Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 17/2012/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Thị Hồng
Ngày ban hành: 09/05/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17/2012/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 5 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA CHỮA, NÂNG CẤP, XÂY DỰNG LẠI CỬA HÀNG XĂNG DẦU HIỆN HỮU ĐÃ HOẠT ĐỘNG TỪ NGÀY 16 THÁNG 3 NĂM 2007 TRỞ VỀ TRƯỚC TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 84/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu;

Căn cứ Quy chuẩn Quốc gia QCVN 01:2008/BXD; Quy chuẩn Quốc gia QCVN 07:2010/BXD của Bộ Xây dựng; Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 4530:2011 của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Công văn số 2089/BXD-KHCN ngày 02 tháng 12 năm 2011 của Bộ Xây dựng thống nhất các kiến nghị và đề xuất của Ủy ban nhân dân thành phố tại Công văn số 4996/UBND-TM ngày 04 tháng 10 năm 2011 về việc kiến nghị giải quyết các vướng mắc trong việc áp dụng các quy chuẩn xây dựng hiện hành của Bộ Xây dựng đối các cửa hàng xăng dầu trên địa bàn thành phố;

Căn cứ ý kiến của Bộ Công Thương tại Công văn số 10543/BCT-TTTN ngày 14 tháng 11 năm 2011; ý kiến của Bộ Khoa học và Công nghệ tại Công văn số 2784/BKHCN-TĐC ngày 08 tháng 11 năm 2011; ý kiến của Cục Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ tại Công văn số 1568/PCCC&CNCH-P3 ngày 05 tháng 12 năm 2011; ý kiến của Bộ Xây dựng tại Công văn số 242/BXD-KHCN ngày 22 tháng 02 năm 2012;

Xét Tờ trình số 2396/SCT-QLTM ngày 06 tháng 4 năm 2012 của Sở Công Thương,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1.

1. Nay ban hành quy định “Về việc sửa chữa, nâng cấp, xây dựng lại cửa hàng xăng dầu hiện hữu đã hoạt động từ ngày 16 tháng 3 năm 2007 trở về trước tại thành phố Hồ Chí Minh”.

2. Tất cả các cửa hàng xăng dầu không thuộc đối tượng quy định tại Quyết định này, khi sửa chữa, nâng cấp, xây dựng lại phải áp dụng theo các quy chuẩn, tiêu chuẩn, kỹ thuật quốc gia hiện hành về xây dựng cửa hàng xăng dầu.

Điều 2. Quy định về sửa chữa, nâng cấp, xây dựng lại cửa hàng xăng dầu hiện hữu đã xây dựng, hoạt động từ ngày 16 tháng 3 năm 2007 trở về trước tại thành phố Hồ Chí Minh gồm các nội dung sau:

1. Về vị trí cửa hàng xăng dầu phải đảm bảo không được làm ảnh hưởng tới an toàn giao thông, cụ thể là :

- Phải cách lộ giới (chỉ giới đường đỏ) ít nhất 5m (tính từ tâm cột bơm). Không áp dụng tiêu chí này đối với các trường hợp sau:

+ Cửa hàng xăng dầu có các trụ bơm phía trong để phục vụ cho xe ô tô;

+ Các cửa hàng xăng dầu đã xây dựng và hoạt động trước năm 1997 (thời điểm ban hành quy chuẩn xây dựng Việt Nam).

- Các cửa hàng xăng dầu tại các giao lộ phải bố trí đường ra vào hợp lý, không làm ảnh hưởng đến giao thông chung, cụ thể: bố trí lối vào cửa hàng xăng dầu ở vị trí xa nhất so với giao lộ và chiều rộng lối vào cửa hàng xăng dầu phải đảm bảo thuận tiện cho hoạt động xuất nhập hàng, đồng thời phải tổ chức xây gờ chắn hoặc tạo khoảng cây xanh cách ly không cho xe băng qua và có chiều cao ≤ 50 cm, không được cản trở tầm nhìn tại vị trí giao cắt của giao lộ.

- Cửa hàng xăng dầu ở gần cầu thì phải cách ngoài phạm vi bảo vệ dọc cầu và đường dẫn lên cầu tối thiểu 50m.

