Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 189/1999/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Ngô Xuân Lộc
Ngày ban hành: 20/09/1999 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 189/1999/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 20 tháng 9 năm 1999

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 189/1999/QĐ-TTG NGÀY 20 THÁNG 9 NĂM 1999 VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỊNH HƯỚNG QUY HOẠCH CHUNG XÂY DỰNG KHU THƯƠNG MẠI LAO BẢO, TỈNH QUẢNG TRỊ ĐẾN NĂM 2020

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ Điều lệ quản lý quy hoạch đô thị ban hành kèm theo Nghị định 91/CP ngày 17 tháng 8 năm 1994 của Chính phủ;
Xét đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Trị (Công văn số 833/TT-UB ngày 10 tháng 7 năm 1999) và của Bộ Xây dựng (Công văn số 29/TTr-BXD ngày 30 tháng 8 năm 1999),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt định hướng Quy hoạch chung xây dựng Khu vực khuyến khích phát triển kinh tế và thương mại Lao Bảo (gọi tắt là Khu thương mại Lao Bảo), tỉnh Quảng Trị đến năm 2020 với những nội dung chủ yếu sau đây:

1. Mục tiêu:

Nhằm cụ thể nội dung Quy chế Khu vực khuyến khích phát triển kinh tế và thương mại Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị ban hành kèm theo Quyết định số 219/1998/QĐ-TTg ngày 12 tháng 11 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ; nhằm xác lập cơ sở cho việc quản lý sử dụng đất, lập kế hoạch đầu tư phát triển, quản lý xây dựng đô thị và các khu dân cư nông thôn, cơ sở hạ tầng, bảo vệ môi trường; thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế gắn với bảo vệ an ninh quốc phòng.

2. Phạm vi nghiên cứu và định hướng phát triển không gian:

Khu thương mại Lao Bảo nằm sát biên giới tỉnh Sa-va-na-khét (Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào), trên trục Quốc lộ 9, phía Tây tỉnh Quảng Trị, bao gồm địa phận hành chính thị trấn Lao Bảo, thị trấn Khe Sanh và các xã Tân Thành, Tân Long, Tân Lập, Tân Liên và Tân Hợp (huyện Hướng Hoá), tỉnh Quảng Trị. Diện tích tự nhiên vùng nghiên cứu quy hoạch: 15.804 ha.

3. Tính chất:

- Là khu vực khuyến khích phát triển kinh tế, thương mại và là cửa khẩu quốc tế quan trọng, có vai trò thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại giữa hai nước Việt Nam, Lào và các nước khác;

- Là đầu mối giao thông đường bộ quan trọng trong nước và quốc tế;

- Là một trong những trung tâm kinh tế của tỉnh Quảng Trị;

- Có vị trí rất quan trọng về an ninh và quốc phòng.

4. Quy mô dân số:

- Đến năm 2010: khoảng 40.000 người;

- Đến năm 2020: khoảng 55.000 người, trong đó:

+ Thị trấn Lao Bảo: khoảng 20.000 người;

+ Thị trấn Khe Sanh: khoảng 15.000 người;

+ Dân cư nông thôn thuộc 5 xã: khoảng 20.000 người.

5. Định hướng phát triển không gian:

a. Hệ thống đô thị và điểm dân cư nông thôn:

- Thị trấn Lao Bảo có diện tích đất xây dựng đô thị khoảng 550 ha, bao gồm thị trấn Lao Bảo và Khu dịch vụ, thương mại Lao Bảo;

- Thị trấn Khe Sanh là thị trấn huyện lỵ huyện Hướng Hoá, có diện tích đất xây dựng đô thị khoảng 420 ha;

- Các thị tứ trung tâm các xã chủ yếu nằm trên trục Quốc lộ 9; tổng diện tích xây dựng các khu dân cư nông thôn thuộc 5 xã khoảng 250 ha.

b. Phân khu chức năng:

- Khu dịch vụ, thương mại Lao Bảo (diện tích khoảng 100 ha): bố trí tại thị trấn Lao Bảo gồm trung tâm hội chợ triển lãm quốc tế, khu công nghiệp sạch, trung tâm thương mại Lao Bảo, các cửa hàng giới thiệu sản phẩm, cơ sở gia công tái chế, kho ngoại quan.

