Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2164/QĐ-UBND năm 2015 phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết khu đô thị mới Mỹ Trung tỷ lệ 1:500 do tỉnh Nam Định ban hành

Số hiệu: 2164/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Nam Định Người ký: Đoàn Hồng Phong
Ngày ban hành: 26/10/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NAM ĐỊNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2164/QĐ-UBND

Nam Định, ngày 26 tháng 10 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH CHI TIẾT KHU ĐÔ THỊ MỚI MỸ TRUNG TỶ LỆ 1/500

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH

Căn cứ Luật tổ chức HĐND&UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH11 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Luật Quy hoạch Đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/06/2009;

Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

Căn cứ các quy định liên quan về quy hoạch;

Căn cứ quyết định 2388/QĐ-UBND ngày 19/10/2009 của UBND tỉnh Nam Định về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới Mỹ Trung tỷ lệ 1/500;

Căn cứ Quyết định 2387/QĐ-UBND ngày 19/10/2009 của UBND tỉnh Nam Định về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết và bổ sung quy hoạch Khu đô thị mới Mỹ Trung, tỷ lệ 1/2.000;

Xét đề nghị tại Tờ trình số 20/TTr-NCHN ngày 09/9/2015 của Công ty Cổ phần tập đoàn Hà Nội, Tờ trình số 97/TTr-XD ngày 09/9/2015 của Sở Xây dựng về việc điều chỉnh quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới Mỹ Trung - Thành phố Nam Định - tỷ lệ 1/500,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1:500 khu đô thị mới Mỹ Trung, tỉnh Nam Định, với nội dung chính sau:

1. Lý do điều chỉnh:

- Bổ sung phần diện tích 14,1734 ha đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2387/QĐ-UBND vào ranh giới quy hoạch khu đô thị.

- Điều chỉnh quy hoạch giảm đất ở biệt thự, tăng đất ở chia lô để phù hợp với đặc điểm vị trí, tính chất tại khu ĐTM Mỹ Trung và theo nhu cầu thị trường bất động sản giai đoạn hiện nay.

- Điều chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật, điều chỉnh các khu chức năng khác cho phù hợp.

2. Nội dung điều chỉnh quy hoạch.

- Bổ sung diện tích 14,1734 ha phía Tây Bắc vào ranh giới quy hoạch khu ĐTM Mỹ Trung. Sau khi điều chỉnh, bổ sung ranh giới tổng diện tích Quy hoạch khu ĐTM 2.056.765m2.

- Điều chỉnh quy hoạch giảm đất ở biệt thự (đơn lập và song lập) chuyển thành đất ở chia lô.

- Điều chỉnh các đường giao thông nội bộ trong từng khu vực nhóm nhà ở.

- Điều chỉnh, bổ sung chức năng trong từng khu ở các công trình Nhà văn hóa, trạm y tế, cây xanh, bãi đỗ xe khu ở để tăng chất lượng dịch vụ phục vụ dân cư trong từng khu.

- Trên cơ sở điều chỉnh đường giao thông, các hệ thống hạ tầng kỹ thuật khác (cấp nước, thoát nước mưa, thoát nước thải, cấp điện...) điều chỉnh cho phù hợp.

- Cân bằng sử dụng đất diện tích đất mặt nước kênh T3-11 cho đúng thực tế.

3. Hồ sơ điều chỉnh quy hoạch:

a. Vị trí, ranh giới lập quy hoạch:

Phạm vi nghiên cứu:

- Khu Bắc Mỹ Trung thuộc phía Bắc đường QL10, giới hạn bởi:

+ Phía Bắc giáp ruộng lúa của xã Mỹ Trung;

+ Phía Nam giáp khu dân cư dọc đường QL10;

+ Phía Tây giáp sông Thống Nhất;

+ Phía Đông giáp địa giới quy hoạch Khu công nghiệp Mỹ Trung.

