Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 174/2001/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Công Tạn
Ngày ban hành: 08/11/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 174/2001/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2001

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 174/2001/QĐ-TTG NGÀY 8 THÁNG 11 NĂM 2001VỀ VIỆC CHUYỂN HẠNG KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN PÙ MÁT, TỈNH NGHỆ AN THÀNH VƯỜN QUỐC GIA PÙ MÁT 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ Luật Bảo vệ và Phát triển rừng ngày 19 tháng 8 năm 1991;
Xét đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An (tờ trình số 3320 TT/UB ngày 26 tháng 9 năm 2001) và ý kiến của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chuyển hạng khu bảo tồn thiên nhiên Pù Mát tỉnh Nghệ An thành Vườn quốc gia.

Tên gọi của Vườn quốc gia là: Vườn quốc gia Pù Mát.

Điều 2. Vị trí, toạ độ địa lý và quy mô diện tích Vườn quốc gia Pù Mát:

1. Vị trí địa lý: Vườn quốc gia Pù Mát nằm ở phía Tây Nam tỉnh Nghệ An, trên địa bàn của 3 huyện: Con Cuông, Tương Dương và Anh Sơn.

Ranh giới của Vườn được xác định như sau:

- Phía Đông - Bắc giáp các xã: Lạng Khê, Châu Khê, Lục Dạ, Môn Sơn huyện Con Cuông.

- Phía Tây - Nam giáp nước Cộng hoà Dân chủ nhân dân Lào.

- Phía Đông - Nam giáp các xã: Phúc Sơn, Hội Sơn huyện Anh Sơn.

- Phía Tây - Bắc giáp các xã: Tam Hợp, Tam Quang, Tam Đình huyện Tương Dương.

2. Toạ độ địa lý:

- Từ 18046’ đến 19012’ vĩ độ Bắc.

- Từ 1040 24’ đến 104056’ kinh độ Đông.

3. Quy mô diện tích Vườn quốc gia Pù Mát:

Tổng diện tích của Vườn quốc gia là 91.113 ha, Trong đó: phân khu bảo về nghiêm ngặt là 89.517 ha, Phân khu phục hồi sinh thái là 1.596 ha.

Điều 3. Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An trực tiếp quản lý Vườn quốc gia Pù Mát. Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An hoàn thành Dự án đầu tư xây dựng và phát triển Vườn quốc gia Pù Mát, Dự án đầu tư xây dựng, phát triển vùng đệm của Vườn quốc gia Pù Mát trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và triển khai thực hiện theo quy định hiện hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Điều 5. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ, Thủ trưởng các ngành có liên quan và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nguyễn Công Tạn

(Đã ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 174/2001/QĐ-TTg ngày 08/11/2001 về việc chuyển hạng khu bảo tồn thiên nhiên Pù Mát, tỉnh Nghệ An thành vườn quốc gia Pù Mát do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.429

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.95.36
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!