Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 1497/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phạm Gia Khiêm
Ngày ban hành: 23/11/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1497/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2001 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG NHIỆM VỤ CỦA BAN CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH SÂN VẬN ĐỘNG TRUNG TÂM THUỘC KHU LIÊN HỢP THỂ THAO QUỐC GIA 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Xét đề nghị của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Thể dục Thể thao và Bộ trưởng Bộ Xây dựng tại các công văn số 1426/UBTDTT-KH ngày 01 tháng 11 năm 2001 và số 1584/UBTDTT-KH ngày 20 tháng 11 năm 2001, tiếp theo Quyết định số 1205/QĐ-TTg ngày 05 tháng 9 năm 2001,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung nhiệm vụ, quyền hạn cho Ban chỉ đạo xây dựng công trình Sân vận động trung tâm thuộc Khu liên hợp thể thao quốc gia như sau:

Điều phối, kiểm tra các tổ chức, đơn vị thực hiện các dự án có liên quan đến Khu liên hợp thể thao quốc gia để bảo đảm chất lượng công trình và tiến độ đã đề ra.

Điều 2. Bổ sung các Uỷ viên của Ban Chỉ đạo gồm đại diện cấp Vụ hoặc tương đương của các Bộ, ngành sau:

- Bộ Giao thông vận tải.

- Tổng Công ty Điện lực Việt Nam.

- Tổng Công ty Bưu chính-Viễn thông Việt Nam.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Trưởng Ban Chỉ đạo và các thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng công trình Sân vận động trung tâm thuộc Khu liên hợp thể thao quốc gia, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ , Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:           

- Như Điều 4,
- Thường trực Ban Bí thư,
- TTg, các Phó Thủ tướngCP,
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP,
- HĐND, UBND các tỉnh, T/p trực thuộc TW,
- Tổng Công ty Điện lực Việt Nam,
- Tổng Công ty Bưu chính-Viễn thông Việt Nam,
- VPTW và các Ban của Đảng,
- VP Quốc hội,
- VP Chủ tịch nước,
- Viện Kiểm sát ND tối cao,
- Tòa án ND tối cao,
- Cơ quan TW của các đoàn thể, - Công báo,
- VPCP: BTCN, các PCN , các vụ, cục,
các đơn vị trực thuộc,
- Lưu: VX (5b), VT.

KT.THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG 
Phạm Gia Khiêm

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1497/QĐ-TTg ngày 23/11/2001 bổ sung nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo xây dựng công trình Sân vận động trung tâm thuộc Khu liên hợp thể thao quốc gia do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.247

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.86.95
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!