Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1751/QĐ-UBND phê duyệt danh sách thay đổi hộ tham gia thực hiện Dự án xây dựng mô hình chuồng trại chăn nuôi hợp vệ sinh năm 2013 do tỉnh Bắc Giang ban hành

Số hiệu: 1751/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Giang Người ký: Nguyễn Văn Linh
Ngày ban hành: 18/11/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1751/QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày 18 tháng 11 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH SÁCH THAY ĐỔI CÁC HỘ THAM GIA THỰC HIỆN DỰ ÁN XÂY DỰNG MÔ HÌNH CHUỒNG TRẠI CHĂN NUÔI HỢP VỆ SINH NĂM 2013

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 04/2013/TTLT-BNNPTNT-BTC-BKHĐT ngày 16/01/2013 của Liên Bộ: Bộ Nông nghiệp và PTNT, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước chi cho Chương trình mục tiêu quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2012-2015;

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Tờ trình số 106/TTr-SNN ngày 14/11/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh sách thay đổi 02 hộ tham gia thực hiện Dự án xây dựng mô hình chuồng trại chăn nuôi hợp vệ sinh năm 2013 (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Sở Nông nghiệp và PTNT có trách nhiệm hướng dẫn tổ chức thực hiện theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và PTNT, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh, Hộ gia đình tham gia dự án và các đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- PCT UBND tỉnh Nguyễn Văn Linh;
- Văn phòng UBND tỉnh:
+ CVP, TKCT, KT;
+ Lưu: VX(2), VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Linh

 

DANH SÁCH

CÁC HỘ THAY ĐỔI THAM GIA THỰC HIỆN DỰ ÁN XÂY DỰNG MÔ HÌNH CHUỒNG TRẠI CHĂN NUÔI HỢP VỆ SINH NĂM 2013
(Kèm theo Quyết định số 1751/QĐ-UBND ngày 18/11/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh)

1. Các hộ thôi tham gia dự án

 

Họ và tên đại diện hộ gia đình

Địa chỉ

Đối tượng

1

Dương Thị Điểm

Xã Hương Lâm, huyện Hiệp Hòa.

Hộ nghèo

2

Âu Văn Hồng

Xã Hương Lâm, huyện Hiệp Hòa.

Hộ nghèo

2. Các hộ bổ sung tham gia dự án

 

Họ và tên đại diện hộ gia đình

Địa chỉ

Đối tượng

1

Nguyễn Thế Khải

Xã Hương Lâm, huyện Hiệp Hòa.

Hộ nghèo

2

Nguyễn Hữu Hách

Xã Hương Lâm, huyện Hiệp Hòa.

Hộ nghèo

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1751/QĐ-UBND phê duyệt danh sách thay đổi hộ tham gia thực hiện Dự án xây dựng mô hình chuồng trại chăn nuôi hợp vệ sinh năm 2013 do tỉnh Bắc Giang ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.301
DMCA.com Protection Status

IP: 3.228.24.192