Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 23/2010/QĐ-UBND bổ sung quy hoạch chung xây dựng thành phố Pleiku đến năm 2020 do Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành

Số hiệu: 23/2010/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Gia Lai Người ký: Phạm Thế Dũng
Ngày ban hành: 28/10/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 23/2010/QĐ-UBND

Pleiku, ngày 28 tháng 10 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG QUY HOẠCH CHUNG XÂY DỰNG THÀNH PHỐ PLEIKU ĐẾN NĂM 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

- Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ban hành năm 2003;
- Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị năm 2009;
- Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về về lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch đô thị; quản lý xây dựng theo quy hoạch;
- Căn cứ Quyết định số 104/2005/QĐ-UBND ngày 15/8/2005 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai đến năm 2020;
- Căn cứ Quyết định số 63/2006/QĐ-UBND ngày 08/8/2006 của UBND tỉnh về bổ sung Quy hoạch chung xây dựng thành phố Pleiku đến năm 2020;
- Triển khai Văn bản số 66/TTHĐ-CTHĐ ngày 11/10/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thỏa thuận bổ sung Quy hoạch chung xây dựng thành phố Pleiku đến năm 2020;
- Theo đề nghị của Ông Chánh Văn phũng UBND tỉnh và Giám đốc Sở Xây dựng,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Bổ sung quy hoạch chung xây dựng thành phố Pleiku đến năm 2020, với những nội dung sau:

1. Bổ sung Khoản 4 Điều 1 Quyết định số 63/2006/QĐ-UBND ngày 08/8/2006 của UBND tỉnh về bổ sung Quy hoạch chung xây dựng thành phố Pleiku đến năm 2020:

STT

Tên gọi - Địa điểm

Quy mô công trình

Diện tích đất (m2)

18

Cao ốc khách sạn tại 18, 20 Lê Hồng Phong, phường Diên Hồng

Trên 15 tầng (chưa kể tầng hầm)

4.192,7

2. Các nội dung khác: Thực hiện theo Quyết định số 104/2005/QĐ-UBND ngày 15/8/2005 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Pleiku đến năm 2020 và Quyết định số 63/2006/QĐ-UBND ngày 08/8/2006 của UBND tỉnh về bổ sung Quy hoạch chung xây dựng thành phố Pleiku đến năm 2020.

Điều 2. Giao cho:

- Ủy ban nhân dân thành phố Pleiku chủ trì phối hợp với các Sở, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân Phường Diên Hồng tổ chức công bố quy hoạch để các cơ quan, đơn vị, các cá nhân có liên quan thực hiện.

- Sở Xây dựng chủ trù phối hợp với UBND thành phố Pleiku và các ngành, các cấp trong công tác quản lý xây dựng đô thị theo quy hoạch.

Điều 3. Các Ông Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch UBND thành phố Pleiku, Thủ trưởng các Sở, Ban ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Phạm Thế Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 23/2010/QĐ-UBND bổ sung quy hoạch chung xây dựng thành phố Pleiku đến năm 2020 do Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.182

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.227.3.146