Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 13/2001/QĐ-UB phê duyệt chỉ giới đường đỏ khu vực phường Kim Liên – quận Đống Đa – Hà Nội do Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 13/2001/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Đỗ Hoàng Ân
Ngày ban hành: 28/03/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 13/2001/QĐ-UB

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2001 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CHỈ GIỚI ĐƯỜNG ĐỎ KHU VỰC PHƯỜNG KIM LIÊN – QUẬN ĐỐNG ĐA – HÀ NỘI.

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân;
Căn cứ Nghị định số 91/CP ngày 17/08/1994 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Điều lệ quản lý quy hoạch đô thị;
Căn cứ Quyết định số 108/1998/QĐ-TTg ngày 20/06/1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2020;
Căn cứ Quyết định số 322/BXD-ĐT ngày 28/12/1993 của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy định lập các đồ án quy hoạch xây dựng đô thị;
Căn cứ Quyết định số 1862/QĐ-UB ngày 09/05/1998 của UBND Thành phố Hà Nội phê duyệt Quy hoạch chi tiết cải tạo, xây dựng phường Kim Liên – quận Đống Đa, tỷ lệ 1/500;
Xét đề nghị của Kiến trúc sư trưởng Thành phố tại tờ trình số 735/KTST-DA ngày 25/12/2000,

QUYẾT ĐỊNH

Điều I: Phê duyệt chỉ giới đường đỏ khu vực phường Kim Liên – quận Đống Đa – Hà Nội do công ty Tư vấn Xây dựng dân dụng Việt Nam lập, thể hiện tại “Bản đồ mốc giới đường đỏ” ký hiệu từ ĐĐ01 tới ĐĐ07, tỷ lệ 1/400, hoàn thành ngày 10/8/1999 với nội dung chủ yếu như sau:

 1.Các tuyến chính (cấp hạng là đường nhánh)

 a) Phố Lương Đình Của: Từ phố Phạm Ngọc Thạch đến phố Phương Mai đài 590m. Chiều rộng theo chỉ giới đường đỏ là 19m đến 20m, lòng đường rộng 9m.

 b) Phố Đông Tác và đoạn kéo dài: Từ cầu Kim Liên qua phía Bắc trường trung học cơ sở Đống Đa, phía Đông Nam nhà trẻ Kim Liên , trường tiểu học Kim Liên, phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam nối vào đường Đào Duy Anh dài 685m. Chiều rộng theo chỉ giới đường đỏ điều chỉnh từ 15m (theo Quyết định số 1862/QĐ-UB ngày 9/5/1998 của Uỷ ban nhân dân thành phố) lên 17m, lòng đường rộng 11m.

 c) Phố Phương Mai: Từ đường Giải Phóng đến đường ven sông Lừ dài 900m. Chiều rộng theo chỉ giới đường đỏ là 17,25m trong đó lòng đường rộng 11,25m.

 d) Đường phía Tây và phía Bắc hồ Kim Liên: Từ phố Phương Mai đến phố Đông Tác kéo dài, dài 450m. Chiều rộng theo chỉ giới đường đỏ là 12,5 m, trong đó lòng đường rộng 7,5m.

 e) Đường giữa nhóm nhà C và đường Kim Liên: nối từ phố Đông Tác tới phố Phương Mai dài 320m, chiều rộng theo chỉ giới đường đỏ là 9,5m trong đó lòng đường rộng 5,5m.

 g) Ngõ Đào Duy Anh: nối từ phố Đào Duy Anh tới phố Lương Đình Của dài 375m, chiều rộng theo chỉ giới đường đỏ là 12,0m, trong đó lòng đường rộng 6,0m.

 h) Đường dọc sông Lừ: dài 550m, điều chỉnh chiều rộng theo chỉ giới đường đỏ không nhỏ hơn 10,5 m, trong đó lòng đường rộng 5,5 –7,5m (Quyết định số 1862/QĐ-UB duyệt rộng 12,5m).

 2.Các đường nội bộ trong nhóm nhà, ngõ, đường làng:

 Chiều rộng theo chỉ giới đường đỏ từ 3,75m đến 11m tuỳ theo từng vị trí cụ thể để phù hợp với điều kiện thực tế.

 3.Chiều rộng theo chỉ giới đường đỏ của các tuyến đường quy định tại khoản 1 và 2 của Điều này là chiều rộng theo mặt cắt điển hình. Tại một số đoạn cá biệt, do điều kiện lịch sử để lại hoặc do yêu cầu kỹ thuật riêng (điểm giao nhau, đường cong ...) có tăng giảm cục bộ.

 Chỉ giới đường đỏ cụ thể của các tuyến nói trên thể hiện tại các “Bản đồ mốc giới đường đỏ” ký hiệu từ ĐĐ01 tới ĐĐ07, tỷ lệ 1/400 do Công ty Tư vấn Xây dựng dân dụng Việt Nam – Bộ xây dựng lập, hoàn thành ngày 10/8/1999.

Điều II: Giao Kiến trúc sư trưởng Thành phố kiểm tra, xác nhận hồ sơ thiết kế chỉ giới đường đỏ được duyệt, tổ chức cắm và bàn giao mốc giới cho UBND quận Đống Đa và UBND phường Kim Liên.

 Giao cho Chủ tịch UBND quận Đống Đa, chủ tịch UBND phường Kim Liên tổ chức quản lý chỉ giới đường đỏ theo quy hoạch, phổ biến công khai và hướng dẫn cho các tổ chức, cá nhân thực hiện đúng chỉ giới đường đỏ đã được duyệt, xử lý các trường hợp xây dựng vi phạm chỉ giới được duyệt theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.

 Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Điều III: Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Kiến trúc sư trưởng Thành phố, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Địa chính – Nhà đất, Giao thông Công chính, Chủ tịch UBND quận Đống Đa, Chủ tịch UBND phường Kim Liên; Giám đốc, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

T/MUỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
KT.CHỦ TỊCH
   PHÓ CHỦ TỊCH
  Đỗ Hoàng Ân

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 13/2001/QĐ-UB phê duyệt chỉ giới đường đỏ khu vực phường Kim Liên – quận Đống Đa – Hà Nội do Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.106

DMCA.com Protection Status
IP: 18.207.102.38