- Cửa hàng xăng dầu phải cách điểm có tầm nhìn bị cản trở ít nhất 50m (ví dụ: cách điểm tiếp tuyến đường cong của đường giao thông có bán kính cong <50m ít nhất 50m dọc theo đường). Đối với các cửa hàng xăng dầu được xây dựng và hoạt động trước năm 1997 là 30m.

- Về diện tích xây dựng cửa hàng xăng dầu: Chấp thuận cho tồn tại theo hiện trạng thực tế sử dụng. Các cửa hàng xăng dầu này được phép sửa chữa, nâng cấp, xây dựng lại trên vị trí khuôn viên hiện trạng.

- Khoảng cách giữa các cửa hàng xăng dầu liền kề nhau (cùng phía) tối thiểu là 50m.

- Trường hợp hai cửa hàng xăng dầu không liền kề với nhau (nằm đối diện) trên cùng một tuyến đường và tuyến đường có dải phân cách thì khoảng cách không quy định.

- Trường hợp các cửa hàng xăng dầu hiện hữu không phù hợp quy hoạch phân khu hoặc quy hoạch chi tiết đã được cấp thẩm quyền phê duyệt và trong thời gian hiệu lực nhưng chưa có kế hoạch triển khai thực hiện quy hoạch hoặc chưa có chủ trương thực hiện dự án đầu tư của cấp thẩm quyền thì được phép tồn tại cửa hàng xăng dầu cho đến khi nhà nước thực hiện đầu tư theo quy hoạch hoặc có chủ trương giao chủ đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng theo quy hoạch. Chủ đầu tư cửa hàng xăng dầu có cam kết tuân thủ chấp hành theo đúng quy hoạch đã được phê duyệt khi thực hiện dự án liên quan đến vị trí cửa hàng xăng dầu.

2. Về bảo đảm an toàn phòng chống cháy, bảo vệ cảnh quan của cửa hàng xăng dầu :

- Khoảng cách an toàn từ tâm cột bơm của cửa hàng xăng dầu đến chân các công trình công cộng tụ họp đông người (trường học, chợ trong hệ thống quy hoạch của thành phố và đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt) tối thiểu là 25m. Trường hợp cửa hàng xăng dầu có lắp hệ thống thu hồi hơi xăng dầu thì được giảm 30% khoảng cách theo quy định, cụ thể khoảng cách sẽ còn lại là 17,5m.

- Đối với các công trình nhà ở và các công trình xây dựng khác tương tự xung quanh cửa hàng xăng dầu (không kể nơi sản xuất có phát lửa hoặc tia lửa và công trình công cộng) có bậc chịu lửa bậc I, II, nếu mặt tường về phía cửa hàng xăng dầu là tường ngăn cháy (chiều cao của tường ngăn cháy tối thiểu là 2,2 m) thì khoảng cách an toàn từ công trình đó đến tường rào cửa hàng xăng dầu không quy định.

Việc sửa chữa, nâng cấp xây dựng lại cửa hàng xăng dầu hiện hữu đã hoạt động từ ngày 16 tháng 3 năm 2007 trở về trước trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh phải đảm bảo thực hiện đầy đủ các yêu cầu về điều kiện an toàn Phòng cháy Chữa cháy theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 4530:2011 (ngoại trừ các tiêu chí quy định tại khoản 2 Điều 2 Quyết định này). Trong trường hợp khoảng cách không đáp ứng theo TCVN 4530-2011, thì cần phải có các giải pháp tăng cường thiết kế bổ sung hệ thống chữa cháy cố định hoặc tự động cho cửa hàng xăng dầu, trang bị bình chữa cháy tự động cho các cột xuất xăng dầu, có giải pháp ngăn cháy, chống cháy lan như xây tường theo quy định..., các giải pháp tăng cường bổ sung phải được thẩm duyệt Phòng cháy Chữa cháy theo quy định.

Điều 3. Trách nhiệm của các Sở ngành đối với việc thực hiện quy định về sửa chữa, nâng cấp, xây dựng lại các cửa hàng xăng dầu đã hoạt động từ trước ngày 16 tháng 3 năm 2007 tại thành phố Hồ Chí Minh:

1- Đối với các cửa hàng xăng dầu đã cải tạo sửa chữa theo quy định ban hành tại Quyết định này được Sở Công Thương cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu theo quy định tại Nghị định số 84/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường giải quyết thủ tục về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các cửa hàng xăng dầu này theo quy định pháp luật.

