Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1320/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 điều chỉnh, mở rộng Khu công nghiệp Khánh Cư do tỉnh Ninh Bình ban hành

Số hiệu: 1320/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Bình Người ký: Nguyễn Ngọc Thạch
Ngày ban hành: 13/10/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1320/QĐ-UBND

Ninh Bình, ngày 13 tháng 10 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH CHI TIẾT TỶ LỆ 1/500 ĐIỀU CHỈNH, MỞ RỘNG KHU CÔNG NGHIỆP KHÁNH CƯ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 của Bộ Xây dựng quy định về hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 1274/TTr-SXD ngày 11/10/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 điều chỉnh, mở rộng Khu công nghiệp Khánh Cư, gồm những nội dung sau:

I. Tên đồ án: Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 điều chỉnh, mở rộng Khu công nghiệp Khánh Cư, huyện Yên Khánh.

II. Phạm vi, ranh giới và quy mô nghiên cứu lập điều chỉnh quy hoạch, mở rộng

1. Phạm vi, ranh giới: Khu vực nghiên cứu lập quy hoạch nằm trên địa bàn của xã Khánh Cư và xã Khánh Hải, huyện Yên Khánh. Phạm vi ranh giới nghiên cứu lập quy hoạch như sau:

- Phía Bắc giáp đường Bái Đính - Kim Sơn và Đê sông Đáy.

- Phía Đông giáp khu phụ trợ Khu công nghiệp.

- Phía Nam giáp đường 481B.

- Phía Tây giáp khu đất canh tác.

2. Quy mô diện tích nghiên cứu lập điều chỉnh quy hoạch: Quy mô diện tích nghiên cứu quy hoạch là 65,62 ha, trong đó:

- Diện tích Khu công nghiệp theo quy hoạch cũ: 52,11ha.

- Diện tích điều chỉnh, mở rộng: 13,51 ha, bao gồm:

+ Mở rộng về hướng Đông: 11,68 ha (thuộc địa phận xã Khánh Hải, huyện Yên Khánh).

+ Mở rộng về hướng Tây: 1,83 ha, lấy của Khu phụ trợ phục vụ sản xuất, kinh doanh Khu công nghiệp Khánh Cư đã được UBND tỉnh phê duyệt Quy hoạch chi tiết tại Quyết định số 829/QĐ-UBND ngày 24/6/2016.

III. Tính chất Khu công nghiệp

Là Khu công nghiệp tập trung với tính chất là đất công nghiệp có mục tiêu phát triển các ngành công nghiệp: Điện tử, sản xuất và gia công cơ khí, sản xuất kính và các sản phẩm sau kính, sản xuất và lắp ráp ô tô, nhà máy công nghiệp nhẹ, các ngành công nghiệp chế tạo và phụ trợ, các ngành công nghiệp có công nghệ cao, công nghệ hiện đại, tiên tiến, kho bãi hàng hóa và công nghiệp vật liệu xây dựng không gây ô nhiễm môi trường tạo thành sự liên kết với các Khu công nghiệp khác của tỉnh Ninh Bình.

IV. Nội dung quy hoạch điều chỉnh

1. Cơ cấu sử dụng đất

STT

Ký hiệu

Loại đất

Din tích
(m2)

Tỷ lệ
(%)

I

CN1

Tổng diện tích lô đất

84.858,29

 

 

1

Đất xây dựng nhà máy

67.935,06

10,35

 

2

Đất cây xanh cách ly

3.411,29

0,52

 

3

Đất hành lang an toàn điện

5.780,50

0,88

 

4

Đất giao thông - hạ tầng kỹ thuật

7.731,44

1,18

II

CN2

Tổng diện tích lô đất

290.669,00

 

 

1

Các công trình phụ trợ

10.858,51

1,65

 

2

Đất xây dựng nhà máy

141.844,30

21,62

 

3

Đất xây dựng công trình đầu mối

5.850,47

0,89

 

4

Đất cây xanh - Thể dục thể thao

13.979,41

2,13

 

5

Đất cây xanh cnh quan (không bao gồm cây xanh vỉa hè của các trục đường trong KCN)

6.907,59

1,05

 

6

Đất cây xanh cách ly

9.313,12

1,42

 

7

Diện tích đất giao thông - hạ tầng kỹ thuật

101.915,60

15,53

III

CN3

Tổng diện tích lô đất

161.853,71

 

 

1

Đất xây dựng nhà máy

144.533,69

22,03

 

2

Đất cây xanh cách ly

4.728,20

0,72

 