- Khu phía Nam Mỹ Trung thuộc phía Bắc đường QL10, giới hạn bởi:

+ Phía Bắc giáp QL10;

+ Phía Nam giáp đường Thái Bình;

+ Phía Tây giáp đường Thanh Bình;

+ Phía Đông giáp đê sông Hồng.

b. Quy mô, diện tích:

- Tổng diện tích nghiên cứu lập quy hoạch: 2.056.765 m2

Trong đó:

+ Diện tích khu ĐTM Mỹ Trung đã được phê duyệt: 1.915.031 m2

+ Phần diện tích bổ sung quy hoạch: 141.734m2.

- Quy mô dân số khoảng: 15.050 dân.

Trong đó:

+ Dân số khu ĐTM Mỹ Trung đã được phê duyệt khoảng: 13.850 dân.

+ Dân số phần bổ sung quy hoạch khoảng: 1.200 dân.

4. Nội dung điều chỉnh:

4.1. Quy hoạch sử dụng đất:

4.1.1. Nội dung điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đã phê duyệt tại Quyết định số 2388/QĐ-UBND ngày 19/10/2009 của UBND tỉnh Nam Định.

Bảng tổng hợp so sánh sử dụng đất

TT

Hạng mục đất

Theo QĐ 2388/QĐ-UBND

Quy hoạch điều chỉnh

Chênh lệch (m2) tăng (+) giảm (-)

Diện tích (m2)

Tỷ lộ (%)

Diện tích (m2)

Tỷ lệ (%)

 

Tổng diện tích khu đất nghiên cứu quy hoạch

1.915.031

100,00

1.915.031

100,00

0

A

Đất nằm ngoài dự án

420.780

21,97

369.889

19,32

-50.891

1

Đất hiện trạng giữ nguyên

10.847

0,57

10.847

0,57

0

2

Đất công viên nghĩa trang và cây xanh

64.999

3,39

64.999

3,39

0

3

Đất kênh T3 - 11

79.312

4,14

28.422

1,48

-50.891

4

Đất xây dựng bệnh viện

92.500

4,83

92.500

4,83

0

5

Đất hành lang an toàn điện

86.471

4,52

86.471

4,52

0

6

Đất cây xanh cách li khu công nghiệp

46.242

2,41

46.242

2,41

0

7

Đất quy hoạch hồ điều hòa

40.408

2,11

40.408

2,11

0

B

Đất quy hoạch xây dựng khu đô thị mới

1.494.251

78,03

1.545.142

80,68

50.891

I

Đất giao thông chính và đường gom QL10

412.003

21,51

462.893

24,17

50.891

1

Giao thông trục chính kết nối các khu vực trong ĐT và dân cư hiện có

376.600

19,67

427.490

22,32

50.891

2

Đất đường gom QL 10

35.403

1,85

35.403

1,85

0

II

Đất còn lại giao cho đồ án xây dựng đô thị

1.082.248

56,51

1.082.248

56,51

0

1

Đất ở mới

523.072

27,31

513.637

26,82

-9.435

 

- Đất biệt thự

333.246

17,40

106.748

5,57

-226.498

 

+ Biệt thự đơn lập

123.432

6,45

42.137

2,20

-81.295

 

+ Biệt thự song lập

209.814

10,96

64.611

3,37

-145.203

 

- Đất ở chia lô

126.063

6,58

352.230

18,39

226.167

 

- Đất hỗn hợp

63.763

3,33

54.659

2,85

-9.104

2

Công cộng đô thị

113.664

5,94

114.776

5,99

1.112

3

Đất công trình thương mại dịch vụ, hỗn hợp

121.718

6,36

112.458

5,87

-9.260

4

Cây xanh đô thị và mặt nước

80.765

4,22

83.818

4,38

3.053

5

Đất giao thông và hạ tầng kỹ thuật

243.029

12,69

257.560

13,45

14.531

 

- Đất giao thông nội bộ trong khu ở

213.490

11,15

220.020

11,49

6.530

 

- Đất hạ tầng kỹ thuật trong khu ở

29.540

1,54

37.540

1,96

8.000

(Chi tiết theo bản vẽ quy hoạch sử dụng đất)

4.1.2. Nội dung điều chỉnh Quy hoạch phần diện tích mở rộng được duyệt tại Quyết định số 2387/QĐ-UBND ngày 19/10/2009 của UBND tỉnh.

