Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 131/2000/QĐ-TTg thành lập Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình đường Hồ Chí Minh, hầm qua đèo Hải Vân, cảng Cái Lân, cầu Bãi Cháy, cầu Thanh Trì, cầu Cần Thơ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 131/2000/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 21/11/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 131/2000/QĐ-TTG

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2000 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU NHÀ NƯỚC CÁC CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH, HẦM QUA ĐÈO HẢI VÂN, CẢNG CÁI LÂN, CẦU BÃI CHÁY, CẦU THANH TRÌ, CẦU CẦN THƠ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08 tháng 7 năm 1999 của Chính phủ ban hành kèm theo Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng và Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2000 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc thành lập Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình nêu trên (công văn số 1370/BXD-GD ngày 31 tháng 7 năm 2000; số 2037/BXD-GD ngày 01 tháng 11 năm 2000), ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 5100 BKH/CSHT ngày 17 tháng 8 năm 2000), Bộ Giao thông vận tải (công văn số 2746/BGTVT ngày 17 tháng 8 năm 2000; số 3683/BGTVT ngày 31 tháng 10 năm 2000), Bộ Tài chính (công văn số 3635 TC/ĐT ngày 05 tháng 9 năm 2000), Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường (công văn số 2338/BKHCNMT-CN ngày 11 tháng 8 năm 2000),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình : đường Hồ Chí Minh, hầm đường bộ qua đèo Hải Vân, cảng Cái Lân, cầu Cần Thơ, cầu Bãi Cháy, cầu Thanh Trì. Các thành viên của Hội đồng :

1. Chủ tịch Hội đồng : Giáo sư, Viện sỹ Đặng Hữu;

2. Các Phó Chủ tịch Hội đồng : Thứ trưởng các Bộ : Xây dựng, Giao thông vận tải, Khoa học, Công nghệ và Môi trường;

3. Các ủy viên Hội đồng : Cục trưởng Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng Bộ Xây dựng, Cục trưởng Cục Giám định và quản lý chất lượng các công trình giao thông Bộ Giao thông vận tải;

4. Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng Bộ Xây dựng là cơ quan thường trực của Hội đồng.

Điều 2. Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình nêu trên có nhiệm vụ :

1. Tổng nghiệm thu Nhà nước về chất lượng các công trình xây dựng nêu trên theo các quy định của Nhà nước;

2. Kiểm tra hoạt động của Hội đồng nghiệm thu cơ sở do các chủ đầu tư thành lập, hoạt động nghiệm thu chất lượng sản phẩm của các nhà thầu và các nhà tư vấn theo đúng quy định của Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng và các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật chuyên ngành;

3. Kiểm tra định kỳ và đột xuất các hạng mục hoặc các điểm dừng kỹ thuật của công trình, khi phát hiện các sai phạm làm ảnh hưởng đến chất lượng công trình thì được phép yêu cầu đơn vị thực hiện phải sửa đổi theo đúng quy định; nếu sai phạm lớn hoặc đơn vị thực hiện không chịu sửa sai thì được phép yêu cầu đơn vị thực hiện tạm ngừng công việc đồng thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ xin ý kiến xử lý; các thiệt hại về kinh tế đều do đơn vị mắc sai phạm phải đền bù;

4. Thống nhất với Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy chế làm việc của Hội đồng nghiệm thu Nhà nước với các công trình nêu trên;

5. Báo cáo Thủ tướng Chính phủ về kết quả công việc của Hội đồng nghiệm thu Nhà nước theo định kỳ, sau khi nghiệm thu xong một công trình và báo cáo kết thúc nhiệm vụ Hội đồng nghiệm thu Nhà nước đối với từng công trình.

Điều 3. Kinh phí hoạt động của Hội đồng nghiệm thu Nhà nước được tính trong tổng mức đầu tư của từng công trình. Hàng năm Bộ Giao thông vận tải có trách nhiệm bố trí kinh phí cho Hội đồng nghiệm thu Nhà nước theo dự toán hàng năm và Hội đồng nghiệm thu Nhà nước có trách nhiệm quyết toán kinh phí theo đúng quy định để Bộ Giao thông vận tải thanh toán khi quyết toán từng công trình.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày ký ban hành và hết hiệu lực khi Hội đồng nghiệm thu Nhà nước hoàn thành nhiệm vụ nghiệm thu được giao đối với các công trình nêu trên. Bộ trưởng các Bộ : Xây dựng, Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Tài chính và các Bộ, ngành, địa phương có liên quan và Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu Nhà nước chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Thường vụ Bộ Chính trị (để b/c),
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP,
- Các Bộ : Xây dựng, Giao thông vận tải,
Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính,
Khoa học, Công nghệ và Môi trường,
- UBND các tỉnh có công trình,
- Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu Nhà nước,
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng,
- Văn phòng Quốc hội,
- Văn phòng Chủ tịch nước,
- Toà án nhân dân tối cao,
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao,
- VPCP : BTCN, các PCN, các Vụ,
- Lưu : CN (3b), VT.

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG 
Nguyễn Tấn Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 131/2000/QĐ-TTg thành lập Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình đường Hồ Chí Minh, hầm qua đèo Hải Vân, cảng Cái Lân, cầu Bãi Cháy, cầu Thanh Trì, cầu Cần Thơ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.749
DMCA.com Protection Status

IP: 3.95.63.218