Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 169/2005/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Hữu Tín
Ngày ban hành: 16/09/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 169/2005/QĐ-UBND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 09 năm 2005 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG PHẦN QUY HOẠCH TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI QUẬN 3 TẠI PHỤ LỤC NỘI DUNG QUY HOẠCH BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 144/2003/QĐ-UB NGÀY 11 THÁNG 8 NĂM 2003 CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ DUYỆT QUY HỌACH PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG MẠNG LƯỚI CHỢ-SIÊU THỊ-TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI CỦA 22 QUẬN-HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐẾN NĂM 2010.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Quyết định số 123/1998/QĐ-TTg ngày 10 tháng 7 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020;
Căn cứ Chỉ thị số 1109/TM-CSTNTN ngày 16 tháng 3 năm 2000 của Bộ Thương mại về quy hoạch mạng lưới chợ và Công văn số 2180/UB-TM ngày 23 tháng 6 năm 2000 của Ủy ban nhân dân thành phố về chấp thuận đề cương đề án quy hoạch phát triển chợ;
Căn cứ Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2003 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ;
Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân quận 3 tại Tờ trình số 1383/UBND ngày 22 tháng 8 năm 2005 và Sở Thương mại tại Tờ trình số 3748/STM-TMDV ngày 30 tháng 8 năm 2005 về điều chỉnh bổ sung qui hoạch tại khu vực 86 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 6, quận 3;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay điều chỉnh, bổ sung phần quy hoạch Trung tâm Thương mại quận 3 tại Phụ lục Nội dung Quy hoạch ban hành kèm theo Quyết định số 144/2003/QĐ-UB ngày 11 tháng 8 năm 2003 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về duyệt quy họach phát triển hệ thống mạng lưới Chợ-Siêu thị- Trung tâm Thương mại của 22 Quận Huyện trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2010 như sau:

“III.- QUẬN 3 :

Đến năm 2010, quận còn lại 4 chợ, 05 siêu thị, 03 trung tâm thương mại. Trong đó, quận cải tạo nâng cấp 04 chợ hiện hữu, xây dựng 01 siêu thị sách, 03 trung tâm thương mại và giải tỏa 08 chợ tự phát.

không có QHHD:

1.1- Định hướng chung về phát triển chợ từ nay đến năm 2010 :

- Nâng cấp, chỉnh trang lại các chợ đã được quy hoạch hiện có cho phù hợp với hoạt động kinh doanh, đáp ứng nhu cầu mua sắm của nhân dân.

- Xây dựng mới lại một chợ đảm bảo các quy chuẩn của một chợ văn minh.

- Kiên quyết ngăn chặn và chấm dứt tình trạng phát sinh các tụ điểm buôn bán trái phép chiếm dụng lòng lề đường, đường hẻm, vỉa hè. Đối với các chợ tự phát tại hẻm phường đang hoạt động, giao trách nhiệm Ủy ban nhân dân quận 3 có kế hoạch chấn chỉnh, sắp xếp tạm thời và từng bước giải tỏa để thực hiện việc quản lý theo quy hoạch.

- Trong khi chờ nâng cấp lại các chợ và có kế hoạch giải tỏa, các chợ phải đảm bảo vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, an ninh trật tự, phòng cháy, chữa cháy và đạt hiệu quả trong quản lý hoạt động chợ.

1.2- Định hướng phát triển siêu thị và Trung tâm thương mại :

Từ nay đến năm 2010, đầu tư phát triển một số siêu thị, trung tâm thương mại chuyên ngành, như siêu thị sách, trung tâm thương mại bán sĩ thuốc tân dược..

Qui hoạch phát triển khu vực đường Nguyễn Thị Minh Khai-Pasteur-Võ Văn Tần - Phạm Ngọc Thạch thuộc địa bàn phường 6 - quận 3 thành khu Trung tâm - Thương mại - Dịch vụ - Cao ốc Văn phòng.

Điều 2. Quyết định này, điều chỉnh, bổ sung phần quy họach Trung tâm Thương mại quận 3 tại Phụ lục Nội dung quy họach ban hành kèm theo Quyết định số 144/2003/QĐ-UB ngày 11 tháng 8 năm 2003 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về duyệt quy họach phát triển hệ thống mạng lưới Chợ-Siêu thị- Trung tâm Thương mại của 22 Quận Huyện trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2010. Các nội dung không đề cập trong Quyết định này vẫn giữ nguyên theo Quyết định số 144/2003/QĐ-UB ngày 11 tháng 8 năm 2003 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Thương mại, Giám đốc Sở Quy hoạch-Kiến trúc, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Xây dựng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận-huyện, Tổng Giám đốc Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại thành phố và các sở-ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận :
- Như điều 4 ;
- Thường trực Thành ủy ;
- Thường trực HĐND thành phố ;
- Ủy ban nhân dân thành phố ;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố ;
- Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố ;
- Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội ;
- Cục Kiểm tra văn bản/Bộ Tư pháp ;
- Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước/TPHCM ;
- VPHĐ-UB : các PVP ;
- Tổ TM (2 bản), cỏc tổ NCTH ;
- Lưu (TM/L) T

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
 Nguyễn Hữu Tín

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 169/2005/QĐ-UBND ngày 16/09/2005 điều chỉnh phần quy hoạch Trung tâm Thương mại quận 3 tại Phụ lục Nội dung Quy hoạch kèm theo Quyết định 144/2003/QĐ-UB do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.582

DMCA.com Protection Status
IP: 44.197.111.121
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!