Bảng tổng hợp so sánh sử dụng đất

TT

Hạng mục

Theo Quy hoạch được phê duyệt

Quy hoạch điều chỉnh

Chênh lệch (m2) tăng (+) giảm (-)

Diện tích (m2)

Tỷ lệ (%)

Diện tích (m2)

Tỷ lệ (%)

 

Tổng diện tích khu đất bổ sung quy hoạch

141.734

100,00

141.734

100,00

0

A

Đất nằm ngoài dự án

14.236

10,04

14.236

10,04

0

1

Đất hiện trạng giữ nguyên

1.607

1,13

1.607

1,13

0

2

Đất hành lang an toàn điện

12.629

8,91

12.629

8,91

0

B

Đất nằm trong dự án

127.498

89,96

127.498

89,96

0

1

Đất ở mới

27.437

19,36

31.033

21,90

3.596

2

Đất công cộng

7.436

5,25

7.904

5,58

468

3

Đất cây xanh đô thị và mặt nước

44.038

31,07

46.121

32,54

2.083

4

Đất giao thông trong khu ở

34.413

24,28

39.120

27,60

4.707

4.1

Đất giao thông trục chính và khu vực trong đô thị

21.424

 

19.373

 

-2.051

4.2

Đất giao thông nội bộ khu ở

12.093

 

14.789

 

2.696

4.3

Đất hạ tầng kỹ thuật khu ở

896

 

4.958

 

4.062

5

Đất công trình TM và DV hỗn hợp

2.875

2,03

3.320

2,34

445

6

Đất dịch vụ

11.299

7,97

0,00

 

-11.299

(Chi tiết theo bản vẽ quy hoạch sử dụng đất)

4.1.3. Cơ cấu sử dụng đất sau khi điều chỉnh tổng thể khu đô thị mới Mỹ Trung.

Bảng tổng hợp so sánh sử dụng đất

TT

Hạng mục

Quy hoạch được duyệt

Theo quy hoạch điều chỉnh

Chênh lệch (m2) tăng (+) giảm

(-)

Tổng diện tích (m2)

Tỷ lệ (%)

Tổng diện tích (m2)

Tỷ lệ

(%)

 

Tổng diện tích khu đất nghiên cứu quy hoạch

2.056.765

100,0

2.056.765

100,0

0

A

Đất nằm ngoài dự án

435.016

21,2

384.125

18,7

- 50.891

1

Đất hiện trạng giữ nguyên

12.454

0,6

12.454

0,6

0

2

Đất công viên nghĩa trang và cây xanh

64.999

3,2

64.999

3,2

0

3

Đất kênh T3 - 11

79.312

3,9

28.422

1,4

- 50.891

4

Đất xây dựng bệnh viện

92.500

4,5

92.500

4,5

0

5

Đất hành lang an toàn điện

99.100

4,8

99.100

4,8

0

6

Đất cây xanh cách li khu công nghiệp

46.242

2,2

46.242

2,2

0

7

Đất quy hoạch hồ điều hòa

40.408

2,0

40.408

2,0

0

B

Đất quy hoạch xây dựng khu đô thị mới

1.621.749

78,8

1.672.640

81,3

50.891

I

Đất giao thông chính và đường gom QL10

412.003

20,0

462.893

22,5

50.891

1

Giao thông trục chính kết nối các khu vực

376.600

18,3

427.490

20,8

50.891

2

Đất đường gom QL 10

35.403

1,7

35.403

1,7

0

II

Đất còn lại giao cho đồ án xây dựng đô thị

1.209.746

58,8

1.209.746

58,8

0

1

Đất ở mới

550.509

26,8

544.670

26,5

-5.839

 

- Đất biệt thự

333.246

16,2

106.748

5,2

-226.498

 

+ Biệt thự đơn lập

123.432

6,0

42.137

2,0

-81.295

 

+ Biệt thự song lập

209.814

10,2

64.611

3,1

-145.203

 

- Đất ở chia lô

153.500

7,5

383.263

18,6

229.763

 

