Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 24/2004/QĐ-UB phê duyệt chỉ giới đường đỏ tuyến đường Vành đai 2: Đoạn Bưởi - Cầu Giấy, tỷ lệ 1/500 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 24/2004/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Đỗ Hoàng Ân
Ngày ban hành: 20/02/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 24/2004/QĐ-UB

Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2004 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ V/V PHÊ DUYỆT CHỈ GIỚI ĐƯỜNG ĐỎ TUYẾN ĐƯỜNG VÀNH ĐAI 2: ĐOẠN BƯỞI - CẦU GIẤY, TỶ LỆ 1/500.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘi

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân;
Căn cứ Pháp lệnh Thủ đô Hà Nội;
Căn cứ Nghị định số 91/CP ngày 17 thàng 8 năm 1994 của Chính phủ ban hành Điều lệ quản lý quy hoạch đô thị;
Căn cứ Quyết định số 108/1998/QĐ-TTg ngày 20 tháng 6 năm 1998 của Thủ Tướng Chính phủ phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2020;
Căn cứ Quyết định số 43/1999/QĐ-UB ngày 29 tháng 5 năm 1999 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội phê duyệt Quy hoạch chi tiết quận Cầu Giấy, tỷ lệ 1/2000;
Căn cứ Quyết định số 68/2000/QĐ-UB ngày 14 tháng 7 năm 2000 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội phê duyệt Quy hoạch chi tiết quận Ba Đình, tỷ lệ 1/2000;
Xét đề nghị của Sở Quy hoạch Kiến trúc tại Công văn số 389/QHKT- P2 ngày 05 tháng 11 năm 2003 và Công văn số 229/QHKT – P2 ngày 16 tháng 02 năm 2004,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Phê duyệt chỉ giới đường đỏ tuyến đường Vành đai 2: Đoạn Bưởi - Cầu Giấy, tỷ lệ 1/500 theo phương án 2 (có bản vẽ kèm theo) do Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội lập tháng 10 năm 2002, được Sở Quy hoạch Kiến trúc chấp nhận ngày 05 tháng 11 năm 2003 để làm cơ sở lập dự án xây dựng đường, với các nội dung chính như sau:

1- Địa điểm:

Tuyến đường đi qua phường Cống Vị, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình; phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy.

2- Cấp hạng, tuyến:

2-1.Cấp hạng đường: Đường chính Thành phố.

2-2. Tuyến: Chiều dài tuyến khoảng 2000m.

- Điểm đầu: Nút giao thông Bưởi – Nghĩa Đô ( giao với đường Hoàng Quốc Việt kéo dài).

- Điểm cuối: Nút giao thông Cầu Giấy.

Hướng tuyến được xác định trong Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2020 đã được Thủ Tướng Chính phủ phê duyệt và Quy hoạch chi tiết các quận Ba Đình và quận Cầu Giấy đã được UBND Thành phố phê duyệt.

3- Chỉ giới đường đỏ và tổ chức giao thông liên tuyến:

3-1. Chỉ giới đường đỏ:

Chỉ giới đường đỏ của tuyến đường được xác định trên cơ sở hồ sơ phương án 2 do Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội lập, được ký duyệt kèm theo Quyết định này.

- Tuyến và chỉ giới của đường ven phía Đông sông Tô Lịch ở đoạn này đã được UBND Thành phố duyệt ngày 14/6/2001 trong hồ sơ chỉ giới thu hồi đất của Dự án thoát nước Hà Nội nay được điều chỉnh cho phù hợp với chỉ giới đường đỏ và yêu cầu xây dựng đường vành đai 2.

3-2. Mặt cắt ngang đường:

- Phần đường xe cơ giới chính của vành đai 2 gồm 6 làn xe bố trí chạy dọc theo bờ sông phía Đông sông Tô Lịch.

- Phần đường xe địa phương có lòng đường rộng 7,5m cho mỗi chiều. Các thành phần trên cùng với vỉa hè, các dải phân cách được bố trí linh hoạt theo từng đoạn để phù hợp với mặt bằng thực tế, không ảnh hưởng đến đê Bưởi.

- Cấu tạo chi tiết của mặt cắt ngang đường trong đó bố trí làn đường dành riêng cho xe buýt sẽ được xác định khi UBND Thành phố phê duyệt dự án xây dựng đường.

3-3. Các nút giao thông:

- Các nút giao thông ở 2 đầu tuyến đường gồm nút giao thông Bưởi – Nghĩa Đô, nút giao thông Cầu Giấy được tổ chức giao khác mức. Chỉ giới đường đỏ chính thức của 2 nút giao thông này sẽ được xác định theo dự án riêng về xây dựng nút giao thông. Hồ sơ này chỉ xác định giới hạn phạm vi nghiên mở nút giao thông.

- Các nút giao thông với các tuyến đường khác cắt qua như đường Đội Cấn (kéo dài), đường Đào Tấn – Nghĩa Đô, ... sẽ được nghiên cứu cụ thể khi lập dự án xây dựng tuyến đường, phù hợp với phương án tổ chức mặt cắt ngang đường.

Điều 2:

- Giao Sở Quy hoạch Kiến trúc căn cứ Hồ sơ chỉ giới đường đỏ được duyệt, xem xét chấp thuận thiết kế cắm mốc tuyến đường, tổ chức cắm mốc chỉ giới đường đỏ, bàn giao cho UBND các quận, phường sở tại và tổ chức công bố công khai để các tổ chức, cơ quan và nhân dân biết, thực hiện.

- Giao Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy, Chủ tịch UBND quận Ba Đình chịu trách nhiệm tổ chức quản lý mốc giới sau khi được bàn giao, quản lý việc xây dựng theo chỉ giới đường đỏ và quy hoạch được duyệt, kiểm tra xử lý các trường hợp xây dựng sai quy hoạch theo thẩm quyền và qui định của pháp luật.

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3: Chánh Văn phòng HĐND và UBND Thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ thành phố, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội, Giám đốc Trung tâm Tin học và Thông tin khoa học công nghệ, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành có liên quan thi hành Quyết định này./.

 

 

T/M UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
K/T.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
ĐỖ Hoàng Ân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 24/2004/QĐ-UB phê duyệt chỉ giới đường đỏ tuyến đường Vành đai 2: Đoạn Bưởi - Cầu Giấy, tỷ lệ 1/500 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.107

DMCA.com Protection Status
IP: 18.215.62.41