Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 185/2004/QĐ-TTg phê duyệt quy hoạch tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh đến năm 2010 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 185/2004/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 28/10/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 185/2004/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 185/2004/QĐ-TTG NGÀY 28 THÁNG 10 NĂM 2004 VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH TƯỢNG ĐÀI CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH ĐẾN NĂM 2010

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin (tờ trình số 62/TTr-BVHTT ngày 15 tháng 6 năm 2001) và Bộ trưởng Bộ Xây dựng (Công văn số 39/BXD-KTQH ngày 07 tháng 01 năm 2002),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Quy hoạch tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh đến năm 2010 với các nội dung chủ yếu sau:

1. Mục đích, ý nghĩa của việc lập quy hoạch:

a) Nhằm tưởng niệm, tôn vinh công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với đất nước và dân tộc; tuyên truyền, giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh; học tập đạo đức, nhân cách của Người.

b) Quản lý chặt chẽ việc xây dựng và phát huy các công trình tượng đài về Chủ tịch Hồ Chí Minh; sáng tạo những công trình nghệ thuật điêu khắc có giá trị cao về Người, góp phần làm giàu di sản văn hóa - nghệ thuật nước nhà, tạo được dấu ấn bản sắc văn hóa dân tộc, môi trường cảnh quan văn hóa, tính thẩm mỹ và tính nhân dân sâu sắc.

2. Phạm vi quy hoạch:

a) Quy hoạch xây dựng Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trong cả nước đến năm 2010.

b) Ưu tiên xây dựng Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Quy hoạch tại:

- Những địa phương gắn với các sự kiện lịch sử trọng đại của cách mạng Việt Nam, ghi đậm dấu ấn về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với những mốc lịch sử đặc biệt quan trọng của đất nước;

- Một số địa phương có vị trí đặc biệt được quy định theo tinh thần Chỉ thị số 32/1998/CT-Trg ngày 23 tháng 9 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ về công tác quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thời kỳ từ năm 2001 đến năm 2010.

3. Địa điểm xây dựng Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh phải đáp ứng các yêu cầu sau:

a) Phải đặt trong tổng thể quy hoạch các tượng danh nhân, anh hùng dân tộc, hợp thành hệ thống các công trình nghệ thuật tiêu biểu;

b) Những địa điểm công cộng trang trọng hoặc trung tâm hành chính, kinh tế, văn hóa, xã hội của các tỉnh, thành phố; khuôn viên của cơ quan, đơn vị thường xuyên gắn với các hoạt động chính trị, văn hoá, gần gũi với quần chúng nhân dân, đáp ứng được các yêu cầu cảnh quan, phát huy tính tư tưởng và hiệu quả thẩm mỹ của tượng đài.

4. Yêu cầu về chất lượng xây dựng Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh:

a) Khắc họa chân thực thần thái, vóc dáng, phong cách, trí tuệ, những đức tính quý báu, toát lên vẻ đẹp tinh thần, nhân cách cao cả của Người, đáp ứng nhu cầu tình cảm của nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh;

b) Chất liệu sử dụng để xây dựng phải bảo đảm độ bền vững cao, màu sắc trang nhã phù hợp với cảnh quan môi trường.

5. Cơ chế thực hiện lựa chọn mẫu tượng đài và đấu thầu xây dựng phải theo đúng các quy định hiện hành.

6. Các công trình tượng đài thuộc Quy hoạch Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh đến năm 2010 được chia làm 2 nhóm:

a) Công trình thuộc nhóm A, gồm các công trình tượng đài A1 và A2, có quy mô lớn (được quy định tại khoản 7 Điều 1 Quyết định này). Song, phải căn cứ vào vị trí, không gian, cảnh quan và môi trường cụ thể nơi dự định xây dựng Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh để điều chỉnh kích thước tượng cho phù hợp, bảo đảm sự hài hoà, tính văn hóa và giá trị thẩm mỹ cao.

b) Công trình thuộc nhóm B, gồm các công trình tượng đài B1 và B2:

Công trình Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh thuộc các nhóm B được xây dựng trong khuôn viên cơ quan, đơn vị, nơi diễn ra sự kiện lịch sử quan trọng hoặc kỷ niệm có ý nghĩa đặc biệt về Chủ tịch Hồ Chí Minh (được quy định tại khoản 7 Điều 1 Quyết định này). Tuy quy mô công trình nhỏ, nhưng khi xây dựng phải căn cứ vào vị trí, không gian, cảnh quan môi trường cụ thể nơi dự định xây dựng tượng để điều chỉnh kích thước tượng cho phù hợp và bảo đảm sự hài hoà, tính văn hóa, thẩm mỹ cao.

