Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 16/1999/QĐ-UB về Điều lệ quản lý xây dựng theo quy hoạch chi tiết tại khu đô thị mới Trung Hoà - Nhân Chính (khu 14,63 ha) do thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 16/1999/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Đỗ Hoàng Ân
Ngày ban hành: 26/03/1999 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16/1999/QĐ-UB

Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 1999

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH ĐIỀU LỆ QUẢN LÝ XÂY DỰNG THEO QUY MÔ CHI TIẾT TẠI KHU ĐÔ THỊ MỚI TRUNG HOÀ - NHÂN CHÍNH (KHU14,63 HA)

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

- Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND.

- Căn cứ Nghị định số 91/CP ngày 17/8/1994 của Chính phủ ban hành điều lệ quản lý quy hoạch đô thị.

- Căn cứ Quyết định số 15/1999/QĐ-UB ngày 26/3/1999 của UBND Thành phố về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/2000 khu đô thị mới Trung Hoà - Nhân Chính (khu 14,63 ha)

QUYẾT ĐỊNH

Điều I:  Ban hành kèm theo Quyết định này Điều lệ quản lý xây dựng theo quy hoạch chi tiết tại khu đô thị mới Trung Hoà - Nhân Chính (khu 14,63 ha) - Hà Nội.

Điều II: Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Điều III:

- Chánh văn phòng UBND Thành phố, Kiến trúc sư trưởng thành phố, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và đầu tư, Xây dựng, Giao thông - Công chính, Địa chính - Nhà đất, Khoa học công nghệ và môi trường, Chủ tịch UBND Quận Đống Đa, Chủ tịch UBND Quạn Cầu Giấy, Chủ tịch UBND Quận Thanh Xuân, Chủ tịch UBND Phường Nhân Chính, Chủ tịch UBND Phường Trung Hoà, Giám đốc, Thủ trưởng các Sở, Ngành, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

T/M UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
K/T CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đỗ Hoàng Ân

 

ĐIỀU LỆ

QUẢN LÝ XÂY DỰNG THEO QUY HOẠCH CHI TIẾT TẠI KHU ĐÔ THỊ MỚI TRUNG HOÀ - NHÂN CHÍNH (KHU 14, 63 HA)
(Ban hành kèm theo Quyết định số 16B/1999/QĐ-UB ngày 26/3/1999 của UBND thành phố Hà Nội)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1:

Điều lệ này hướng dẫn việc quản lý xây dựng, cải tạo, tôn tạo các công trình, mặt nước, cây xanh trong phạm vi ranh giới Khu đô thị mới Trung Hoà - Nhân Chính (Khu 14,63 ha) theo đúng quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 đã được phê duyệt theo Quyết định số 15/1999/ QH-UB ngày 26/3/1999 của UBND thành phố Hà Nội.

Điều 2:

Ngoài những quy định trong điều lệ này, việc quản lý xây dựng trong khu vực xây dựng đô thị mới còn phải tuân theo các quy định pháp luật khác có liên quan của Nhà nước.

Điều 3:

Việc điều chỉnh, bổ sung hoặc thay đổi điều lệ phải được UBND thành phố xem xét, quyết định.

Điều 4:

Kiến trúc sư trưởng thành phố chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố về việc quản lý xây dựng tại Khu đô thị mới Trung Hoà - Nhân Chính (Khu 14,63 ha) theo đúng quy hoạch được duyệt và quy định của pháp luật.

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 5:

Giới hạn, quy mô khu đất nghiên cứu.

- Giới hạn:

+ Phía Bắc giáp khu ruộng đang canh tác thuộc Quận Cầu Giấy.

+ Phía Đông giáp mương thoát nước Hoà Mục - Nhân Chính.

+ Phía Đông Bắc giáp khu đô thị mới Trung - Nhân.

+ Phía Tây, Tây - Nam giáp khu công viên cây xanh và hồ điều hoà.

-Quy mô: Tổng diện tích khu đất: 14,63 ha.

