Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 170/QĐ-UB năm 1986 về bộ Đơn giá xây dựng cơ bản khu vực thống nhất thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 170/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Văn Nam
Ngày ban hành: 13/11/1986 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 170/QĐ-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 11 năm 1986

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH BỘ “ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG KHU VỰC THỐNG NHẤT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH”

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

- Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân đã được Quốc hội thông qua ngày 30 tháng 6 năm 1983 ;
- Căn cứ Nghị định số 232/CP ngày 06 tháng 6 năm 1981 của Hội đồng Chánh phủ ban hành điều lệ quản lý Xây dựng cơ bản ;
- Căn cứ Thông tư số 139/UB-VKT ngày 14 tháng 10 năm 1985 của Ủy ban Xây dựng cơ bản Nhà nước về việc lập lại giá xây dựng cơ bản theo hệ thống giá – lương mới ;
- Theo đề nghị của đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban xây dựng cơ bản thành phố.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay ban hành bộ “Đơn giá xây dựng cơ bản khu vực thống nhất thành phố Hồ Chí Minh”.

- Đơn giá xây dựng cơ bản khu vực thống nhất là cơ sở để lập thẩm tra, xét duyệt dự án đầu tư, kế hoạch đầu tư, dự toán và thanh quyết toán các công trình xây dựng cơ bản tại thành phố Hồ Chí Minh.

- Đối với những công trình mang tính chất đặc biệt của Trung ương và thành phố được áp dụng đơn giá riêng do cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết cụ thể.

- Khi có biến động về giá, Ủy ban nhân dân thành phố sẽ ban hành hệ số điều chỉnh thích hợp. Trường hợp xét thấy cần thiết sẽ ban hành bộ đơn giá xây dựng cơ bản mới.

- Đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban xây dựng cơ bản thành phố chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện bộ đơn giá này.

Điều 2: Các đồng chí Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố, Chủ nhiệm Ủy ban xây dựng cơ bản thành phố, Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch thành phố, Giám đốc Sở Tài chánh, Giám đốc Ngân hàng đầu tư và xây dựng, Thủ trưởng các cơ quan các ngành và Ủy ban nhân dân các cấp chịu trách nhiệm thi hành quyết định này

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 10 năm 1987, thay cho quyết định số 304/QĐ-UB ngày 29 tháng 11 năm 1982 của Ủy ban nhân dân thành phố.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
K/T. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Nam

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 170/QĐ-UB năm 1986 về bộ Đơn giá xây dựng cơ bản khu vực thống nhất thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.641
DMCA.com Protection Status

IP: 54.163.19.57