- Các cửa khẩu:

+ Tại cửa khẩu Lao Bảo bố trí trạm kiểm soát liên hợp, các cơ quan quản lý cửa khẩu, các công trình dịch vụ, kho ngoại quan;

+ Bố trí trạm kiểm soát liên ngành tại xã Tân Hợp có chức năng quản lý kiểm soát xuất nhập khẩu, thu thuế, kiểm soát liên hợp, quản lý cửa khẩu.

- Các khu công nghiệp bao gồm:

+ Khu công nghiệp sạch tại thị trấn Lao Bảo (khoảng 21 ha);

+ Khu công nghiệp tại thị trấn Khe Sanh (khoảng 10 ha);

+ Khu công nghiệp tại xã Tân Thành (khoảng 50 ha).

- Trung tân hành chính huyện Hướng Hoá kết hợp trung tâm hành chính của Khu thương mại Lao Bảo bố trí tại thị trấn Khe Sanh.

- Trung tâm văn hoá, thể dục thể thao, du lịch, dịch vụ, giáo dục, đào tạo, y tế của huyện Hướng Hoá và của Khu thương mại Lao Bảo bố trí tại thị trấn Khe Sanh.

- Đất quốc phòng: Dành đất để đáp ứng nhiệm vụ bảo vệ an ninh, quốc phòng theo yêu cầu của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an.

- Bảo vệ rừng phòng hộ, rừng sinh thái, các vùng nông lâm nghiệp để bảo đảm môi trường sinh thái bền vững trong khu vực.

6. Định hướng phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật:

a. Giao thông: Tổ chức đồng bộ và liên hoàn mạng lưới giao thông đối ngoại và các công trình đầu mối; giao thông nội bộ thị trấn Khe Sanh, thị trấn Lao Bảo và các điểm dân cư nông thôn.

b. Cấp nước: Nguồn nước lấy từ sông Sê Pôn, hồ A Chùm, hồ Khe Sanh; trong tương lai được bổ sung nước từ hồ thuỷ điện Rào Quán để phục vụ nhu cầu sản xuất và sinh hoạt trong khu vực.

c. Cấp điện: Nguồn cấp điện từ mạng lưới điện quốc gia; xây dựng tuyến cao thế 110 KV Đông Hà - Lao Bảo.

d. Thoát nước và vệ sinh môi trường: Tổ chức mạng lưới thoát nước và xử lý nước thải tại các thị trấn, khu công nghiệp bảo đảm vệ sinh môi trường khu vực.

7. Xây dựng đợt đầu đến năm 2010:

Ưu tiêu xây dựng hệ thống hạ tầng Khu thương mại Lao Bảo, bao gồm:

- Dự án tái định cư khoảng 100 hộ dân để giải phóng mặt bằng xây dựng khu dịch vụ, thương mại Lao Bảo;

- Dự án đầu tư các công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật chung toàn khu và và các công trình hạ tầng kỹ thuật cho khu dịch vụ, thương mại Lao Bảo;

- Dự án đầu tư khu vực cửa khẩu như: Quốc Môn, Đồn biên phòng Lao Bảo, Trạm kiểm soát Tân Hợp, các cơ quan quản lý cửa khẩu;

- Dự án đầu tư khu dịch vụ, thương mại Lao Bảo;

- Dự án đầu tư xây dựng nhà ở và các công trình phúc lợi xã hội.

8. Các giải pháp chủ yếu:

Để thực hiện nội dung định hướng quy hoạch chung đã đề ra, Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Trị cần tổ chức thực hiện và triển khai nghiên cứu các biện pháp đồng bộ về cơ chế, chính sách phù hợp với điều kiện của khu vực, theo Quyết định số 219/1998/QĐ-TTg ngày 12 tháng 11 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ nhằm huy động được các nguồn lực trong và ngoài nước; cụ thể hoá bằng các dự án quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết các khu chức năng, các dự án đầu tư; xây dựng kế hoạch dài hạn, trung hạn và ngắn hạn để điều hành và quản lý.