Điều 6:

Khu đất quy hoạch được chia thành các khu chức năng sau:

- Các khu công trình công cộng.

- Các khu nhà ở.

- Khu cây xanh.

Ngoài ra còn có các loại đất sử dụng cho các chức năng khác: Bã đỗ xe, đường và nút giao thông.

Điều 7: Các khu công trình công cộng.

- Khu vực tiếp giáp với góc ngã tư đường 40m và đường ven mương thoát nước Hoà Mục - Nhân Chính sẽ xây dựng công trình công cộng cấp thành phố và Quận.

Diện tích đất: 0,527 ha.

Mật độ xây dựng: 35%.

Hệ thống sử dụng đất: 4,0

Tầng cao: 2 - 6

- Khu vực tiếp giáp với góc ngã tư của hai tuyến đường 17, 5m sẽ xây dựng công trình công cộng cấp đơn vị ở phục vụ nhu cầu của khu vực.

Diện tích đất: 0,361 ha.

Diện tích sàn: 3000m2

Mật độ xây dựng: 30%.

Hệ thống sử dụng đất: 0,83

Tầng cao: 1 -3

- Khu vực trung tâm đô thị sẽ xây dựng các công trình trường học, nhà trẻ, mẫu giáo phục vụ nhu cầu dân sinh cử khu đô thị.

+ Trường học:

Diện tích đất: 0,91 ha

Diện tích sàn: 3100 m2

Mật độ xây dựng: 16%

Hệ thống sử dụng đất: 0,34

Tầng cao: 2 -3

- Nhà trẻ - Mẫu giáo:

Diện tích đất: 0,543 ha

Diện tích sàn: 2800 m2

Mật độ xây dựng: 25%

Hệ thống sử dụng đất: 0,52

Tầng cao: 2

* Thiết kế của các công trình phải được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt để đảm bảo hình thức kiến trúc hài hoà, phù hợp với cảnh quan xung quanh, đóng góp vào bộ mặt kiến trúc của đường phố.

Điều 8: Các khu nhà ở:

- Dọc các tuyến đường thành phố và đường khu vực sẽ xây dựng các cụm nhà ở cao tầng có tầng 1 là dịch vụ, cửa hàng để tận dụng không gian thoáng của tuyến đường và tạo được mặt phố hoàn chỉnh, sinh động, đa dạng.

+ Cụm nhà ở NO1

Diện tích đất: 0,717 ha.

Diện tích sàn: 14300 m2

Mật độ xây dựng: 40%

Hệ số sử dụng đất: 2

Tầng cao: 5

+ Cụm nhà ở NO2

Diện tích đất: 0,878 ha.

Diện tích sàn: 17600 m2

Mật độ xây dựng: 40%

Hệ số sử dụng đất: 2

Tầng cao: 5

+ Cụm nhà ở NO3

Diện tích đất: 0,745 ha.

Diện tích sàn: 14900 m2

Mật độ xây dựng: 40%

Hệ số sử dụng đất: 2

Tầng cao: 5

+ Cụm nhà ở NO4

Diện tích đất: 0,85 ha.

Diện tích sàn: 12800 m2

Mật độ xây dựng: 30%

Hệ số sử dụng đất: 1,50

Tầng cao: 5

+ Cụm nhà ở NO5

Diện tích đất: 1,024ha.

Diện tích sàn: 20 500 m2

Mật độ xây dựng: 40%

Hệ số sử dụng đất: 2

Tầng cao: 5

- Lớp phía sau các nhà cao tầng, dọc hai bên các tuyến đường nội bộ bố trí các nhóm nhà ở thấp tầng (3 tầng)

+ Cụm nhà ở NO6

Diện tích đất: 0,765 ha.

Diện tích sàn: 12600 m2

Mật độ xây dựng: 55%

Hệ số sử dụng đất: 1,65

Tầng cao: 3

+ Cụm nhà ở NO7

Diện tích đất: 1,08 ha.

