Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2388/2005/QĐ-UBND ủy quyền cấp giấy phép xây dựng do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị ban hành

Số hiệu: 2388/2005/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Trị Người ký: Lê Hữu Phúc
Ngày ban hành: 03/10/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2388/2005/QĐ-UBND

Đông Hà, ngày 03 tháng 10 năm 2005

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ỦY QUYỀN CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

- Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND tỉnh ngày 26/11/2003;

- Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm phát luật của HĐND, UBND ngày 03/12/2004;

- Căn cứ Luật xây dựng ngày 26/11/2003;

- Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 7/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

- Căn cứ Thông tư số 09/2005/TT-BXD ngày 06/5/2005 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về giấy phép xây dựng công trình;

- Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ủy quyền Giám đốc Sở Xây dựng cấp giấy phép xây dựng các công trình thuộc thẩm quyền cấp phép xây dựng của UBND tỉnh. Cụ thể như sau:

1. Các công trình cấp đặc biệt: Cấp 1 theo phân cấp, phân loại công trình tại phụ lục 1- Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ.

2. Các công trình tôn giáo: Công trình di tích lịch sử văn hóa; công trình tượng đài quảng cáo, tranh hoành tráng trên địa bàn tỉnh.

3. Các công trình trên tuyến, trục đường phố thuộc thị xã Đông Hà:

- Đường Lê Duẫn

- Đường Trần Hưng Đạo

- Đường Hùng Vương

- Đường Lý Thường Kiệt

- Đường Trần Bình Trọng

- Đường 9D

- Quốc lộ 9

4. Việc ủy quyền cấp giấy phép xây dựng tại quyết định này không áp dụng đối với các công trình xây dựng tại Khu Kinh tế Thương mại đặc biệt Lao Bảo.

Điều 2. UBND các huyện, thị xã cấp giấy phép xây dựng ác công trình còn lại và nhà ở riêng lẻ ở đô thị thuộc địa giới hành chính huyện, thị xã quản lý, trừ các công trình quy định tại điều 1 Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ngành có liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh
- Các PVP, CV
- Lưu VT, CN

TM/ UBND TỈNH QUẢNG TRỊ
CHỦ TỊCH
Lê Hữu Phúc

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2388/2005/QĐ-UBND ủy quyền cấp giấy phép xây dựng do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.355
DMCA.com Protection Status

IP: 34.236.216.93