Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1917/QĐ-UBND năm 2009 phê duyệt bổ sung dự án đầu tư xây dựng công trình nghĩa trang nhân dân thị trấn Lim, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh

Số hiệu: 1917/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Ninh Người ký: Bùi Vĩnh Kiên
Ngày ban hành: 21/12/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1917/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 21 tháng 12 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT BỔ SUNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH NGHĨA TRANG NHÂN DÂN THỊ TRẤN LIM, HUYỆN TIÊN DU

CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 ngày 19 tháng 6 năm 2009 của Quốc hội;

Căn cứ các Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009; số 83/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ, về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26 tháng 03 năm 2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Xét đề nghị của UBND thị trấn Lim tại tờ trình số 280/TT-UBND ngày 16/10/2009; báo cáo thẩm định số 677/KH-XDCB ngày 01/12/2009 của Sở Kế hoạch và Đầu tư, về việc phê duyệt bổ sung dự án đầu tư xây dựng công trình nghĩa trang nhân thị trấn Lim, huyện Tiên Du,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt bổ sung dự án đầu tư xây dựng công trình nghĩa trang nhân dân thị trấn Lim, huyện Tiên Du, tại Quyết định số 1199/QĐ-UBND ngày 08/9/2008 của Chủ tịch UBND tỉnh, với các nội dung sau:

1. Tên Dự án: Các nội dung bổ sung:

- Bổ sung khối lượng sân bê tông, nền mặt đường và bãi đỗ xe;

- Thay đổi kết cấu móng gạch tường rào bằng móng đơn BTCT;

- Bổ sung đường cấp điện từ mạng điện chung tới các hạng mục trong nghĩa trang;

- Điều chỉnh giá vật liệu, chế độ chính sách theo quy định tại thời điểm lập điều chỉnh bổ sung dự án.

2. Các chỉ tiêu thông số kỹ thuật khác thực hiện theo Quyết định số 1199/QĐ-UBND ngày 08/9/2008 của Chủ tịch UBND tỉnh.

3. Tổng mức đầu tư sau khi bổ sung: 13.304.369.000 đồng; trong đó:

- Xây lắp: 11.042.180.000 đồng;

- Thiết bị: 20.000.000 đồng;

- Chi khác: 1.032.701.000 đồng;

- Dự phòng: 1.209.488.000 đồng.

Tăng 2.357.743.000 đồng so với tổng mức đầu tư tại Quyết định số 1199/QĐ-UBND ngày 08/9/2008 của Chủ tịch UBND tỉnh.

4. Nguồn vốn Đầu tư: Ngân sách thị trấn và các nguồn vốn khác (nếu có).

5. Phân chia gói thầu: Xây lắp chia 02 gói thầu:

- Gói số 1: Nhà quản trang, nhà tưởng niệm, thiết bị;

- Gói số 2: Các hạng mục còn lại.

6. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Theo Luật Đấu thầu hiện hành.

7. Thời gian thực hiện: Tiếp đến 2011.

Điều 2. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh; các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường; Kho bạc nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Tiên Du và Chủ tịch UBND thị trấn Lim căn cứ quyết định thi hành./.

 

 

KT CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Bùi Vĩnh Kiên

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1917/QĐ-UBND năm 2009 phê duyệt bổ sung dự án đầu tư xây dựng công trình nghĩa trang nhân dân thị trấn Lim, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


399

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 100.26.179.196