Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 2403/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bến Tre Người ký: Nguyễn Văn Hiếu
Ngày ban hành: 09/11/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 2403/QĐ-UBND

Bến Tre, ngày 09 tháng 11 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH LỘ GIỚI, CHỈ GIỚI XÂY DỰNG BỔ SUNG MỘT SỐ TUYẾN ĐƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ BẾN TRE

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ các Quyết định của Uỷ ban nhân dân tỉnh số 3383/QĐ-UBND ngày 08 tháng 10 năm 2002; 363/2003/QĐ-UB ngày 15 tháng 12 năm 2003; 648/2005/QĐ-UBND ngày 08 tháng 3 năm 2005 và Công văn số 239/UBND-TCĐT ngày 22 tháng 01 năm 2010 của Uỷ ban nhân dân tỉnh;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 103/TTr-SXD ngày 27 tháng 10 năm 2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Quy định về lộ giới, chỉ giới xây dựng một số tuyến đường trên địa bàn thành phố Bến Tre cụ thể như sau:

1. Các tuyến đường thuộc phạm vi ranh giới quy hoạch xây dựng đô thị đã được phê duyệt:

a) Đường nối từ đường Đoàn Hoàng Minh đến đường phường 6 - Bình Phú:

+ Mặt đường: 15m.

+ Vỉa hè mỗi bên: 7,5m.

+ Lộ giới: 30m.

+ Chỉ giới xây dựng tính từ tim đường: 15m (chỉ giới xây dựng trùng lộ giới).

b) Lộ nhà thi đấu:

+ Mặt đường: 6m.

+ Vỉa hè mỗi bên: 5m.

+ Lộ giới: 16m.

+ Chỉ giới xây dựng tính từ tim đường: 11m (khoảng lùi là 3m so với lộ giới).

2. Các tuyến đường ngoài phạm vi ranh giới quy hoạch đã được phê duyệt:

a) Lộ liên xã Sơn Đông - Bình Phú (từ đường tỉnh 884 đến đường phường 6 - Bình Phú):

+ Lộ giới: 28m.

+ Chỉ giới xây dựng tính từ tim đường: 17m (khoảng lùi là 3m so với lộ giới).

b) Lộ liên xã Mỹ Thạnh An - Phú Nhuận (từ cầu Miễu Cái Đôi đến cầu Nhà Việc):

+ Mặt đường: 7,5m.

+ Vỉa hè mỗi bên: 5m.

+ Lộ giới: 17,5m.

+ Chỉ giới xây dựng tính từ tim đường: 11,75m (khoảng lùi là 3m so với lộ giới).

c) Lộ Mỹ Thạnh An - Nhơn Thạnh (từ cầu Miễu Cái Đôi đến cầu Hồng Hà):

+ Mặt đường: 7,5m.

+ Vỉa hè mỗi bên: 5m.

+ Lộ giới: 17,5m.

+ Chỉ giới xây dựng tính từ tim đường: 11,75m (khoảng lùi là 3m so với lộ giới).

d) Lộ làng nghề xã Nhơn Thạnh từ đường 19/5 đến làng nghề:

+ Mặt đường: 5m.

+ Vỉa hè mỗi bên: 3m.

+ Lộ giới: 11m.

+ Chỉ giới xây dựng tính từ tim đường: 8,5m (khoảng lùi là 3m so với lộ giới).

e) Lộ liên ấp 2B xã Nhơn Thạnh (toàn tuyến):

+ Lộ giới: 28m.

+ Chỉ giới xây dựng tính từ tim đường: 17m (khoảng lùi là 3m so với lộ giới).

Điều 2. Quyết định này là cơ sở pháp lý để thực hiện và quản lý Nhà nước trong lĩnh vực quy hoạch xây dựng và quản lý đô thị trên địa bàn thành phố Bến Tre.

Điều 3. Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan trong quá trình thực hiện đầu tư xây dựng đều phải thực hiện theo đúng các điều, khoản của Quy định này.

Điều 4. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Bến Tre và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Hiếu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2403/QĐ-UBND ngày 09/11/2010 ban hành Quy định về lộ, chỉ giới xây dựng một số tuyến đường trên địa bàn thành phố Bến Tre do Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.776

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.117.130
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!