Diện tích sàn: 13400 m2

Mật độ xây dựng: 43%

Hệ số sử dụng đất: 1,24

Tầng cao: 3

+ Cụm nhà ở NO8

Diện tích đất: 0,41 ha.

Diện tích sàn: 6300 m2

Mật độ xây dựng: 54%

Hệ số sử dụng đất: 1,45

Tầng cao: 3

* Hình thức kiến trúc của các công trình phải đẹp, màu sắc hài hoà, phù hợp với công trình xung quanh và đóng góp cho bộ mặt kiến trúc của đường phố.

* Cây xanh, sân vườn và đường nội bộ được bố trí phù hợp với công trình cảnh quan xung quanh.

Điều 9: Khu cây xanh tập trung với diện tích: 0,164 ha.

Tại khu vực giáp ranh giới phía Tây của trường học sẽ tổ chức 1 vườn hoa, cây xanh tạo thành một không gian xanh, thoáng cho khu vực. Trong khu vực này không xây dựng công trình, kiốt.

Điều 10: Hệ thống giao thông:

- Tuyến đường chính thành phố mặt cắt ngang 40m nằm phía Đông Bắc khu đô thị gồm: Hai lòng đường rộng 11,25m, dải phân cách rộng 3,0m, vỉa hè mỗi bên rộng 7,25m.

- Tuyến đường khu vực mặt cắt ngang 30m nằm phía Tây Nam khu đô thị gồm: Lòng đường rộng 15,0m, vỉa hè mỗi bên rộng 7,5m.

- Đường chính khu mặt cắt ngang 17, 5m gồm lòng đường 7,50m, vỉa hè mỗi bên 5,0m.

- Đường nội bộ mặt cắt ngang 13, 50m gồm lòng đường 7,50m, vỉa hè mỗi bên 3,0m.

- Mạng lưới mạng nội bộ liên hệ giữa các cụm công trình mặt cắt ngang 10, 50m gồm lòng đường 5,5m, vỉa hè mỗi bên 2, 50m để bố trí các đường ống kỹ thuật.

* Mạng lưới đường nội bộ sẽ đấu nối vào các tuyến đường khu vực và đường thành phố tại vị trí ngoài phạm vi nút giao thông.

- Bãi đỗ xe cần được xây dựng có mặt phủ bằng bê tông Asfan và ranh giới rõ ràng, đảm bảo các điều kiện phòng cháy, chữa cháy.

Điều 11: Hệ thống thoát nước mưa và cao độ san nền:

- Đắp nền toàn bộ khu đất.

- Nền có hướng dốc từ phía Bắc xuống phía Nam. Cao độ thấp nhất khoảng +6,40m, cao nhất khoảng +6,70m.

- Các tuyến cống thoát nước chính bố trí dọc các đường quy hoạch của thành phố và đấu ra tuyến mương thoát nước Hoà Mục - Nhân Chính.

+ Tuyến cống chính D = 1250mm đặt ở tim đường quy hoạch chạy giữa khu vực.

+ Hai tuyến cống D = 1000 mm đặt ở hai trục đường phía Tây và phía Đông ô đất.

+ Các tuyến cống nhánh D = 600mm.

Điều 12:  Hệ thống cấp nước:

- Về nâu dài nguồn nước được lấy từ tuyến ống truyền dẫn của thành phố D 400mm dự kiến đặt dọc đường Láng Hạ - Thanh Xuân.

- Trước mắt có thể cấp nước từ tuyến ống D600mm (nguồn từ nhà máy nước Mai Dịch) hoặc từ tuyến ống phân phối của nhà máy nước Hạ Đình vào khu vực Nhân Chính.

Điều 13: Hệ thống cấp điện và thông tin liên lạc:

I - Cấp điện: Nguồn cao thế được lấy từ trạm biến thế 110/22kv Thanh Xuân dự kiến xây dựng ở phía Tây Bắc ô đất.