Điều 2. Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Trị kiểm tra, theo dõi việc thực hiện quy hoạch một cách chặt chẽ. Các Bộ, ngành ở Trung ương có trách nhiệm phối hợp, hỗ trợ địa phương trong quá trình thực hiện nhằm bảo đảm sự thống nhất giữa định hướng quy hoạch chung xây dựng Khu thương mại Lao Bảo với chiến lược và quy hoạch phát triển các ngành kinh tế - kỹ thuật - xã hội, phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, của vùng Bắc Trung Bộ và của cả nước.

Giao Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Trị phê duyệt hồ sơ thiết kế quy hoạch, ban hành Điều lệ quản lý xây dựng theo định hướng quy hoạch chung xây dựng Khu Thương mại Lao Bảo đến năm 2020 sau khi có ý kiến thống nhất của Bộ Xây dựng; tổ chức công bố định hướng quy hoạch chung để nhân dân biết, kiểm tra và thực hiện.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Trị, các Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Ngô Xuân Lộc

(Đã ký)

 

THE PRIME MINISTER
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence- Freedom- Happiness
------------

No.189/1999/QD-TTg

Hanoi, September 20, 1999

 

DECISION

RATIFYING THE OVERALL ORIENTATION PLANNING FOR CONSTRUCTION OF LAO BAO TRADE AREA, QUANG TRI PROVINCE, TILL THE YEAR 2020

THE PRIME MINISTER

Pursuant to the Law on Organization of the Government of September 30, 1992;
Pursuant the Regulation on urban planning management promulgated together with the Government
’s Decree No.91/CP of August 17, 1994;
At the proposals of the People
’s Committee of the Quang Tri province (in Official Dispatch No.833/TT-UB of July 10, 1999) and the Ministry of Construction (in Official Dispatch No.29/TTr-BXD of August 30, 1999),

DECIDES:

Article 1.- To ratify the overall orientation planning for the construction of Lao Bao economic and trade development promotion area (hereafter referred to as the Lao Bao trade area), Quang Tri province, till the year 2020 with the following principal contents:

1. Objectives:

To concretize the content of the Regulation on the Lao Bao economic and trade development promotion area, Quang Tri province, promulgated together with the Prime Minister’s Decision No.219/1998/QD-TTg of November 12, 1998; to constitute a base for the land use management, the elaboration of investment and development plan, the management of the construction of urban centers and rural population quarters, infrastructure, and environmental protection; and to accelerate the economic development in association with the safeguarding of security and national defense.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.The Lao Bao trade area is situated close to the border with Savanakhet province (the People’s Democratic Republic of Laos), on National Highway No.9, west of Quang Tri province, embrassing the administrative territories of Lao Bao and Khe Sang district townships, and Tan Thanh, Tan Long, Tan Lap, Tan Lien and Tan Hop communes (Huong Hoa district), Quang Tri province. The Land acreage of planning study area is 15,804 hectares.

3. Characteristics:

- Being an economic and trade promotion area and an important international border-gate, with a role of promoting the economic and trade ties of cooperation between Vietnam and Laos, as well as with other countries;

- Being an important domestic and international land-road traffic hub;

- Being one of the economic centers of Quang Tri province;

- Having an extremely important position for national security and defense.

4. Size of population:

- By the year 2010: Around 40,000 people;

- By the year 2020: Around 55,000 people, of which:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.+ Khe Sanh district township: around 15,000;

+ Rural population of the above-said 5 communes: around 20,000.

