Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 148/QĐ-UB năm 1997 về việc huy động nguồn lực trong dân để xây dựng phát triển trường lớp do tỉnh Lào Cai ban hành

Số hiệu: 148/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lào Cai Người ký: Giàng Seo Phử
Ngày ban hành: 21/07/1997 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 148/QĐ-UB

Lào Cai, ngày 21 tháng 7 năm 1997

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC HUY ĐỘNG NGUỒN LỰC TRONG DÂN ĐỂ XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN TRƯỜNG LỚP

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 20/3/1996;

Căn cứ Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 05/7/1997 của HĐND tỉnh Lào Cai khóa 2 kỳ họp thứ 6,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Huy động các nguồn lực trong nhân dân để tham gia xây dựng phát triển trường lớp.

1. Đối tượng huy động: Trong độ tuổi lao động, trừ học sinh đang theo học ở các trường học.

- Nam: Tuổi từ 16 đến 60.

- Nữ: Tuổi từ l6 đến 55.

(Kể cả các trường hợp có hộ khẩu tạm trú đăng ký tại địa phương từ 1 năm trở lên).

2. Hình thức huy động:

- Bằng công.

- Bằng hiện vật.

- Bằng tiền.

3. Mức huy động:

- Bằng công: 03 (ba) công/lao động/năm.

- Nếu đóng bằng tiền: 10.000 đ/1 công (3 công x 10.000 đ/công = 30.000 đồng).

4. Chế độ miễn giảm:

a) Đối tượng được miễn hoàn toàn:

- Các gia đình diện chính sách đang được hưởng phụ cấp, trợ cấp: Gia đình liệt sỹ, gia đình có công với cách mạng, thương binh, bệnh binh, những người mất sức lao động.

- Phụ nữ có thai và nuôi con dưới 12 tháng tuổi.

- Những người ốm đau kinh niên mãn tính.

b) Đối tượng giảm 50%:

- Những người ốm đau do tai nạn rủi ro phải chạy chữa tốn kém.

- Những người gặp rủi ro trong sản xuất, bị thất thu từ 50% trở lên.

- Những người ở vùng cao quá khó khăn về kinh tế, hàng năm được Nhà nước trợ cấp.

Những người được miễn giảm do Trưởng thôn, Trưởng bản xem xét đề nghị, Chủ tịch UBND xã, phường duyệt từng năm cho từng đối tượng cụ thể.

Điều 2. Giao cho Chủ tịch UBND các huyện, thị xã tổ chức triển khai huy động nguồn lực trong nhân dân trên địa bàn, để tham gia xây dựng phát triển trường lớp, đảm bảo công khai, dân chủ, công bằng.

Nguồn kinh phí thu được, nộp vào Kho bạc Nhà nước và tập trung tại ngân sách của các huyện, thị xã. Chủ tịch UBND huyện, thị xã có trách nhiệm quản lý sử đụng đúng mục đích phục vụ cho việc xây dựng trường lớp sau khi có kế hoạch và được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Giao cho Giám đốc Sở Tài chính hướng dẫn các huyện, thị trong việc tổ chức thu quỹ này.

Điều 3. Các ông Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, Giám đốc các sở, ban ngành, đoàn thể của tỉnh căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Giàng Seo Phử

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 148/QĐ-UB năm 1997 về việc huy động nguồn lực trong dân để xây dựng phát triển trường lớp do tỉnh Lào Cai ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.300
DMCA.com Protection Status

IP: 54.147.16.12