Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1655/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hải Dương Người ký: Nguyễn Mạnh Hiển
Ngày ban hành: 29/06/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1655/QĐ-UBND

Hải Dương, ngày 29 tháng 6 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG KHU DÂN CƯ MỚI THUỘC PHƯỜNG TỨ MINH, THÀNH PHỐ HẢI DƯƠNG VÀ THÔN TRỤ, THỊ TRẤN LAI CÁCH, HUYỆN CẨM GIÀNG, TỶ LỆ 1/500

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và các quy định hiện hành khác có liên quan;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng Hải Dương tại Tờ trình số 63 /TTr-SXD ngày 26/6/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dân cư mới thuộc phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương và thôn Trụ, thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng, tỷ lệ 1/500 (Hồ sơ do Công ty CP Đầu tư và tư vấn xây dựng Phạm Gia lập, Sở Xây dựng Hải Dương thẩm định trình phê duyệt) với các nội dung chủ yếu sau:

I. Hồ sơ

- Tên gọi đồ án: Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dân cư mới thuộc phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương và thôn Trụ, thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng, tỷ lệ 1/500.

- Nhà đầu tư lập quy hoạch: Công ty TNHH Hoàng Thanh.

- Đơn vị tư vấn: Công ty CP Đầu tư và tư vấn xây dựng Phạm Gia.

II. Nội dung quy hoạch

1. Vị trí, quy mô

a) Vị trí: Khu vực quy hoạch thuộc phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương và thôn Trụ, thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng, có các phía tiếp giáp:

+ Phía Bắc và phía Tây giáp khu dân cư thôn Trụ, thị trấn Lai Cách;

+ Phía Nam giáp Quốc lộ 5, dân cư và doanh nghiệp hiện có;

+ Phía Đông giáp doanh nghiệp hiện có.

b) Quy mô diện tích đất quy hoạch:

Tổng diện tích nghiên cứu quy hoạch 93.338,98m2.

Trong đó:

- Đất thuộc phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương 26.805,34m2.

- Đất thuộc thôn Trụ, thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng 66.533,64m2.

* Ranh giới quy hoạch được xác định theo Bản đồ định vị các mốc ranh giới quy hoạch Khu dân cư mới thuộc phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương và thôn Trụ, thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng được UBND Thị trấn Lai Cách, phòng Tài nguyên môi trường huyện Cẩm Giàng, UBND phường Tứ Minh, Phòng Tài nguyên môi trường thành phố Hải Dương xác nhận.

Quy mô dân số dự kiến 1.710 người.

2. Quy hoạch tổ chức cảnh quan và phân khu chức năng

Quy hoạch Khu dân cư mới có cơ cấu sử dụng đất, tổ chức cảnh quan phân khu chức năng như sau:

- Quy hoạch trục chính Bắc Nam khu dân cư đấu nối với đường gom Quốc lộ 5; Trục chính Đông Tây nối khu dân cư cũ thôn Trụ với trục Bắc Nam; Quy hoạch các trục nội bộ nối với các trục chính khu dân cư hình thành các lô đất ở liền kề với lõi là các công trình công cộng (nhà văn hóa, trường mầm non), cây xanh mặt nước đảm bảo bán kính phục vụ. Đất hạ tầng kỹ thuật, bãi đỗ xe quy hoạch phân tán trong khu dân cư; Khu nghĩa trang hiện có đóng cửa và bố trí khoảng cây xanh cách ly.

- Mặt đường gom Quốc lộ 5 bố trí lô đất hỗn hợp dịch vụ làm điểm nhấn kiến trúc cảnh quan lối vào khu quy hoạch.

Cơ cấu sử dụng đất khu vực quy hoạch:

TT

Loại đất

Diện tích (m2)

Tỷ lệ (%)

1

Đất ở

35.851,40

38,41

2

Đất hỗn hợp dịch vụ

1.715,57

1,84

3

Đất công trình công cộng

2.000,00

2,14

 

Đất Trường mầm non

1.500,00

 

 

Đất Nhà văn hóa (2 công trình)

500,00

 

4

Đất cây xanh

5.160,11

5,53

5

Đất mặt nước

4.601,10

4,93

6

Đất nghĩa trang

1.465,90

1,57

7

Đất hạ tầng kĩ thuật

4.406,60

4,72

8

Đất bãi đỗ xe

2.819,80

3,02

9

Đất giao thông

35.318,50

37,84

Tổng diện tích

93.338,98

100,0

3. Quy hoạch hệ thống kỹ thuật hạ tầng

a) San nền: cao độ san nền các lô đất từ +2,50m đến +3,10m. Cao độ tim đường từ + 2,40m đến +3,20m.

b) Giao thông:

- Giao thông đối ngoại: Xây dựng đoạn đường gom Quốc lộ 5 từ Cty Ford Việt Nam đến điểm giao với đường vào thôn Trụ.

- Giao thông nội bộ: trục chính có mặt cắt: 20,5m (5+10,5+5), 18,5m (5+10,5+3). Các trục đường nội khu dân cư có mặt cắt 13,5m (3+7,5+3); 11,5m (3+5,5+3); 10,5m (7,5+3).

c) Thoát nước: thiết kế thoát nước mưa, nước thải riêng.

