Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2058/QĐ-UBND năm 2013 công nhận huyện, thành phố thuộc tỉnh Hưng Yên đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi

Số hiệu: 2058/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hưng Yên Người ký: Nguyễn Khắc Hào
Ngày ban hành: 28/10/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HƯNG YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2058/QĐ-UBND

Hưng Yên, ngày 28 tháng 10 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG NHẬN CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ ĐẠT CHUẨN PHỔ CẬP GIÁO DỤC MẦM NON CHO TRẺ EM NĂM TUỔI NĂM 2013

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14/6/2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25/11/2009;

Căn cứ Quyết định số 239/QĐ-TTg ngày 9/02/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi giai đoạn 2010 - 2015;

Căn cứ Thông tư số 32/2010/TT-BGD&ĐT ngày 02/12/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình công nhận phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi;

Căn cứ Kế hoạch số 19/KH-UBND ngày 25/02/2011 của UBND tỉnh về việc phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2011-2015;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 1591/TTr-SGDĐT ngày 24/10/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận 10 đơn vị huyện, thành phố thuộc tỉnh Hưng Yên đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi năm 2013 (Có danh sách kèm theo).

Điều 2. Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thành phố có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm về kết quả kiểm tra và có nhiệm vụ duy trì, phát huy kết quả phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi theo đúng quy định và hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Giáo dục và Đào tạo, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Y tế, Nội vụ, Lao động -Thương binh và Xã hội, Thủ trưởng các cơ quan liên quan; Trưởng Ban Chỉ đạo phổ cập giáo dục tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố căn cứ quyết định thi hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Nguyễn Khắc Hào

 

DANH SÁCH

CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ ĐẠT CHUẨN PHỔ CẬP GIÁO DỤC MẦM NON CHO TRẺ EM NĂM TUỔI NĂM 2013
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2058/QĐ-UBND ngày 28/10/2013 của UBND tỉnh)

STT

Các huyện, thành phố

Ghi chú

1

Thành phố Hưng Yên

 

2

Huyện Kim Động

 

3

Huyện Tiên Lữ

 

4

Huyện Phù Cừ

 

5

Huyện Ân Thi

 

6

Huyện Khoái Châu

 

7

Huyện Yên Mỹ

 

8

Huyện Mỹ Hào

 

9

Huyện Văn Lâm

 

10

Huyện Văn Giang

 

 

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2058/QĐ-UBND năm 2013 công nhận huyện, thành phố thuộc tỉnh Hưng Yên đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.568
DMCA.com Protection Status

IP: 54.209.18.224