Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1609/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Thuận Người ký: Nguyễn Ngọc Hai
Ngày ban hành: 15/06/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1609/QĐ-UBND

Bình Thuận, ngày 15 tháng 6 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH CÁC ĐIỂM CÔNG NGHIỆP, DỊCH VỤ TẬP TRUNG ĐỂ BỐ TRÍ DI DỜI CÁC CƠ SỞ SẢN XUẤT, DỊCH VỤ NẰM TRONG CÁC KHU DÂN CƯ ĐÔ THỊ TẠI THÀNH PHỐ PHAN THIẾT VÀ THỊ XÃ LA GI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 25 tháng 10 năm 2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIII) về phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025;

Căn cứ Nghị quyết số 13/2016/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2016 - 2020;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công thương tại Tờ trình số 1014/TTr-SCT ngày 25 tháng 5 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quy hoạch các điểm công nghiệp, dịch vụ tập trung để di dời các cơ sở sản xuất đang nằm trong các khu dân cư đô thị tại thành phố Phan Thiết và thị xã La Gi, cụ thể như sau:

1. Danh mục quy hoạch:

a) Thành phố Phan Thiết:

- Điểm công nghiệp, dịch vụ tập trung xã Tiến Lợi, diện tích 3,5 ha;

- Điểm công nghiệp, dịch vụ tập trung xã Phong Nẫm, diện tích 4 ha;

- Điểm công nghiệp, dịch vụ tập trung xã Thiện Nghiệp, diện tích 4,5 ha.

b) Thị xã La Gi:

- Điểm công nghiệp, dịch vụ tập trung 1, xã Tân Bình, diện tích 4,85 ha (bố trí các cơ sở gò, rèn, hàn đúc, gia công cắt gọt kim loại, cắt kính, sơn, sửa, rửa xe ô tô);

- Điểm công nghiệp, dịch vụ tập trung 2, xã Tân Bình, diện tích 4,9 ha (bố trí các cơ sở tập kết phế liệu kim loại, thủy tinh).

(Có đính kèm bản đồ vị trí các điểm công nghiệp, dịch vụ tập trung).

2. Nhiệm vụ quy hoạch:

Các điểm công nghiệp, dịch vụ tập trung nói trên có khoảng cách hợp lý đối với các khu dân cư, có dải cây xanh cách ly, đầu tư đầy đủ hệ thống hạ tầng kỹ thuật như: Cấp nước, điện, giao thông, xử lý nước thải,... để di dời các cơ sở sản xuất đang nằm trong các khu dân cư, đô thị như: Các cơ sở gò, rèn, hàn, đúc, gia công cắt gọt kim loại, cắt kính, sơn, sửa, rửa xe ô tô, sản xuất nước đá cây, khu vực tập kết phế liệu kim loại, thủy tinh, các cơ sở chế biến thủy hải sản có mùi (cá cơm, bột cá, mực,…).

3. Phương thức đầu tư:

Kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư kinh doanh hạ tầng và ngân sách nhà nước hỗ trợ đầu tư theo quy định.

Điều 2. Căn cứ Điều 1 Quyết định này

1. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công thương, các sở, ngành và các địa phương có liên quan tích cực kêu gọi các nhà đầu tư hạ tầng các điểm công nghiệp, dịch vụ tập trung nêu trên, tạo điều kiện thu hút các nhà đầu tư thứ cấp; sớm di dời các cơ sở sản xuất kinh doanh nêu trên trong các khu dân cư, đô thị về hoạt động tại các điểm công nghiệp, dịch vụ tập trung.

2. Giao Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết, thị xã La Gi:

- Phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường căn cứ danh sách các điểm công nghiệp, dịch vụ tập trung đã được phê duyệt quy hoạch để thực hiện việc điều chỉnh, bổ sung vào quy hoạch sử dụng đất của tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2016 - 2020, trình cấp thẩm quyền phê duyệt;

- Xây dựng phương án đầu tư các điểm công nghiệp, dịch vụ tập trung và tổ chức thực hiện công tác di dời các cơ sở sản xuất, dịch vụ vào các điểm công nghiệp, dịch vụ tập trung tại địa phương.

3. Định kỳ hàng năm, giao Sở Công thương phối hợp các sở, ngành và Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết, thị xã La Gi báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Công thương) về hiệu quả hoạt động các điểm công nghiệp, dịch vụ tập trung trên địa bàn tỉnh.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Công thương, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã La Gi và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Hai

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1609/QĐ-UBND ngày 15/06/2017 phê duyệt quy hoạch điểm công nghiệp, dịch vụ tập trung để bố trí di dời cơ sở sản xuất đang nằm trong khu dân cư đô thị tại thành phố Phan Thiết và thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


875
s251

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.98.39