Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 170/2006/QĐ-UBND điều chỉnh, thành lập các ấp thuộc các xã: Hòa Lợi, Cây Trường II - huyện Bến Cát do tỉnh Bình Dương ban hành

Số hiệu: 170/2006/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Dương Người ký: Nguyễn Hoàng Sơn
Ngày ban hành: 18/07/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 170/2006/QĐ-UBND

Thủ Dầu Một, ngày 18 tháng 7 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, THÀNH LẬP CÁC ẤP THUỘC CÁC XÃ: HÒA LỢI, CÂY TRƯỜNG II - HUYỆN BẾN CÁT

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định 13/2002/QĐ-BNV ngày 06/12/2002 của Bộ Nội vụ về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn và tổ dân phố;

Theo đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Bến Cát và Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay điều chỉnh, thành lập các ấp thuộc các xã: Hòa Lợi, Cây Trường II - huyện Bến Cát như sau:

1. Xã Hòa Lợi

- Ấp An Hòa: Diện tích 594 ha, dân số 3.337 khẩu. Chuyển diện tích 35,5 ha (không có dân cư) cho ấp Phú Hòa. Sau khi điều chỉnh ấp An Hòa có diện tích 558,5 ha; dân số 2.284 khẩu.

- Sáp nhập ấp Xóm Gò vào ấp Phú Hòa để thành lập 2 ấp mới: Ấp Xóm Gò diện tích 620 ha; dân số 1.350 khẩu. Ấp Phú Hòa diện tích 875 ha; dân số 2.885 khẩu, 769 hộ và tiếp nhận của ấp An Hòa diện tích 35,5 ha, (không có dân cư). Sau khi điều chỉnh ấp Phú Hòa có diện tích 1.512,5 ha; dân số 4.235 khẩu, 1.087 hộ và chia tách để thành lập 2 ấp mới:

- Thành lập ấp Phú Nghị: Diện tích 1.114,5 ha; dân số 2.700 khẩu, 690 hộ.

- Thành lập ấp Phú Hòa (mới): Diện tích 398 ha; dân số 1.535 khẩu, 397 hộ.

2. Xã Cây Trường II

- Ấp Bà Tứ: Diện tích 1.890 ha; dân số 1.502 khẩu, 333 hộ. Chuyển diện tích 730 ha và 801 khẩu, 127 hộ để thành lập ấp Suối Cạn. Sau khi điều chỉnh ấp Bà Tứ có diện tích 1.160 ha; dân số 701 khẩu, 206 hộ.

- Ấp Ông Thanh: Diện tích 1.453 ha; dân số 1.290 khẩu, 278 hộ. Chuyển diện tích 453 ha, không có dân, để thành lập ấp Suối Cạn. Sau khi điều chỉnh ấp Ông Thanh có diện tích 1.000 ha; dân số 1.290 khẩu, 278 hộ;

- Thành lập ấp Suối Cạn: Diện tích 1.183 ha; dân số 801 khẩu, 127 hộ.

Điều 2. Uỷ ban nhân dân huyện Bến Cát chỉ đạo cho Uỷ ban nhân dân xã Hòa Lợi, xã Cây Trường II thành lập Ban điều hành ấp lâm thời đối với những ấp mới thành lập và chuẩn bị các điều kiện cần thiết, để tổ chức bầu cử Trưởng ấp theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Bến Cát và Thủ trưởng các cơ quan đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Hoàng Sơn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 170/2006/QĐ-UBND điều chỉnh, thành lập các ấp thuộc các xã: Hòa Lợi, Cây Trường II - huyện Bến Cát do tỉnh Bình Dương ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.826

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.93.75.242