3

Đất giao thông - hạ tầng kỹ thuật

12.591,82

1,92

IV

CN4

Tổng diện tích lô đất

118.816,47

 

 

1

Đất xây dựng nhà máy

90.010,15

13,72

 

2

Đất cây xanh cách ly

3.374,51

0,51

 

3

Đất giao thông - hạ tầng kỹ thuật

12.645,62

1,93

 

4

Đất xây dựng khu công trình kỹ thuật đầu mối

5.143,19

0,78

 

RT

Đất hạ tầng kỹ thuật (bãi trung chuyển chất thải rắn)

2.500

0,38

 

NT

Đất hạ tầng kỹ thuật (trạm xử lý nước thải)

2.500

0,38

 

NS

Đất hạ tầng kỹ thuật (trạm cấp nước)

2.643

0,4

V

Tổng diện tích đất Khu công nghiệp

656.197,47

100

2. Quy hoạch sử dụng đất

- Khu đất công nghiệp bao gồm các lô đất có ký hiệu: CN1, CN2, CN3, CN4 chiều cao công trình nhà xưởng, kho, nhà làm việc không quá 39m, mật độ xây dựng tối đa 60%.

- Khu xử lý nước thải công nghiệp nằm tại vị trí lô đất có ký hiệu NT, mật độ xây dựng tối đa 60%.

- Khu trung chuyển rác thải công nghiệp nằm tại vị trí lô đất có ký hiệu RT, mật độ xây dựng tối đa 60%.

- Trạm cấp nước nằm tại vị trí lô đất có ký hiệu NS, mật độ xây dựng tối đa 60%.

3. Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật

3.1. Chuẩn bị kỹ thuật đất đai và thoát nước mưa

a) Chuẩn bị kỹ thuật đất đai

- Cao độ san nền trung bình +2,5m.

- Thiết kế san nền hạn chế tối đa khối lượng đào và đắp nhưng vẫn đảm bảo độ dốc thoát nước chung cho toàn khu vực.

(Cao độ khống chế san nền cụ thể cho từng lô theo thuyết minh và bản vẽ trình duyệt).

b) Quy hoạch hệ thống thoát nước mưa

Thoát nước cho khu vực được thiết kế theo phương án thoát nước riêng. Nước mưa của khu vực được thu bằng hệ thống thoát nước nằm trên vỉa hè sau đó thoát ra kênh tiêu phía Bắc rồi thoát ra sông Đáy. Bố trí trạm bơm tiêu phía Bắc khu công nghiệp với công suất Q= 1.000 m3/ng.đ để thoát nước từ kênh tiêu ra sông Đáy. (Sơ đvà tiết diện hệ thống thoát nước mưa theo thuyết minh và bản vẽ trình duyệt).

3.2. Quy hoạch hệ thống giao thông

Hệ thống đường của khu vực quy hoạch có quy mô mặt cắt như sau:

- Tuyến đường có ký hiệu mặt cắt 1-1: 4+10,5+2+10,5+4= 31 m;

- Tuyến đường có ký hiệu mặt cắt 2-2: 3+6+3= 12m;

- Tuyến đường có ký hiệu mặt cắt 3-3: 5+19,1+5,9= 30m;

- Tuyến đường có ký hiệu mặt cắt 4-4: 4+13+4= 21m.

(Sơ đồ và mặt cắt các tuyến đường theo thuyết minh và bản vẽ trình duyệt).

3.3. Quy hoạch hệ thống cấp nước

- Nguồn nước: Lấy từ nguồn nước mặt sông Đáy. Xây dựng trạm cấp nước phía Đông Nam khu công nghiệp với công suất Q= 2.300m3/ngđ để cấp nước cho khu công nghiệp.

- Xây dựng tuyến ống trục chính D200 và trạm bơm trung chuyển nước để phục vụ cấp nước cho các nhà máy trong khu công nghiệp.

- Mạng lưới đường ống cấp nước trong khu công nghiệp được thiết kế dạng mạch nhánh (sử dụng đường ống D160). Các tuyến ống cấp nước được bố trí bên dưới vỉa hè đảm bảo cấp nước tới từng lô đất và các họng nước chữa cháy.

- Bố trí các trụ cứu hỏa tại những nơi thuận tiện cho việc lấy nước chữa cháy với khoảng cách tối đa giữa các họng cứu hỏa là 150m. Bảo đảm khoảng cách tối thiểu giữa họng cứu hỏa và tường các công trình là 5m, khoảng cách tối đa giữa họng và mép đường (trường hợp họng cứu hỏa bố trí ở bên đường, không nằm dưới lòng đường) là 2,5m.

