Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 28/2000/QĐ-BCN ban hành tạm thời hệ số điều chỉnh đơn giá dự toán các công trình địa chất của Bộ trưởng Bộ công nghiệp

Số hiệu: 28/2000/QĐ-BCN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công nghiệp Người ký: Đỗ Hải Dũng
Ngày ban hành: 11/04/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG NGHIỆP
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 28/2000/QĐ-BCN

Hà Nội, ngày 11 tháng 4 năm 2000

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP SỐ 28/2000/QĐ-BCN NGÀY 11 THÁNG 4 NĂM 2000 VỀ VIỆC BAN HÀNH TẠM THỜI HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH ĐƠN GIÁ DỰ TOÁN CÁC CÔNG TRÌNH ĐỊA CHẤT

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 74/CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công nghiệp;
Căn cứ Nghị định số 175/1999/NĐ-CP ngày 15 tháng 12 năm 1999 của Chính phủ về việc điều chỉnh mức tiền lương tối thiểu từ 144.000 đồng/tháng lên 180.000 đồng/tháng đối với các đối tượng hưởng lương và phụ cấp từ nguồn kinh phí ngân sách Nhà nước;
Căn cứ Quyết định số 570/ QĐ-KHĐT ngày 10 tháng 4 năm 2000 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc phê duyệt Báo cáo xây dựng hệ số điều chỉnh tiền lương trong đơn giá dự toán các công trình địa chất;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch và Đầu tư,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành tạm thời kèm theo Quyết định này Bảng hệ số điều chỉnh đơn giá dự toán các công trình địa chất đối với các mức giá đã được Bộ Công nghiệp ban hành tại các Quyết định số 1822/1998/QĐ-TCKT ngày 31 tháng 8 năm 1998; số 1823/1998/QĐ-TCKT ngày 31 tháng 8 năm 1998; số 1824/1998/QĐ-TCKT ngày 31 tháng 8 năm 1998; số 67/1998/QĐ-BCN ngày 12 tháng 10 năm 1998; số 68/1998/QĐ-BCN ngày 13 tháng 10 năm 1998; số 69/1998/QĐ-BCN ngày 14 tháng 10 năm 1998; số 39/1999/QĐ-BCN ngày 05 tháng 7 năm 1999; số 40/1999/QĐ-BCN ngày 05 tháng 7 năm 1999; số 43/1999/QĐ-BCN ngày 21 tháng 7 năm 1999.

Điều 2. Hệ số điều chỉnh đơn giá dự toán các công trình địa chất được sử dụng cùng với các Quyết định dẫn ở Điều 1 vào việc lập và thẩm tra dự toán các đề án địa chất, lập kế hoạch Ngân sách, thanh quyết toán các bước địa chất và nhiệm vụ địa chất hoàn thành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2000.

Điều 3. Giao Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam hướng dẫn các đơn vị địa chất áp dụng thống nhất bảng hệ số điều chỉnh này.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng: Kế hoạch và Đầu tư, Quản lý Công nghệ và Chất lượng sản phẩm, Tài chính-Kế toán, Tổ chức-Cán bộ, Pháp chế, Cục trưởng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Địa chất và Khoáng sản, Thủ trưởng các đơn vị địa chất và các đơn vị có thực hiện công tác điều tra cơ bản địa chất và điều tra cơ bản địa chất về tài nguyên khoáng sản chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

K/T BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hải Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 28/2000/QĐ-BCN ban hành tạm thời hệ số điều chỉnh đơn giá dự toán các công trình địa chất của Bộ trưởng Bộ công nghiệp

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.618
DMCA.com Protection Status

IP: 3.82.52.91