Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 197/1999/QĐ-TTg về quản lý Chương trình xây dựng Trung tâm cụm xã miền núi, vùng cao do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 197/1999/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Công Tạn
Ngày ban hành: 30/09/1999 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 197/1999/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 30 tháng 9 năm 1999

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 197/1999/QĐ-TTG NGÀY 30 THÁNG 9 NĂM 1999 VỀ QUẢN LÝ CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG TRUNG TÂM CỤM XÃ MIỀN NÚI, VÙNG CAO

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Xét đề nghị của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc và Miền núi tại Công văn số 718/UBDTMN-CSMN ngày 27 tháng 7 năm 1999, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 5247 BKH/ĐP ngày 11 tháng 8 năm 1999 và Bộ trưởng Bộ Tài chính tại Công văn số 4363 TC/NSNN ngày 01 tháng 9 năm 1999 về quản lý Chương trình Trung tâm cụm xã miền núi, vùng cao,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1:

Trung tâm cụm xã miền núi, vùng cao là điểm giao lưu kinh tế, sinh hoạt văn hoá của đồng bào các dân tộc trong vùng, là tiền đề để phát triển thành các thị tứ khu vực miền núi, vùng đồng bào dân tộc. Việc xây dựng các công trình trong Trung tâm cụm xã miền núi, vùng cao theo Quyết định số 35/TTg ngày 13 tháng 01 năm 1997 của Thủ tướng Chính phủ được sử dụng bằng nhiều nguồn vốn để thực hiện, ngoài nguồn vốn đầu tư của Nhà nước, cần huy động vốn từ nhân dân và vốn từ các thành phần kinh tế khác.

Điều 2

Nhà nước tập trung đầu tư tạo cơ sở ban đầu theo quy hoạch Trung tâm cụm xã đã được cơ quan Nhà nưóc có thẩm quyền phê duyệt. Trước mắt ưu tiên xây dựng một số công trình như đường giao thông, trường học, phòng khám đa khoa, trạm khuyến nông, khuyến lâm, chợ, tạo điều kiện mặt bằng và tổ chức cho các thành phần dân cư đầu tư vốn xây dựng nhà ở, phát triển sản xuất, các ngành nghề dịch vụ.

Điều 3

1. Kế hoạch đầu tư cho Trung tâm cụm xã miền núi, vùng cao kể từ năm 2000 trở đi được chia làm 2 phần:

- Phần chủ yếu dầu tư cho các Trung tâm cụm xã mới;

- Phần còn lại đầu tư cho các Trung tâm cụm xã đang chuyển tiếp.

2. Từ năm 2000, mỗi năm đầu tư cho khoảng 100 Trung tâm cụm xã mới; đến năm 2002 cơ bản hình thành khoảng 500 Trung tâm cụm xã; năm 2005 kết thúc Chương trình xây dựng Trung tâm cụm xã.

3. Việc xây dựng các công trình Trung tâm cụm xã phải ưu tiên sử dụng lao động tại địa phương.

Điều 4.

Việc quản lý Chương trình xây dựng Trung tâm cụm xã miền núi, vùng cao thực hiện theo qui định của Thông tư liên tịch số 416/1999/TTLT/BKH-UBDTMN-TC-XD ngày 29 tháng 4 năm 1999 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Uỷ ban Dân tộc và Miền núi, Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn quản lý và đầu tư xây dựng công trình hạ tầng ở các xã đặc biệt khó khăn miền núi và vùng sâu, vùng xa.

Điều 5.

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các Tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm lồng ghép các chương trình Quốc gia, chương trình mục tiêu và các dự án, nhất là Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn miền núi và vùng sâu, vùng xa và huy động nhân dân đóng góp để xây dựng Trung tâm cụm xã miền núi, vùng cao.

Điều 6.

 Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 7.

 Uỷ ban Dân tộc và Miền núi cùng các địa phương có liên quan tiến hành ra soát lại các Trung tâm cụm xã miền núi, vùng cao để chỉ đạo xây dựng đạt kế hoạch và mục tiêu của Chương trình.

Uỷ ban Dân tộc và Miền núi chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan hướng dẫn các địa phương xây dựng Trung tâm cụm xã miền núi, vùng cao theo các qui định của Quyết định này.

 

Nguyễn Công Tạn

(Đã ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 197/1999/QĐ-TTg về quản lý Chương trình xây dựng Trung tâm cụm xã miền núi, vùng cao do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.707
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.75.174