Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1309/QĐ-UB-NC năm 1993 về thực hiện chế độ Kiến trúc sư Trưởng thành phố Hồ Chí Minh

Số hiệu: 1309/QĐ-UB-NC Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Trương Tấn Sang
Ngày ban hành: 30/08/1993 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1309/QĐ-UB-NC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 8 năm 1993

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ KIẾN TRÚC SƯ TRƯỞNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

- Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 30 tháng 06 năm 1989;

- Căn cứ quyết định số 256/CT ngày 13/7/1992 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ) về thực hiện chế độ kiến trúc sư trưởng thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh;

- Căn cứ quyết định số 83/BXD/TCLĐ-ĐT ngày 10/4/1993 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Kiến trúc sư trưởng thành phố Hồ Chí Minh;

- Xét đề nghị của Kiến trúc sư trưởng thành phố và Trưởng ban Tổ chức Chánh quyền thành phố;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Nay thực hiện chế độ Kiến trúc sư trưởng thành phố Hồ Chí Minh. Kiến trúc sư trưởng thành phố Hồ Chí Minh hoạt động theo quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành kèm theo quyết định số 83/BXD/TCLĐ-ĐT ngày 10/4/1993 và theo quyết định này.

Kiến trúc sư trưởng thành phố có bộ máy giúp việc, có con dấu riêng, được mở tài khoản ở kho bạc, được cấp kinh phí để hoạt động theo quy định của Nhà nước.

Điều 2.- Chuyển giao một số nhiệm vụ tổ chức từ Sở Xây dựng sang Kiến trúc sư trưởng thành phố.

1- Chuyển nhiệm vụ:

a) Tiếp nhận vốn ngân sách do thành phố giao hàng năm để tổ chức nghiên cứu, thiết kế quy hoạch xây dựng và cải tạo thành phố; thực hiện quản lý xây dựng theo quy hoạch, quản lý kiến trúc, mỹ quan, cảnh quan đô thị.

b) Cấp giấy phép xây dựng và cải tạo tất cả các công trình trên mặt đất và công trình ngầm. Xem xét hướng dẫn và lập các thủ tục về thỏa thuận địa điểm xây dựng theo quy hoạch được duyệt trình Ủy ban nhân dân thành phố quyết định.

c) Hướng dẫn lập Luận chứng kinh tế-kỹ thuật, dự án đầu tư về kiến trúc và quy hoạch đô thị; tổ chức xét duyệt các quy hoạch chi tiết (tiểu khu nhà ở, trung tâm dân cư, văn hóa, cụm công nghiệp, công viên, các công trình kiến trúc tiêu biểu…) tham gia xét duyệt các Luận chứng kinh tế-kỹ thuật, dự án đầu tư các công trình quan trọng, trùng tu tôn tạo di tích kiến trúc, lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh.

d) Căn cứ phương hướng phát triển kinh tế-xã hội của thành phố trong từng thời kỳ, cùng các sở, ban, ngành có liên quan đề xuất định hướng tập trung xây dựng đô thị trên địa bàn thành phố, tham gia xây dựng kế hoạch bố trí công trình trọng điểm, cơ cấu đầu tư theo kế hoạch hàng năm.

2- Chuyển tổ chức và cán bộ:

a) Sở Xây dựng có trách nhiệm bàn giao số cán bộ-CNV quản lý Nhà nước đang thực hiện các nhiệm vụ nói trên cho Kiến trúc sư trưởng thành phố để bố trí theo chức năng và nhiệm vụ mới.

b) Chuyển giao nguyên trạng Viện quy hoạch xây dựng là đơn vị sự nghiệp có thu đặt dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Kiến trúc sư trưởng thành phố.

c) Kiến trúc sư trưởng thành phố cùng Trưởng ban Tổ chức Chánh quyền thành phố, Giám đốc Sở Xây dựng tiến hành lập kế hoạch bàn giao nhiệm vụ, tổ chức, cán bộ công nhân viên và cùng Giám đốc Sở Tài chánh, Trưởng ban Vật giá thành phố kiểm kê đánh giá tài sản, cơ sở vật chất thiết bị, vốn của các đơn vị chuyển giao, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt.

d) Đối với các sở, ban, ngành và quận, huyện có những việc đang làm có liên quan đến nhiệm vụ đã giao cho Kiến trúc sư trưởng thành phố, nay tiếp tục làm việc với Kiến trúc sư trưởng thành phố.

Điều 3.- Kiến trúc sư trưởng thành phố căn cứ vào nhiệm vụ được giao, cùng với Trưởng ban Tổ chức Chánh quyền thành phố xây dựng quy chế làm việc cụ thể của các bộ phận giúp việc.

Điều 4.- Các đồng chí Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng ban Tổ chức Chánh quyền thành phố, Kiến trúc sư trưởng thành phố, Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch thành phố, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Tài chánh, Trưởng ban Vật giá, các sở, ban, ngành liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện có trách nhiệm thi hành quyết định này

 


Nơi nhận:
- Như điều 4
- Bộ Xây dựng
- Ban TCCB/CP
- Ban Thường vụ Thành ủy
- Công an thành phố
- Ban TCCQ/TP
- VPUB
- Lưu

T/M ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH
Trương Tấn Sang

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1309/QĐ-UB-NC năm 1993 về thực hiện chế độ Kiến trúc sư Trưởng thành phố Hồ Chí Minh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


84
DMCA.com Protection Status

IP: 54.164.198.240