Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 236/2004/QĐ-UB bãi bỏ khu vực cấm, địa điểm cấm cố định trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Số hiệu: 236/2004/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lâm Đồng Người ký: Huỳnh Đức Hòa
Ngày ban hành: 22/12/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số : 236/2004/QĐ-UB

Đà Lạt, ngày 22 tháng 12 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V BÃI BỎ CÁC KHU VỰC CẤM, ĐỊA ĐIỂM CẤM CỐ ĐỊNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG"

CHỦ TỊCH UBND TỈNH LÂM ĐỒNG

- Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

- Căn cứ Quyết định số 160/2004/QĐ-TTg ngày 06 tháng 9 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc xác đinh khu vực cấm, địa điểm cấm;

- Theo đề nghị của Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bãi bỏ tất cả các khu vực cấm, địa điểm cấm cố định trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Trong trường hợp cần thiết, UBND tỉnh sẽ quyết định cắm biển cấm tại các khu vực cấm, địa điểm cấm tạm thời theo đề nghị của Giám đốc Công an tỉnh.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày ký. Các quyết định trước đây có nội dung trái với Quyết định này đều được bãi bỏ.

Điều 3: Ông Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, Ban, Ngành; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Bảo Lộc và Thành phố Đà Lạt có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

CHỦ TỊCH UBND TỈNH LÂM ĐỒNG
Huỳnh Đức Hòa

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 236/2004/QĐ-UB bãi bỏ khu vực cấm, địa điểm cấm cố định trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.566

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.170.76.39