Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 27/1999/QĐ-BXD tiêu chuẩn xây dựng TCXD 235: 1999 về Dầm bê tông cốt thép ứng lực trước PPB và viên Blốc bê tông dùng làm sàn và mái nhà do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 27/1999/QĐ-BXD Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Văn Liên
Ngày ban hành: 14/10/1999 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 27/1999/QĐ-BXD

Hà nội, ngày 14 tháng 10 năm 1999

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG "DẦM BÊ TÔNG CỐT THÉP ỨNG LỰC TRƯỚC PPB VÀ VIÊN BLỐC BÊ TÔNG DÙNG LÀM SÀN VÀ MÁI NHÀ" TCXD 235: 1999

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

- Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 04/03/ 1994 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức cửa Bộ Xây dựng.

- Căn cứ Biên bản số 125 / HĐKHKT ngày 16/9/1999 của Hội đồng KHKT chuyên ngành nghiệm thu đề tài nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn " Dầm bê tông cốt thép ứng lực trước PPB và viên Blốc bê tông dùng làm sàn và mái nhà "

- Xét đề nghị của Ông Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Ông Tổng giám đốc Tổng công ty xuất nhập khẩu xây dựng Việt Nam VINACONEX - Bộ Xây dựng.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này 01 tiêu chuẩn Ngành Xây dựng TCXD 235: 1999 Dầm bê tông cốt thép ứng lực trước PPB và viên Blốc bê tông dùng làm sàn và mái nhà, áp dụng cho nhà máy bê tông và xây dựng Xuân Mai.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3: Các Ông Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ, Tổng giám đốc Tổng công ty xuất nhập khẩu xây dựng Việt Nam VINACONEX và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3
- Tổng cục TCĐLCL
- Lổu VP &Vụ KHCN, BXD

KT/ BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG
THỨ TRƯỞNG
PGS.TS. Nguyễn Văn Liên

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 27/1999/QĐ-BXD tiêu chuẩn xây dựng TCXD 235: 1999 về Dầm bê tông cốt thép ứng lực trước PPB và viên Blốc bê tông dùng làm sàn và mái nhà do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.268
DMCA.com Protection Status

IP: 18.205.246.238