2- Giao Sở Công Thương phối hợp với các Sở ngành và Ủy ban nhân dân quận - huyện hướng dẫn triển khai thực hiện Quyết định này cho các Sở ngành, đơn vị liên quan và các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh xăng dầu ở thành phố để thực hiện nghiêm túc.

a. Hướng dẫn các cửa hàng xăng dầu hiện hữu liên hệ các cơ quan chức năng tiến hành sửa chữa, nâng cấp, xây dựng lại cửa hàng xăng dầu theo đúng quy định đã nêu trong Quyết định này, kể cả các cửa hàng xăng dầu của Quân đội có tham gia vào hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn thành phố.

b. Giao Sở Công Thương chủ trì phối hợp cùng Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giao thông vận tải, Sở Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy, các Sở ngành liên quan và Ủy ban nhân dân quận - huyện, căn cứ vào các quy định do Ủy ban nhân dân thành phố ban hành tại Quyết định này và quy hoạch phát triển hệ thống cửa hàng xăng dầu của Bộ Công Thương: Nghiên cứu đề xuất, trình Ủy ban nhân dân thành phố ban hành quy hoạch xây dựng phát triển các cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn thành phố đến năm 2020 (để thay thế Quyết định số 39/2007/QĐ-UBND ngày 06 tháng 3 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố).

3- Giao Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy, Sở Giao thông vận tải với chức năng nhiệm vụ của mình, căn cứ vào các quy định nêu tại Điều 2 Quyết định này và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan, giải quyết các thủ tục cho phép doanh nghiệp tiến hành sửa chữa, nâng cấp, xây dựng lại cửa hàng xăng dầu hiện hữu đã hoạt động từ ngày 16 tháng 3 năm 2007 trở về trước tại thành phố Hồ Chí Minh theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 4. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các quận - huyện về việc thực hiện Quyết định này:

1. Ủy ban nhân dân quận - huyện có trách nhiệm phổ biến nội dung Quyết định này đến các cửa hàng xăng dầu trên địa bàn từng quận - huyện để thực hiện đúng các quy định về sửa chữa, nâng cấp xây dựng lại các cửa hàng xăng dầu hiện hữu.

2. Ủy ban nhân dân các quận - huyện có trách nhiệm phối hợp với Sở Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy, Sở Xây dựng và các Sở ngành liên quan hướng dẫn cho các cửa hàng xăng dầu trên địa bàn quận - huyện tiến hành sửa chữa, nâng cấp xây dựng lại các cửa hàng xăng dầu hiện hữu cho phù hợp với các quy định tại Quyết định này.

Điều 5. Các cửa hàng xăng dầu sửa chữa, nâng cấp, xây dựng lại đảm bảo đáp ứng các quy định trong Quyết định này phải thực hiện xong trong thời hạn một năm (kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành) thì mới được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu theo quy định của Nghị định 84/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu.

Điều 6. Sau thời hạn trên, các cửa hàng xăng dầu chưa đáp ứng quy định trong Quyết định này phải ngưng kinh doanh, cho đến khi Ủy ban nhân dân quận - huyện có văn bản gởi Sở Công Thương thông báo cửa hàng đã thực hiện xong việc sửa chữa, nâng cấp, xây dựng lại cửa hàng xăng dầu đáp ứng các quy định tại Quyết định này, Sở Công Thương sẽ xem xét cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu theo quy định.

Điều 7. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 8. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Công Thương, Giám đốc Công an thành phố, Giám đốc Sở Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Thủ trưởng các Sở - ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện và các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 8;
- Bộ Xây dựng, Bộ Công Thương;
- Bộ Khoa học và Công nghệ;
- Cục Cảnh Sát PC&CC - Bộ Công an;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND.TP;
- TTUB: CT, các PCT;
- Sở Tư pháp;
- VPUB: Các PVP;
- Phòng TCTMDV, ĐTMT,
TTCB; KSTTHC;
- Lưu: VT, (TM/Cg) MH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Hồng

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 17/2012/QĐ-UBND ngày 09/05/2012 sửa chữa, nâng cấp, xây dựng lại cửa hàng xăng dầu hiện hữu đã hoạt động từ ngày 16 tháng 3 năm 2007 trở về trước tại thành phố Hồ Chí Minh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


13.522

DMCA.com Protection Status
IP: 18.207.157.152