- Nước mưa: Quy hoạch hoàn trả tuyến mương qua dự án, thiết kế hệ thống kênh mương phía Tây và hồ điều hòa phía Bắc; Thoát nước từ phía Bắc xuống Nam qua Quốc lộ 5 (cống Cẩm Khê) đổ về kênh Tứ Thông - Lai Cách; Từ hồ điều hòa theo hệ thống kênh tưới về trạm bơm Lai Cách A tưới cho khu vực canh tác thuộc thôn Trằm. Mặt cắt mương rộng khoảng 5m, sâu trên 3m, diện tích hồ điều hòa 2.549,4m2.

Nước mưa được thu gom vào các tuyến cống D600, D800 theo 2 lưu vực từ Đông sang Tây ra tuyến mương và từ Nam sang Bắc chảy về hồ điều hòa.

- Nước thải thu từ các hộ vào cống tròn D300, Rãnh thoát nước B300 theo cống D400 về trạm xử lý nước thải công suất 32m3/h nằm phía Tây Nam khu vực quy hoạch, để xử lý đảm bảo theo quy định trước khi thoát ra hệ thống thoát nước chung khu vực.

d) Cấp nước: Nguồn nước từ đường ống cấp nước D300 nằm dọc Quốc lộ 5. Tổng nhu cầu cấp nước 522 m3/ng.đ. Đấu nối từ nguồn cấp nước vào mạng phân phối D110 đến các mạng dịch vụ D63-D50 cấp đến từng lô đất. Bố trí 5 trụ cứu hỏa trên các trục tuyến ống chính.

e) Cấp điện: Di chuyển 02 đường dây 35KV phía Bắc và Nam khu vực quy hoạch ra vị trí mới trên vỉa hè đường quy hoạch mới. Nguồn điện lấy từ 02 đường dây 35KV đã di chuyển. Tổng nhu cầu dùng điện khoảng 1888KVA. Xây mới 02 Trạm biến áp công suất 630KVA/1 trạm. Cải tạo, nâng công suất trạm biến áp Hoàng Thanh lên 630KVA; Di chuyển trạm biến áp thôn Chằm, nâng công suất lên 250KVA.

Hệ thống cấp điện sinh hoạt sử dụng đường dây cáp ngầm. Cấp điện chiếu sáng sử dụng cáp đi ngầm trong hào cáp dưới vỉa hè.

f) Thông tin liên lạc: Xây dựng tuyến ống cáp thông tin liên lạc bao gồm các ống nhựa xoắn HDPE và các hố ga cáp để luồn cáp đến các hộ dân trong khu vực dự án khi có nhu cầu sử dụng.

g) Vệ sinh môi trường: Rác thải sẽ được thu gom và chuyển đi trong ngày. Dự kiến bố trí các thùng thu gom rác (CTR) trên các tuyến đường nội bộ với khoảng cách 60-80m/thùng.

* Nội dung quy hoạch và các chỉ tiêu chi tiết tại Thuyết minh và phương án Quy hoạch kèm theo.

III. Quy định quản lý xây dựng theo đồ án quy hoạch

Nội dung chi tiết tại Quy định quản lý xây dựng theo đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dân cư mới thuộc phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương và thôn Trụ, thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng, tỷ lệ 1/500 do Công ty CP Đầu tư và tư vấn xây dựng Phạm Gia lập, UBND thành phố Hải Dương và UBND huyện Cẩm Giàng thỏa thuận, Sở Xây dựng thẩm định kèm theo.

IV. Các nội dung khác

- Quy hoạch không bố trí quỹ đất Nhà ở xã hội, khi thực hiện dự án Nhà đầu tư có trách nhiệm thanh toán bằng tiền để bổ sung vào quỹ phát triển Nhà ở xã hội của địa phương theo quy định tại Nghị định số 188/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ.

- Khi lập và thực hiện đầu tư Dự án xây dựng khu dân cư đô thị cần nghiên cứu kỹ, chi tiết các điểm đấu nối giao thông, hệ thống hạ tầng kỹ thuật của khu đô thị với hệ thống hạ tầng kỹ thuật của khu vực lân cận để đảm bảo kết nối đồng bộ và phù hợp.

- Các lô đất Dịch vụ thương mại, công trình công cộng, Trường mầm non phải được lập Quy hoạch tổng mặt bằng và dự án cụ thể, phù hợp theo chức năng sử dụng và chỉ tiêu quy hoạch của từng lô đất theo quy hoạch, trình duyệt trước khi thực hiện đầu tư.

Điều 2. Giao cho UBND huyện Cẩm Giàng phối hợp với UBND thành phố Hải Dương, Công ty TNHH Hoàng Thanh và các đơn vị liên quan tổ chức công bố quy hoạch được duyệt đảm bảo đúng thời gian theo quy định; Thực hiện việc quản lý quy hoạch theo quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Chủ tịch UBND thành phố Hải Dương, Chủ tịch UBND huyện Cẩm Giàng, Chủ tịch UBND phường Tứ Minh (thành phố Hải Dương), Chủ tịch UBND thị trấn Lai Cách (huyện Cẩm Giàng), Công ty TNHH Hoàng Thanh, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- PCT UBND tỉnh Nguyễn Anh Cương;
- Công ty CP Đầu tư và tư vấn XD Phạm Gia;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh Vũ Đức Chén;
- Lưu: VT, Minh (20b).

CHỦ TỊCH
Nguyễn Mạnh Hiển

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1655/QĐ-UBND ngày 29/06/2015 về phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dân cư mới thuộc phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương và thôn Trụ, thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, tỷ lệ 1/500

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.105

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.161.98.96