(Sơ đồ và tiết diện hệ thống cấp nước theo thuyết minh và bản vẽ trình duyệt).

3.4. Quy hoạch hệ thống cấp điện

- Nguồn điện: Lấy từ đường dây 110kV lộ 178 đi Kim Sơn chạy qua phía Tây Nam Khu công nghiệp.

- Mạng lưới cấp điện gồm các tuyến trung thế 22kV cấp cho các lô đất công nghiệp; tuyến 0,4kV cấp điện cho khu điều hành, xử lý nước thải, chiếu sáng đường giao thông,...

- Trạm biến áp: Xây dựng trạm biến áp 110/35/22kV-25VA cấp điện cho trung tâm điều hành, xử lý nước thải và chiếu sáng đường giao thông,...

- Trong quá trình triển khai thực hiện, Chủ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp tính toán, thỏa thuận với cơ quan quản lý tuyến đường dây 110kV chạy qua Khu công nghiệp để điều chỉnh, di dời đoạn tuyến trên ra khỏi Khu công nghiệp nhằm tăng hiệu quả sử dụng đất.

(Sơ đồ mạng lưới điện theo thuyết minh và bản vẽ trình duyệt).

3.5. Quy hoạch hệ thống thoát nước thải và vệ sinh môi trường

a) Hệ thống thoát nước thải

- Bố trí xây dựng trạm xử lý nước thải phía Đông khu công nghiệp tại khu đất có ký hiệu NT trong bản vẽ quy hoạch sử dụng đất.

- Hệ thống thoát nước thải cho khu vực được thiết kế theo phương án thoát nước riêng hoàn toàn (sử dụng đường ống D300 đến D500).

- Nước thải của các dự án trong Khu công nghiệp được xử lý cục bộ tại mỗi nhà máy rồi thu về trạm xử lý nước thải chung của khu công nghiệp, nước thải sau khi được xử lý đảm bảo vệ sinh môi trường theo quy định được thoát ra hệ thống thoát nước chung của khu vực. Hệ thống thoát nước thải là hệ thống thoát nước có áp, tại các dự án công nghiệp sử dụng bơm nước thải bơm đẩy vào mạng lưới thoát nước về trạm xử lý.

- Hướng thoát nước từ trong nền các lô đất thu về hệ thống thoát nước đặt dọc theo mạng lưới giao thông, sau đó thu gom vào hệ thống giếng tách rồi thoát vào hệ thống thoát nước thải chung của khu vực.

- Khi triển khai xây dựng, Chủ đầu tư liên hệ trực tiếp với các cơ quan chuyên ngành để thỏa thuận vị trí đấu nối và các chỉ tiêu kỹ thuật.

b) Vệ sinh môi trường

Chất thải rắn được phân loại và thu gom đạt tỷ lệ 100%. Các chất thải rắn vô cơ có thể tái sử dụng như thủy tinh, nilon, sắt thép,... sẽ được thu gom và tái sử dụng. Các chất thải rắn còn lại sẽ được thu gom về khu trung chuyển chất thải rắn của khu công nghiệp và vận chuyển đến khu xử lý theo quy định.

(Chi tiết hệ thống thoát nước thải theo thuyết minh và bản vẽ trình duyệt).

Điều 2. Giao Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, UBND huyện Yên Khánh và các sở, ngành liên quan có trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ, công bố công khai, rộng rãi đầy đủ nội dung quy hoạch đã phê duyệt cho các ngành, địa phương, đơn vị và nhân dân biết, đồng thời quản lý xây dựng theo đúng quy hoạch.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 725/QĐ-UBND ngày 02/10/2013 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết sử dụng đất Khu công nghiệp Khánh Cư.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông Vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh; Thủ trưởng các ngành có liên quan; Chủ tịch UBND huyện Yên Khánh; Giám đốc Công ty Phát triển hạ tầng khu công nghiệp; Giám đốc Công ty TNHH MTV Đầu tư hạ tầng Sông Đáy và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
-
Công ty TNHH Công nghiệp Hạ Long - CFG;
- Lưu VT, VP4, 3.
vv.QĐQH26

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TCH
Nguyễn Ngọc Thạch

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1320/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 điều chỉnh, mở rộng Khu công nghiệp Khánh Cư do tỉnh Ninh Bình ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.255

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.206.12.79