Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Quyết định 2190/QĐ-UBND 2017 Quy hoạch Vùng nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao Bình Định

Số hiệu: 2190/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định Người ký: Trần Châu
Ngày ban hành: 20/06/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2190/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 20 tháng 6 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỒ ÁN QUY HOẠCH PHÂN KHU CHỨC NĂNG TỶ LỆ 1/2.000 VÙNG NUÔI TÔM ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO, HUYỆN PHÙ CÁT

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 29/2016/QĐ-UBND ngày 18/5/2016 của UBND tỉnh quy định về lập, thẩm định, phê duyệt, quản lý thực hiện quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 2327/QĐ-UBND ngày 30/6/2015 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể thủy sản tỉnh Bình Định đến năm 2020 và tầm nhìn 2030;

Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 108/TTr-SXD ngày 14/6/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt đồ án quy hoạch với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Tên đồ án: Quy hoạch phân khu chức năng tỷ lệ 1/2.000 Vùng nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao, huyện Phù Cát.

2. Phạm vi ranh giới và quy mô quy hoạch xây dựng: Thuộc 02 xã Cát Thành và xã Cát Hải, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định. Giới cận như sau:

- Phía Bắc: Giáp đất trồng phi lao và bãi cát;

- Phía Nam: Giáp đất trồng phi lao và bãi cát;

- Phía Đông: Giáp biển Đông;

- Phía Tây: Giáp đất trồng phi lao, bãi cát và Xí nghiệp Sa khoáng Nam Đề Gi.

3. Tính chất và mục tiêu quy hoạch:

- Quy hoạch quỹ đất để đầu tư xây dựng vùng nuôi tôm thương phẩm ứng dụng công nghệ cao để mang lại hiệu quả kinh tế cao và phát triển bền vững;

- Hình thành vùng sản xuất tôm nguyên liệu tập trung, ổn định cung ứng cho các cơ sở chế biến xuất khẩu trong tỉnh;

- Làm cơ sở quản lý đầu tư các khu chức năng vùng nuôi trồng thủy sản ứng dụng công nghệ cao theo quy hoạch.

4. Quy hoạch sử dụng đất:

TT

Chức năng sử dụng đất

Diện tích (m2)

Tỷ lệ (%)

1

Đất xây dựng các phân khu nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao

1.771.187

85,62

2

Đất giao thông

72.022

3,48

3

Đất cây xanh

222.048

10,73

4

Đất hạ tầng kỹ thuật đầu mối

3.362

0,17

 

Tổng cộng

2.068.619
(206,86ha)

100,00

5. Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật:

a. Chuẩn bị kỹ thuật:

- Quy hoạch san nền: Độ dốc san nền 0,1% < I (%) < 4%, hướng dốc từ Tây sang Đông, đảm bảo thoát nước mặt không bị ngập úng cục bộ. Cao độ san nền tại vị trí cao nhất gần tỉnh lộ ĐT.639 là +11,0 m và thấp nhất là phía Đông gần biển là +4,0 m.

- Quy hoạch thoát nước mưa: Nước mưa được thu gom qua các hố ga tập trung về các trục đường chính và thoát về biển phía Đông thông qua 03 điểm xả. Kết cấu: Sử dụng cống bê tông ly tâm D800-D1000.

b. Giao thông: Quy hoạch trục giao thông chính lộ giới 16m, đấu nối khu quy hoạch với tỉnh lộ ĐT.639. Giao thông nội bộ nối liền các khu chức năng với nhau tạo nên hệ thống giao thông hoàn chỉnh, lộ giới 16m.

c. Cấp nước:

- Nguồn nước: Khu vực chưa có hệ thống cấp nước, quy hoạch đường ống cấp nước chờ đấu nối với hệ thống nước sạch dọc theo trục đường tỉnh lộ ĐT.639.

- Tổng nhu cầu dùng nước khoảng 6.950 m3/ngày-đêm.

d. Cấp điện:

- Nguồn điện: Đấu nối từ lưới điện 22KV hiện trạng đường tỉnh lộ ĐT.639 đi cách khoảng 150m về phía Đông.

- Tổng nhu cầu sử dụng điện: 560 kVA.

đ. Vệ sinh môi trường:

- Nước thải sản xuất: Đây là vùng nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao nên trong mỗi phân khu nuôi đều phải đầu tư hệ thống xử lý nước thải, nước thải xử lý đạt tiêu chuẩn trước khi xả ra môi trường;

- Nước thải sinh hoạt: Trong mỗi phân khu được thu gom và đưa về khu vực hầm xử lý riêng đạt tiêu chuẩn trước khi thải ra môi trường;

- Quản lý chất thải rắn và vệ sinh môi trường: Chất thải rắn được phân loại và thu gom tại chỗ đưa về khu vực xử lý và chôn lấp của huyện Phù Cát.

6. Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch: Kèm theo hồ sơ quy hoạch.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Quyết định này làm căn cứ để quản lý quy hoạch, quản lý đầu tư xây dựng theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

2. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với UBND huyện Phù Cát và các cơ quan liên quan tổ chức công bố công khai đồ án quy hoạch, đưa mốc giới ra thực địa và gửi hồ sơ quy hoạch để lưu trữ theo quy định. Mọi thay đổi, điều chỉnh nội dung quy hoạch phải thông qua Sở Xây dựng để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét quyết định.

3. Giao các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, UBND huyện Phù Cát và các đơn vị liên quan theo chức năng nhiệm vụ của mình, chịu trách nhiệm cập nhật nội quy quy hoạch ngành, bổ sung danh mục các dự án kêu gọi, xúc tiến đầu tư để triển khai thực hiện quy hoạch theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Chủ tịch UBND huyện Phù Cát và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Châu

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2190/QĐ-UBND ngày 20/06/2017 phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu chức năng tỷ lệ 1/2.000 Vùng nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao, huyện Phù Cát do tỉnh Bình Định ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.538

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.223.106
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!