Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1929/QĐ-UBND năm 2009 phê duyệt điều chỉnh bổ sung báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp nhà kho, nhà luyện tập, gara ô tô, thành nhà làm việc đội Kiểm lâm cơ động, phòng chống cháy rừng và Ban quản lý rừng - Chi cục Kiểm lâm Bắc Ninh

Số hiệu: 1929/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Ninh Người ký: Bùi Vĩnh Kiên
Ngày ban hành: 22/12/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1929/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 22 tháng 12 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG BÁO CÁO KINH TẾ - KỸ THUẬT ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH CẢI TẠO, NÂNG CẤP NHÀ KHO, NHÀ LUYỆN TẬP, GARA Ô TÔ, THÀNH NHÀ LÀM VIỆC ĐỘI KIỂM LÂM CƠ ĐỘNG, PHÒNG CHỐNG CHÁY RỪNG VÀ BAN QUẢN LÝ RỪNG - CHI CỤC KIỂM LÂM BẮC NINH

CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 ngày 19 tháng 6 năm 2009 của Quốc hội;

Căn cứ các Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009; số 83/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ, về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26 tháng 03 năm 2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Xét đề nghị của Chi cục Kiểm lâm Bắc Ninh tại tờ trình số 148/TTr-KL ngày 12/11/2009, và báo cáo thẩm định số 699/KH-XDCB ngày 9/12/2009 của Sở Kế hoạch và Đầu tư, về việc phê duyệt điều chỉnh bổ sung báo cáo KT-KT đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp nhà kho, nhà luyện tập, gara ô tô, thành nhà làm việc đội Kiểm lâm cơ động, phòng chống cháy rừng và Ban quản lý rừng - Chi cục Kiểm lâm Bắc Ninh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh bổ sung báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp nhà kho, nhà luyện tập, gara ô tô, thành nhà làm việc đội Kiểm lâm cơ động, phòng chống cháy rừng và Ban quản lý rừng - Chi cục Kiểm lâm Bắc Ninh, tại quyết định số 1691/QĐ-UBND ngày 21/11/2008 của Chủ tịch UBND tỉnh, với các nội dung chủ yếu sau:

1. Nội dung điều chỉnh bổ sung cụ thể các phần: móng, thân, mái, hoàn thiện theo báo cáo thẩm định số 699/KH-XDCB ngày 9/12/2009 của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

2. Điều chỉnh, bổ sung giá vật liệu, chế độ chính sách theo các Thông tư của Bộ Xây dựng tại thời điểm thực hiện.

3. Quy mô, nội dung đầu tư và các chỉ tiêu thông số kỹ thuật khác thực hiện theo Quyết định số 1691/QĐ-UBND ngày 21/11/2009 của Chủ tịch UBND tỉnh.

4. Tổng mức đầu tư sau khi điều chỉnh: 3.243.922.000 đồng (Ba tỷ, hai trăm bốn mươi ba triệu, chín trăm hai mươi hai nghìn đồng); trong đó:

+ Xây lắp: 2.775.126.000 đồng;

+ Chi khác: 314.324.000 đồng;

+ Dự phòng: 154.472.000 đồng.

(các khoản chi phí cụ thể theo báo cáo thẩm định)

Tăng 417.641.000 đồng so với tổng mức đầu tư tại Quyết định số 1691/QĐ-UBND 21/11/2008 của Chủ tịch UBND tỉnh.

5. Nguồn vốn thu từ nguồn thu chống chặt phá rừng và kinh doanh vận chuyển lâm sản trái phép và các nguồn vốn khác.

6. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2008 ÷ 2009.

7. Trách nhiệm chủ đầu tư: Tổ chức thực hiện dự án theo đúng các quy định hiện hành.

Điều 2. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh; Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chi cục Kiểm lâm Bắc Ninh căn cứ Quyết định thực hiện./.

 

 

KT CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Bùi Vĩnh Kiên

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1929/QĐ-UBND năm 2009 phê duyệt điều chỉnh bổ sung báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp nhà kho, nhà luyện tập, gara ô tô, thành nhà làm việc đội Kiểm lâm cơ động, phòng chống cháy rừng và Ban quản lý rừng - Chi cục Kiểm lâm Bắc Ninh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


333

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.227.2.246