7. Hệ thống Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh được ưu tiên xây dựng, tu bổ, nâng cấp đến năm 2010 tại các địa phương như sau:

a) Tượng đài xây dựng mới:

- Tượng đài thuộc nhóm A1: để đảm bảo những yêu cầu về quy hoạch và chất lượng mỹ thuật của tượng đài, từ nay đến hết năm 2010, không triển khai xây dựng Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh thuộc nhóm A1. Những tượng đài đã được dự kiến trong Quy hoạch sẽ được chuẩn bị để thực hiện ở giai đoạn sau năm 2010.

- Tượng đài thuộc nhóm A2 xây dựng tại các tỉnh: Hà Giang, Cần Thơ, Hải Phòng, Quảng Bình.

- Tượng đài thuộc nhóm B1: Tại Nhà văn hóa thiếu nhi thị xã Lào Cai, tỉnh Lào Cai; khuôn viên Bảo làng Tân Trào - Khu di tích lịch sử Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang; tại Khu di tích Đền thờ Bác Hồ thuộc tỉnh Trà Vinh.

- Các tượng đài thuộc nhóm B2 sẽ được xem xét cụ thể sau khi địa phương, cơ quan có văn bản chính thức đề nghị xây dựng.

b) Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được xây dựng, cần tu bổ, nâng cấp: Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình;

- Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Trường Quốc học Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế,

- Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Trường Dục Thanh, tỉnh Bình Thuận;

- Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở 3 nông trường (Nông trường 19/5, Nông trường Đông Hiếu, Nông trường Tây Hiếu) thuộc tỉnh Nghệ An;

- Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bảo tàng tỉnh Ninh Bình.

8. Nguồn vốn đầu tư xây dựng Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh:

a) Nguồn vốn:

- Vốn ngân sách nhà nước ở Trung ương và địa phương.

- Vốn huy động từ các nguồn khác.

b) Cơ chế huy động vốn: thực hiện theo quy định tại Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng hiện hành.

9. Cơ chế thực hiện:

a) Do tính chất đặc thù và những yêu cầu cao đối với loại hình nghệ thuật điêu khắc, nhất là các công trình tượng đài sẽ được bảo tồn lâu dài, cần lựa chọn hoặc chỉ định các đơn vị có tư cách pháp nhân, có năng lực, trình độ chuyên môn cao và có kinh nghiệm thi công các công trình xây dựng tượng đài để thực hiện các Dự án xây dựng Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, sau khi đã được cơ quan chức năng thẩm định và cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo đúng các quy định hiện hành.

b) Đối với Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh có quy mô nhỏ cho phép các nghệ sĩ thực hiện ký kết hợp đồng thi công trên cơ sở thực hiện đúng các quy định hiện hành.

c) Tượng dài Chủ tịch Hồ Chí Minh thuộc nhóm A có ý nghĩa và phạm vi ảnh hưởng lớn, vốn ngân sách nhà nước đóng vai trò quan trọng. Các tượng đài thuộc nhóm B, cần phát huy khả năng huy động các nguồn vốn ngoài ngân sách là chính, do các doanh nghiệp, các tổ chức xã hội và nhân dân tự nguyện đóng góp kinh phí xây dựng Tượng đài Bác theo đúng quy định hiện hành.

Nhà nước áp dụng các hình thức khen thưởng, ghi công đối với các tổ chức, tập thể và cá nhân có đóng góp tích cực cho việc xây dựng Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh.

d) Thời gian thực hiện: 2004 - 2010

Điều 2. Bộ Văn hóa - Thông tin chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan xây dựng và hướng dẫn thực hiện các quy định về quản lý quy hoạch xây dựng Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, từ việc chọn lựa địa điểm, sáng tác, trưng bày mẫu tượng để lấy ý kiến nhân dân, lựa chọn, thẩm định - phê duyệt mẫu tượng, phê duyệt kích thước, thiết kế tượng đài và chất liệu xây dựng đến việc theo dõi, kiểm tra, giám sát quá trình thi công, nghiệm thu, duy tu bảo dưỡng, phát huy và quản lý công trình tượng đài... nhằm bảo đảm chất lượng mọi mặt của tượng đài phù hợp với yêu cầu chính trị, tư tưởng, bản sắc dân tộc, thẩm mỹ nghệ thuật, kiến trúc cảnh quan môi trường đô thị và khu dân cư.

Điều 3. Các Bộ, ngành liên quan, trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình có trách nhiệm phối hợp với Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan được ưu tiên xây dựng Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh thực hiện quy hoạch Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh đến năm 2010.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Phan Văn Khải

(Đã ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 185/2004/QĐ-TTg phê duyệt quy hoạch tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh đến năm 2010 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.728

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.233.220.21