Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1338/QĐ-BXD năm 2006 về việc thành lập Hội đồng Khoa học kỹ thuật chuyên ngành để nghiệm thu tiêu chuẩn: ”Hướng dẫn kỹ thuật thi công chống giữ hố đào” do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 1338/QĐ-BXD Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Văn Liên
Ngày ban hành: 27/09/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1338 / QĐ-BXD

Hà Nội, ngày 27 tháng 9 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG KHOA HỌC KỸ THUẬT CHUYÊN NGÀNH ĐỂ NGHIỆM THU TIÊU CHUẨN: ”HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT THI CÔNG CHỐNG GIỮ HỐ ĐÀO”

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Nghị định 36/2003/NĐ-CP ngày 04/04/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;
Theo đề nghị của Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng tại công văn số 1399/VKH-KHKT ngày 22/8/2006 về việc thành lập Hội đồng Khoa học kỹ thuật chuyên ngành để nghiệm thu tiêu chuẩn: Hướng dẫn kỹ thuật thi công chống giữ hố đào, mã số TC 49- 05;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập Hội đồng Khoa học kỹ thuật chuyên ngành để nghiệm thu tiêu chuẩn “Hướng dẫn kỹ thuật thi công chống giữ hố đào do Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng thực hiện.

Hội đồng gồm 13 thành viên (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký tới khi Hội đồng hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 3. Các ông: Chánh văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ, Viện trưởng Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng và các thành viên của Hội đồng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
-Như Điều 3
-Lưu VP, Vụ KHCN

KT. BỘ TRƯởNG
THỨ TRƯỞNG
GS.TSKH Nguyễn Văn Liên

 

DANH SÁCH

HỘI ĐỒNG KHOA HỌC KỸ THUẬT CHUYÊN NGÀNHNGHIỆM THU ĐỀ TÀI
Hướng dẫn kỹ thuật thi công chống giữ hố đào”.Kèm theo Quyết định số: 1338 /QĐ-BXD ngày 27 tháng 9 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng

Chủ tịch Hội đồng:

1.TS Nguyễn Trung Hòa Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ

Thư ký Hội đồng

2.ThS. Hoàng Quang Nhu Chuyên viên chính Vụ KHCN

Các Uỷ viên phản biện:

3. PGS. Lê Kiều Trường Đại học Kiến trúc Hà nội

4. GS.TS Lê Đức Thắng Trường Đại học Xây dựng

Các uỷ viên khác:

5. PGS.TS. Đoàn Thế Tường Phó Viện trưởng Viện Khoa học Công nghệ XD

6.    TS. Đỗ Đình Đức Phó hiệu trưởng Trường Đại học Kiến trúc HN

7. GS.TSKH. Nguyễn Văn Quảng Trường Đại học Kiến trúc HN

8. PGS.TS Nguyễn Đình Thám Trường Đại học Xây dựng

9. TS Nguyễn Công Chính Sở Xây dựng Hà Nội

10. PGS.TS Nguyễn Trường Tiến P.Tổng Giấm đốc - Tổng Cty xây dựng HN

11. PGS.TS Nguyễn Bá Kế Viện Khoa học Công nghệ XD

12. KS Nguyễn Gia Chính Phó Vụ trưởng Vụ Khảo sát Thiết kế

13. TS Nguyễn Anh Dũng Công ty ABV - Cofec

Khách mời:

1. GS.TSKH Nguyễn Văn Liên Thứ trưởng Bộ Xây dựng

2. PGS.TS Cao Duy Tiến Viện trưởng Viện KHCNXD

3. TS. Vũ Thị Ngọc Vân Viện KHCN XD

BỘ XÂY DỰNG

 Đơn vị Vụ KHCN

 

PHIẾU TRÌNH GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC

Ngày trình văn bản:

Kính gửi: Thứ trưởng Nguyễn Văn Liên

Vấn đề trình: Thành lập Hội đồng khoa học chuyên ngành để nghiệm thu tiêu chuẩn: Hướng dẫn kỹ thuật thi công chống giữ hố đào.

Ý kiến của đơn vị chủ trì soạn thảo

Ý kiến giải quyết của lãnh đạo Bộ

1.Tóm tắt nội dung và kiến nghị giải quyết:

Theo hợp đồng số 91/HĐKT ký ngày 27 tháng 4 năm 2005, giữa Vụ KHCN và Viện KHCN XD về việc thực hiện tiêu chuẩn: ” Hướng dẫn kỹ thuật thi công chống giữ hố đào ". mã số TC 49-05. Viện KHCN XD đã hoàn thành báo cáo đề tài trên và dự thảo đã được Hội đồng KHCN Viện KHCN XD thông qua. Nhóm đề tài đã tiếp thu sửa chữa, hoàn thiện báo cáo. Kính trình Thứ trưởng xem xét phê duyệt quyết định thành lập Hội đồng khoa học kỹ thuật chuyên ngành để nghiệm thu.

2.Cơ sở ban hành văn bản:

-Công văn số 1399/VKH-KHKT ngày 22 tháng 8 năm 2006 của Viện KHCN XD .

3.ý kiến tham gia của các đơn vị phối hợp:

4. Lãnh đạo đơn vị chủ trì soạn thảo văn bản ký:

5.    Chuyên viên soạn thảo văn bản ký:

 

Văn Phòng Bộ

6. ý kiến lãnh đạo văn phòng:

7. Chuyên viên tổng hợp kiểm tra nội dung và hình thức văn bản:

8.Kiểm tra thời hạn xử lý công việc:

8.1. Thời điểm trình:

8.2. Người nhận phiếu trình ký:

9.    Lưu văn bản trên mạng XDNET01:

9.1. Đã có trên mạng:

9.2. Chưa có trên mạng:


 

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1338/QĐ-BXD năm 2006 về việc thành lập Hội đồng Khoa học kỹ thuật chuyên ngành để nghiệm thu tiêu chuẩn: ”Hướng dẫn kỹ thuật thi công chống giữ hố đào” do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.960
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.176.125