5. Spatial development orientations:

a/ Urban system and rural population quarters:

- Lao Bao district township has an urban construction land area of around 550 hectares including Lao Bao township and the Lao Bao service and trade quarter;

- Khe Sanh township is the district capital of Huong Hoa district, with an urban construction land area of around 420 hectares;

- The centers of the above-said 5 communes shall be largely situated on National Highway No.9, with a total land area for construction of rural population quarter of around 250 hectares.

b/ Disposition of functional quarters:

- The Lao Bao service and trade quarter (with a land area of 100 hectares): shall be situated in Lao Bao district township and composed of an international trade fair and exhibition center, a clean industry park, the Lao Bao trade center, product showrooms, processing and recycling establishments and bonded warehouses.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.+ To locate a joint inspection station, the border-gate managing bodies, service works and bonded warehouses at the Lao Bao border-gate;

+ To locate an inter-branch inspection station in Tan Hop commune with the functions of export and import control, tax collection, joint inspection and border-gate management.

- Industrial parks shall include:

+ A clean industry park in Lao Bao district township (around 21 hectares);

+ An industrial park in Khe Sanh district township (around 10 hectares).

+ A industrial park in Tan Thanh commune (around 50 hectares).

- The administrative center of Huong Hoa district, which is concurrently the administrative center of the Lao Bao trade area, shall be located in Khe Sanh district township.

- The cultural, physical training and sport, tourist, service, educational, training and medical centers of Huong Hoa district and the Lao Bao trade area shall be located in Khe Sanh district township.

- Land for national defense: To reserve land for the task of safeguarding the national security and defense at the requests of the Ministry of Defense and the Ministry of Public Security.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.6. Technical infrastructure system development orientations:

a/ On traffic: To synchronously and sequentially arrange the outbound traffic network and key traffic works; as well as traffic networks within Khe Sanh and Lao Bao district townships and rural population quarters.

b/ On water supply: The water resources for production and daily life activities in the area shall be taken from Se Pol river and A Chum and Khe Sanh lakes, and added by Rao Quan hydroelectric reservoir in the future.

c/ On electric power supply: The electric power shall be supplied from the national grid; and the Dong Ha-Lao Bao 110 KV power lines shall be built.

d/ On waste water drainage and environmental hygiene: To organize networks for waste water drainage and treatment in the district townships and industrial parks, in order to ensure the environmental hygiene in the area.

7. First-phase construction till the year 2010:

The priority shall be given to the construction of Lao Bao trade area�s infrastructure system, including:

- The project for resettlement of some 100 households, in order to clear the ground for construction of the Lao Bao service and trade quarter;

- The projects for investment in the key technical infrastructure projects for the whole area, as well as the technical infrastructure projects for the Lao Bao service and trade quarter;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- The project for investment in the Lao Bao service and trade quarter;

- The investment project for construction of dwelling houses and social welfare projects.

8. The main solutions:

To materialize the content of the overall planning orientations already formulated, the People’s Committee of Quang Tri province shall have to organize the implementation and study of synchronous mechanisms and policies suitable to the area’s specific conditions as specified in the Prime Minister’s Decision No.219/1998/QD-TTg of November 12, 1998, in order to mobilize domestic and foreign resource; concretize the planning through land use planning projects, detail planning of functional quarters and investment projects and formulate long-, medium- and short-term plans for administration and management.

Article 2.- The People’s Committee of Quang Tri province shall closely inspect and monitor the implementation of the planning. The ministries and central-level branches shall have to coordinate with and support localities in the implementation course in order to ensure that the overall orientation planning for the construction of Lao Bao trade area is consistent with the strategy and planning for development of economic-technical-social branches, and in line with the socio-economic development plannings of the province, the Northern Central Vietnam and the whole country.

To assign the President of the People’s Committee of Quang Tri province to ratify the dossier of planning design and promulgate the Regulation on construction management under the overall orientation planning for the construction of Lao Bao trade area till the year 2020 after consulting the Ministry of Construction; and organize the publicization of the overall orientation planning among the population for their inspection and implementation.

Article 3.- This Decision takes effect 15 days after its signing. The President of the People’s Committee of Quang Tri province, the ministers, the heads of the ministerial-level agencies and the heads of the agencies attached to the Government shall have to implement this Decision.

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 189/1999/QĐ-TTg ngày 20/09/1999 về việc phê duyệt Định hướng quy hoạch chung xây dựng Khu thương mại Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.735

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.167.149