Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1753/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế Người ký: Nguyễn Văn Cao
Ngày ban hành: 29/08/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1753/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 29 tháng 08 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH MỘT SỐ NỘI DUNG QUY HOẠCH CHI TIẾT KHU CÔNG NGHIỆP TỨ HẠ, HUYỆN HƯƠNG TRÀ, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 19/2008/TT-BXD ngày 20 tháng 11 năm 2008 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn thực hiện việc lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng và quản lý quy hoạch xây dựng khu công nghiệp, khu kinh tế;

Căn cứ Quyết định số 54/2010/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2010 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về phân công, phân cấp và ủy quyền trong công tác quy hoạch xây dựng kiến trúc công trình trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 949/QĐ-UBND ngày 19 tháng 4 năm 2008 về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu công nghiệp Tứ Hạ, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Công văn số 1013/SXD-KTQH ngày 08 tháng 8 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh một số nội dung Quy hoạch chi tiết Khu công nghiệp Tứ Hạ, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế với những nội dung sau:

1. Phạm vi ranh giới khu vực điều chỉnh: Khu vực nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch thuộc khu công nghiệp Tứ Hạ, phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà được phê duyệt tại Quyết định số 949/QĐ-UBND ngày 19 tháng 4 năm 2008 của tỉnh Thừa Thiên Huế, có vị trí cụ thể như sau:

- Phía Bắc giáp các lô C-11, C-12, C-15, X-02, A-12, A-11 (theo quy hoạch đã được duyệt) và đường sắt Bắc Nam.

- Phía Tây giáp các lô A-12, A-09 (theo quy hoạch đã được duyệt) và nhà máy xi măng Luks.

- Phía Nam giáp trục đường đi xã Hương Văn.

- Phía Đông giáp đường phía Tây thành phố Huế.

2. Quy mô khu vực điều chỉnh: Khoảng 72,75 ha.

3. Quy hoạch sử dụng đất:

Stt

Chức năng sử dụng đất

Diện tích (ha)

Tỉ lệ (%)

1

Nhà máy

44,72

61,47

2

Các khu kỹ thuật

4,90

6,47

 

- Công trình kỹ thuật đầu mối

4,08

5,61

 

- Kho tàng, bến bãi

0,82

1,13

3

Công trình hành chính, dịch vụ

2,34

3,22

4

Giao thông, bãi đỗ xe

11,65

16,01

5

Cây xanh

9,14

12,56

 

- Cây xanh vườn hoa, công viên

3,56

4,89

 

- Cây xanh cách ly

5,58

7,67

 

Tổng cộng

72,75

100,0

4. Quy hoạch giao thông:

Stt

Ký hiệu đường

Quy hoạch đã duyệt

Quy hoạch điều chỉnh

Lộ giới
(m)

Mặt cắt (m)

Lộ giới (m)

Mặt cắt (m)

1

CN1

13,5

3+7,5+3

13,5

3+7,5+3

2

CN4

39

6+10,5+6+10,5+6

27

4,5+7,5+3+7,5+4,5

3

CN5

24

3+7,5+3+7,5+3

13,5

3+7,5+3

4

CN8

24

3+7,5+3+7,5+3

13,5

3+7,5+3

5

CN9

16,5

3+10,5+3

13,5

3+7,5+3

6

CN10

24

3+7,5+3+7,5+3

16,5

3+10,5+3

7

CN11

16,5

3+10,5+3

13,5

3+7,5+3

8

CN12

16,5

3+10,5+3

13,5

3+7,5+3

5. Chỉ tiêu sử dụng đất:

a)  Đất nhà máy:

- Mật độ xây dựng tối đa: 65%.

- Tầng cao xây dựng: 1-3 tầng.

b) Đất hành chính dịch vụ:

- Mật độ xây dựng tối đa: 30%.

- Tầng cao xây dựng: 1-5 tầng.

c) Khu kỹ thuật:

- Mật độ xây dựng tối đa: 60%.

- Tầng cao xây dựng: 1-2 tầng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các nội dung khác tại Quyết định số 949/QĐ-UBND ngày 19 tháng 4 năm 2008 về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu công nghiệp Tứ Hạ, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế không trái với Quvết định này vẫn giữ nguyên.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải; Chủ tịch UBND thị xã Hương Trà; Trưởng ban Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh; Tổng Giám đốc Công ty TNHH Hello Quốc tế Việt Nam và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- VP: LĐ và các CV;
- Lưu VT, XD.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Cao

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1753/QĐ-UBND ngày 29/08/2014 phê duyệt điều chỉnh nội dung quy hoạch chi tiết Khu công nghiệp Tứ Hạ, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.917

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.215.79.204