Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 176/2001/QĐ-BKH Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư Người ký: Võ Hồng Phúc
Ngày ban hành: 16/04/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 176/2001/QĐ-BKH

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2001 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP TỔ CHUYÊN GIA THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐƯỜNG ỐNG KHÍ PM3/CÀ MAU

BỘ TRƯỞNG BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ  

Căn cứ Nghị định số 75/CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Căn cứ Quy chế Quản lý đầu tư và Xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 52/1999/NĐ - CP ngày 08/07/1999; Nghị định 12/2000/NĐ - CP ngày 05/5/2000 về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Quy chế Quản lý Đầu tư và Xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 52/1999/NĐ - CP ngày 08/7/1999;
Căn cứ công văn số 889/VPCP - DK ngyà 08 tháng 3 năm 2001 của Văn phòng Chính phủ về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Cụm Khí - Điện - Đạm Cà Mau;
Căn cứ Quyết định số 101 QĐ/BKH ngày 09 tháng 3 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc thành lập Tổ chuyên gia liên ngành thẩm định dự án Cụm Khí - Điện - Đạm Cà Mau.
Căn cứ Kế hoạch thẩm định báo cáo Dự án đường ống khí PM3/Cà Mau đã được thông qua ngày 16 tháng 04 năm 2001;
Theo đề nghị của Chánh Văn phòng thẩm định dự án đầu tư;

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập Tổ chuyên gia tư vấn thẩm định Dự án đường ống khí PM3/Cà Mau. Tổ Thẩm định gồm 1 tổ trưởng và các thành viên có danh sách kèm theo (thay thế Quyết định số 101 QĐ/BKH ngày 09 tháng 3 năm 2001).

Điều 2. Tổ Thẩm định có nhiệm vụ giúp Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định các vấn đề liên quan tới nội dung Dự án đường ống khí PM3/Cà Mau với nội dung và tiến độ theo Kế hoạch thẩm định đã được duyệt.

Điều 3. Các Thành viên Tổ thẩm định làm việc theo chế độ chuyên gia và có nghĩa vụ thực hiện nội dung công việc theo sự phân công của Tổ trưởng, Tổ thẩm định sẽ kết thúc công việc sau khi hoàn thành Báo cáo thẩm định trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Điều 4. Các thành viên có trách nhiệm thi hành Quyết định này và các Cơ quan có thành viên tham gia Tổ Thẩm định tạo điều kiện để các thành viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

 


Nơi nhận:

- Các Bộ: XD, TC, KHCN & MT
- Ban Vật giá Chính phủ,
- Tổng công ty Dầu khí Việt Nam,
- Các Vụ: CN, VPTĐ
- Lưu VP

KT.BỘ TRƯỞNG BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
THỨ TRƯỞNG 
Võ Hồng Phúc
 
 

 

DANH SÁCH CHUYÊN GIA TỔ THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐƯỜNG ỐNG KHÍ PM3/CÀ MAU
(Kèm theo quyết định 176 QĐ/BKH ngày 16 tháng 04 năm 2001)  

TT                

Họ và tên                               

Cơ quan

1

Đỗ Mạnh Tuấn

c/v VPTĐ - Bộ Kế hoạch và Đầu tư

2

Phan Hiền

c/v VPTĐ - Bộ Kế hoạch và Đầu tư

3

Bùi Ngọc Hiền

c/v Vụ CN - Bộ Kế hoạch và Đầu tư

4

Đỗ Hoài Nam

c/v Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường

5

Nguyễn Mạnh Hiển

c/v Bộ Tài chính

6

Chu Gia Thịnh

c/v Bộ Xây dựng

7

Nguyễn Duy Hậu

Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam

8

Nguyễn Long Hải

Ban Vật giá Chính phủ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 176/2001/QĐ-BKH ngày 16/04/2001 về việc thành lập Tổ chuyên gia thẩm định Dự án đường ống khí PM3/Cà Mau do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.687

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.145.153
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!