- Trong giai đoạn đầu khi chưa xây dựng trạm 110 kv Thanh Xuân thì nguồn điện cao thế được lấy từ trạm 110/35/6kv Thượng Đình hiện ở phía Nam  ô đất thông qua  đường và cáp ngầm 22kv và các trạm hạ thế 22/0,4kv.

- Các trạm biến thế được đặt gần trung tâm phụ tải với bán kính phục vụ khoảng 300m.

II - Thông tin liên lạc:

- Phục vụ các thuê bao của khu vực là tổng đài Thanh Xuân Bắc thông qua các tủ cáp dự kiến xây dựng tại các cụm nhà ở (cụm N01, N02, N03, N04, N05) là khu vực xây dựng trường học (TH).

Điều 14: Thoát nước bẩn, vệ sinh môi trường:

- Theo quy hoạch lâu dài: Hệ thống thoát nước bẩn là hệ thống cống riêng.Nước thải được thu vào hệ thống cống nước thải của thành phố, sau đó tập trung về trạm xử lý và được làm sạch trước khi xả vào hệ thống sông mương của thành phố.

- Trước mắt: Khi chưa có hệ thống cống nước thải và trạm xử lý nước của thành phố, nước thải phải được xử lý qua bể tự hoại xây dựng bên trong công trình hoặc bên trong ô đất rồi thoát ra đường cống nước thải của khu đô thị mới được xây dựng dọc theo các trục đường. Các cống thoát nước thải này trước mắt được đấu vào hệ thống thoát nước mưa của khu vực bố trí trên các đường giao thông thành phố tại một vài điểm đảm bảo phù hợp với quy hoạch hệ thống thoát nước thải lâu dài. Khi xây dựng hệ thống thoát nước thải và trạm xử lý của thành phố ta chỉ cần đấu nối các điểm này vào hệ thống thoát nước thải của thành phố, không ảnh hưởng đến hệ thống thoát nước thải của toàn khu đô thị mới.

- Xử lý rác thải:

+ Đối với khu vực xây dựng nhà cao tầng: Xây dựng hệ thống đổ rác từ trên tầng cao xuống bể rác cho từng đơn nguyên. Xe chở rác sẽ thu rác trực tiếp từ bể rác này

+ Đối với khu vực xây dựng nhà thấp tầng hàng ngày có xe chở rác đến thu gom theo giờ quy định. Các hộ bỏ rác vào thùng kín và xe thu gom rác để vận chuyển đến nơi tập trung rác của thành phố.

+ Đối với công trình công cộng thành phố, công trình công cộng khu vực và trường học, nhà trẻ cần có thùng rác có nắp đậy kín và hợp đồng thu gom rác với Công Ty Môi Trường Đô Thị.

Chương III

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 15:

Điều lệ này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký, mọi quy định trước đây trái với điều này đều bãi bỏ.

Điều 16:

- Mọi vi phạm các điều khoản của điều lệ này, tuỳ theo hình thức và mức độ vi phạm sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 17:

Đồ án quy hoạch chi tiết  tỷ lệ 1/2000khu đô thị mới Trung Hoà - Nhân Chính ( khu 14,63 ha) và bản điều lệ này được công bố công khai cho mọi tổ chức, cơ quan và nhân dân biết để quản lý và giám sát thực hiện.

Bản điều lệ này được lưu giữ tại:

- UBND thành phố Hà Nội.

- Sở xây dựng.

- Sở địa chính - nhà đất.

- Văn phòng kiến trúc sư trưởng thành phố.

- Công ty tư vấn kiến trúc đô thị - sở xây dựng.

- UBND các quận: Đống Đa, Thanh Xuân, Cầu Giấy.

- UBND các phường Trung Hoà, Nhân Chính.

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 16/1999/QĐ-UB về Điều lệ quản lý xây dựng theo quy hoạch chi tiết tại khu đô thị mới Trung Hoà - Nhân Chính (khu 14,63 ha) do thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.281
DMCA.com Protection Status

IP: 54.227.31.145