Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 186/QĐ-KH&ĐT năm 2009 phê duyệt nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư Dự án cải tạo chỉnh trang đồng bộ hạ tầng kỹ thuật tuyến Phố Nguyễn Trãi – Trần Phú (đoạn từ Khuất Duy Tiến đến cầu Hà Đông) Hà Nội – phục vụ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội do Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 186/QĐ-KH&ĐT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Trần Đức Vũ
Ngày ban hành: 15/04/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 186/QĐ-KH&ĐT

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT NHIỆM VỤ CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ DỰ ÁN CẢI TẠO CHỈNH TRANG ĐỒNG BỘ HẠ TẦNG KỸ THUẬT TUYẾN PHỐ NGUYỄN TRÃI – TRẦN PHÚ (ĐOẠN TỪ KHUẤT DUY TIẾN ĐẾN CẦU HÀ ĐÔNG), HÀ NỘI – PHỤC VỤ KỶ NIỆM 1000 NĂM THĂNG LONG – HÀ NỘI

GIÁM ĐỐC SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Xây dựng năm 2003; Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10/02/2009 của Chính phủ về quản lý đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Luật Đấu thầu năm 2005; Nghị định số 58/2008/NĐ-CP ngày 05/05/2008 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;
Căn cứ Quyết định số 37/2008/QĐ-UB ngày 17/10/2008 của UBND Thành phố Hà Nội về việc quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội;
Căn cứ Quyết định số 214/2006/QĐ-UBND ngày 06/12/2006 của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành quy định về quản lý các dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước của UBND thành phố Hà Nội;
Căn cứ Kế hoạch số 37/KH-UBND ngày 07/04/2008 của UBND Thành phố Hà Nội về việc triển khai thực hiện chương trình chỉnh trang, nâng cấp và tăng cường trật tự đô thị phục vụ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội;
Căn cứ Quyết định số 1433/QĐ-UBND ngày 17/10/2008 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt danh mục chuẩn bị đầu tư các Dự án chỉnh trang, nâng cấp và tăng cường trật tự đô thị phục vụ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội theo Kế hoạch 37/KH-UBND (đợt 1/2008);
Xét đề nghị của Sở Giao thông Vận tải tại Tờ trình số 291/TTr-GTVT ngày 02/04/2009 về việc xin phê duyệt nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư Dự án cải tạo chỉnh trang đồng bộ hạ tầng kỹ thuật tuyến Phố Nguyễn Trãi – Trần Phú (đoạn từ Khuất Duy Tiến đến cầu Hà Đông), Hà Nội – Phục vụ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội;
Xét đề nghị của Phòng KH Hạ tầng Đô thị tại Tờ trình ngày   /04/2009.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư Dự án cải tạo chỉnh trang đồng bộ hạ tầng kỹ thuật tuyến Phố Nguyễn Trãi – Trần Phú (đoạn từ Khuất Duy Tiến đến cầu Hà Đông) Hà Nội theo các nội dung chủ yếu sau:

1. Tên dự án: Dự án cải tạo chỉnh trang đồng bộ hạ tầng kỹ thuật tuyến Phố Nguyễn Trãi - Trần Phú (đoạn từ Khuất Duy Tiến đến cầu Hà Đông), Hà Nội.

2. Địa điểm xây dựng: Tuyến phố Nguyễn Trãi – Trần Phú (đoạn từ Khuất Duy Tiến đến cầu Hà Đông), Hà Nội.

3. Quy mô đầu tư (Dự kiến): cải tạo chỉnh trang đồng bộ hạ tầng kỹ thuật tuyến Phố Nguyễn Trãi – Trần Phú (đoạn từ Khuất Duy Tiến đến cầu Hà Đông) bao gồm các hạng mục công việc chủ yếu: Lát hè phố các đoạn cần thay thế; Vuốt nối các đường ngõ với đường Nguyễn Trãi – Trần Phú (đoạn từ Khuất Duy Tiến đến cầu Hà Đông); cải tạo nâng cấp hệ thống chiếu sáng, thoát nước; Trồng bổ sung, thay thế cây xanh đô thị, biển báo; Sửa chữa cục bộ mặt cắt ngang cho phù hợp; Thảm lại mặt đường các đoạn bị hỏng.

Tổng chiều dài toàn tuyến: điểm đầu: Giao với đường Khuất Duy Tiến, điểm cuối: Cầu Hà Đông. Tổng chiều dài toàn tuyến: 2.9 km.

4. Chủ đầu tư: Sở Giao thông vận tải

5. Nội dung công tác chuẩn bị đầu tư: Điều tra thu thập số liệu; Đo đạc tỷ lệ 1/500; Khảo sát phục vụ lập dự án và thiết kế cơ sở; Thỏa thuận các số liệu kỹ thuật; khảo sát địa hình, điều tra hệ thống các công trình phục vụ lập dự án đầu tư; Lập dự án đầu tư; Thẩm định dự án đầu tư; Chi phí cho quản lý dự án giai đoạn chuẩn bị đầu tư.

6. Kinh phí chuẩn bị đầu tư (Tạm tính): 350 triệu đồng (Ba trăm năm mươi triệu đồng).

Kinh phí chuẩn bị đầu tư trên là tạm tính và sẽ được chuẩn xác sau khi dự toán kinh phí chuẩn bị đầu tư của dự án được cấp có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt.

7. Nguồn vốn: Ngân sách Thành phố cấp

8. Thời gian hoàn thành chuẩn bị đầu tư: Quý II/2009.

Điều 2. Trách nhiệm của Sở Giao thông vận tải: Tổ chức triển khai nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư đảm bảo tiến độ, chất lượng và tuân thủ các quy định hiện hành về quản lý đầu tư xây dựng; Khảo sát cụ thể hiện trạng tuyến đường, phương án phá dỡ các công trình hiện có khi trình phê duyệt dự án; Phối hợp chặt chẽ với các Sở Ngành Thành phố để thỏa thuận các số liệu về quy hoạch, kỹ thuật, đảm bảo tính thống nhất, mỹ quan đô thị trong triển khai thực hiện. Cơ cấu nguồn vốn phải thực hiện theo đúng các quy định hiện hành của UBND Thành phố. Lưu ý về nội dung đầu tư tránh trùng lặp với các Dự án khác trên địa bàn.

Điều 3. Chánh Văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư, Trưởng phòng Kế hoạch Hạ tầng Đô thị; Các Sở: Tài chính, Giao thông vận tải, Xây dựng, Quy hoạch – Kiến trúc, Tài nguyên và Môi trường, Thông tin & Truyền thông, Văn hóa – Thể thao – Du lịch, Công thương; UBND: quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Đông; Kho bạc Nhà nước Hà Nội; Công an Thành phố Hà Nội và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- UBND Thành phố Hà Nội (để báo cáo);
- Đ/c Giám đốc Sở KH&ĐT (để báo cáo)
- Lưu VT, ĐT (14 bản).

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Trần Đức Vũ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 186/QĐ-KH&ĐT năm 2009 phê duyệt nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư Dự án cải tạo chỉnh trang đồng bộ hạ tầng kỹ thuật tuyến Phố Nguyễn Trãi – Trần Phú (đoạn từ Khuất Duy Tiến đến cầu Hà Đông) Hà Nội – phục vụ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội do Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.258
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.38.5