- Đất hỗn hợp

63.763

3,1

54.658

2,7

-9.104

2

Công cộng đô thị

121.100

5,9

122.680

6,0

1.580

3

Đất công trình thương mại dịch vụ, hỗn hợp

124.593

6,1

115.778

5,6

-8.815

4

Cây xanh đô thị và mặt nước

124.803

6,1

129.938

6,3

5.135

5

Đất giao thông và hạ tầng kỹ thuật

277.442

13,5

296.680

14,4

19.237

 

- Đất giao thông trục chính và khu vực trong đô thị

21.424

1,0

19.373

0,9

-2.051

 

- Đất giao thông nội bộ trong khu ở

225.583

11,0

234.809

11,4

9.226

 

- Đất hạ tầng kỹ thuật trong khu ở

30.436

1,5

42.498

2,1

12.062

6

- Đất dịch vụ

11.299

0,5

0

0,0

-11.299

(chi tiết theo bản vẽ quy hoạch sử dụng đất)

4.2. Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật

* Quy hoạch hệ thống giao thông:

- Tuân thủ cơ bản hệ thống giao thông chính liên khu vực, điều chỉnh và thiết kế bổ sung hệ thống giao thông nội bộ trong các nhóm nhà ở.

- Điều chỉnh quy hoạch cục bộ một số tuyến giao thông trong nhóm nhà ở để khai thác hiệu quả quỹ đất, đảm bảo kết nối giao thông một cách thuận tiện.

* San nền: Cao độ khống chế cho toàn khu vực thiết kế từ +2,35m đến +3,0m. Độ dốc san nền trong các ô đất: ≥ 0,3 %

* Thoát nước mưa:

+ Sử dụng hệ thống thoát nước mưa riêng biệt với hệ thống thoát nước thải. Mạng lưới đường ống phân tán theo từng khu vực nhỏ.

+ Hướng thoát nước chính: Nước được thoát ra kênh T3-11, T38 kết hp vi kênh thoát nước, ph?a??ng khu?? thì giáp khu dân cư hi?n tr?ng.ợp với kênh thoát nước ở phía Đông khu đô thị giáp khu dân cư hiện trạng.

* Cấp nước: Nguồn cấp nước cho khu vực quy hoạch do Công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch Nam Định cung cấp. Tổng nhu cầu sử dụng nước khoảng 6.430 m3/ngày đêm

* Cấp điện: Nguồn cấp điện trung thế 22KV cho khu đất quy hoạch đề xuất lấy từ trạm trung gian 220/(35)22KV Nam Định.

* Hệ thống ga cống kỹ thuật: Bố trí hệ thống hào cáp dùng để đi các đường cáp trung thế, cáp chiếu sáng và đi cáp hạ áp cho các đường trong lô cấp điện cho các hộ tiêu thụ.

* Hệ thống thoát nước bẩn:

Nước thải của các công trình được xử lý sơ bộ qua bể tự hoại trước khi đổ vào các tuyến cống thu gom. Mỗi lưu vực nước thải được dẫn về một công trình xử lý nước thải tập trung đặt trong các khu cây xanh, không làm ảnh hưởng đến cảnh quan chung.

* Chất thải rắn: Chất thải rắn sau khi thu gom về bãi tập kết sẽ được chuyển đi xử lý tại khu xử lý tập trung của thành phố.

(Chi tiết theo bản vẽ quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật)

Điều 2. Giao Sở Xây dựng, UBND thành phố Nam Định, UBND huyện Mỹ Lộc, Công ty cổ phần tập đoàn Nam Cường Hà Nội và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ kết quả phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tại điều 1 thực hiện các thủ tục, công việc tiếp theo quy định.

Điều 3. - Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký;

- Những nội dung còn lại thực hiện theo các Quyết định của UBND tỉnh Nam Định về việc phê duyệt, điều chỉnh quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới Mỹ Trung;

- Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND thành phố Nam Định, UBND huyện Mỹ Lộc, Công ty cổ phần tập đoàn Nam Cường Hà Nội, Kho bạc Nhà nước tỉnh và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đoàn Hồng Phong

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2164/QĐ-UBND năm 2015 phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết khu đô thị mới Mỹ Trung tỷ lệ 1:500 do tỉnh Nam Định ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


877
DMCA.com Protection Status

IP: 3.214.184.196