

 

DANH SÁCH

 HỘI ĐỒNG KHKT CHUYÊN NGÀNH

Nghiệm thu đề tài “ Nghiên cứu các yếu tố cấu thành thị trường bất động sản nhà đất, đề xuất cơ sở khoa học của các chính sách quản lý thị trường bất động sản nhà đất”. (Thành lập theo Quyết định QĐ số 28 ngày 11 tháng 9 năm 2006)

1. Chủ tịch Hội đồng: Gs.Ts. Nguyễn Hữu Dũng- Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ – Bộ Xây dựng.

2. Thư ký Hội đồng: KS. Nguyễn Đình Tuấn - CVC Vụ KHCN

Các uỷ viên phản biện:

3.       TS. Trần Hồng Mai – Phó Viện trưởng Viện Kinh tế xây dựng - BXD

4.       ThS. Trần Kim Chung – Phó Ban Khoa học quản lý Viện Nghiên Cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) – Bộ Kế hoạch và đầu tư.

5.       KS. Lê Ngọc Khoa- Phó cục trưởng Cục quản lý công sản – Bộ Tài Chính.

Các uỷ viên khác:

6.       PGS.TS Đỗ Hậu - Phó Hiệu trưởng trường Đại học Kiến trúc Hà Nội

7.       PGS.TS Cao Duy Tiến – Viện trưởng Viện Khoa học Công nghệ xây dựng

8.       TS. Nguyễn Văn Lịch – Viện trưởng Viện nghiên cứu thương mại – Bộ thương mại.

9.        Ks. Chu Văn Chung – Vụ trưởng Vụ Pháp Chế – Bộ Xây dựng

10.    Ks. Nguyễn Ngọc Thành – Tổng Giám đốc Công ty cổ phần xây dựng và phát triển đầu tư HảI phòng

11.    ThS. Phạm Trung Kiên – Phó Tổng Giám đốc – Tổng Công ty phát triển nhà và đô thị (HUD).

Khách mời cuả Hội đồng:

1.                   Thứ trưởng Bộ Xây dựng : Tống Văn Nga

 

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 28/2006/QĐ-BXD ban hành TCXDVN 375 : 2006 " Thiết kế công trình chịu động đất" do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.295

DMCA.com Protection Status
IP: 18.215.62.41