Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 19/2006/QĐ-UBND Ban hành Bộ Đơn giá xây dựng công trình áp dụng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Số hiệu: 19/2006/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lạng Sơn Người ký: Phùng Thanh Kiểm
Ngày ban hành: 28/11/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 19/2006/QĐ-UBND

Lạng Sơn, ngày 28 tháng 11 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V BAN HÀNH BỘ ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ÁP DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN.

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 24/2005/QĐ-BXD ngày 29/7/2005 của Bộ Xây dựng V/v Ban hành Định mức xây dựng công trình, phần xây dựng; Quyết định số 28/2005/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng V/v Ban hành Định mức dự toán khảo sát xây dựng; Quyết định số 33/QĐ-BXD ngày 04/10/2005 của Bộ Xây dựng Ban hành Định mức xây dựng công trình, phần lắp đặt;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 567/TTr-SXD ngày 13/10/2006 và Giám đốc Sở Tư pháp tại Văn bản số 1079/STP-VBPQ ngày 21/9/2006,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bộ Đơn giá xây dựng công trình áp dụng thống nhất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, gồm 3 tập:

+ Đơn giá xây dựng công trình, phần Xây dựng;

+ Đơn giá xây dựng công trình, phần Lắp đặt;

+ Đơn giá xây dựng công trình, phần Khảo sát xây dựng;

Điều 2. Bộ đơn giá xây dựng công trình ban hành kèm theo Quyết định này là cơ sở để xác định giá trị dự toán, tổng dự toán xây dựng công trình, phục vụ cho công tác lập và quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình.

Đối với các công trình xây dựng có điều kiện đặc biệt, khác với quy định trong Bộ Đơn giá này, Sở Xây dựng có trách nhiệm chủ trì phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan của tỉnh nghiên cứu, xây dựng, trình UBND tỉnh xem xét quyết định từng trường hợp cụ thể.

Điều 3. Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan của tỉnh hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Bộ Đơn giá này.

Điều 4. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2007, các quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 5. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các Sở, Ban ngành của tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Lạng Sơn chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
 CHỦ TỊCH
Phùng Thanh Kiểm.

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 19/2006/QĐ-UBND Ban hành Bộ Đơn giá xây dựng công trình áp dụng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.307
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.182.106