Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 121/2005/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Văn Đua
Ngày ban hành: 12/07/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN TPHCM
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 121/2005/QĐ-UBND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 07 năm 2005 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG TỶ LỆ 1/2000 KHU ĐÔ THỊ DU LỊCH LẤN BIỂN CẦN GIỜ-HUYỆN CẦN GIỜ- THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng;
Căn cứ Quyết định số 188/2003/QĐ-UB ngày 22 tháng 9 năm 2003 của Ủy ban nhân dân thành phố về phê duyệt quy hoạch chi tiết sử dụng đất
Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ-thành phố Hồ Chí Minh;
Xét đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng do Trung tâm Quy hoạch đô thị nông thôn miền Nam (Viện Quy hoạch đô thị nông thôn-Bộ Xây dựng) lập tháng 6 năm 2005;
Xét đề nghị của Sở Quy hoạch-Kiến trúc (tại Tờ trình số 1483/QHKT-QH ngày 07 tháng 7 năm 2005) về việc phê duyệt đồ án Điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ-thành phố Hồ Chí Minh;

 QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.Duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ-thành phố Hồ Chí Minh với các nội dung chính

như sau : (kèm theo bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất tỷ lệ 1/2000).

1. Vị trí, giới hạn phạm vi lập quy hoạch :

Khu vực quy hoạch có tổng diện tích được điều chỉnh lại là 821 ha thuộc xã Long Hòa, huyện Cần Giờ-thành phố Hồ Chí Minh, gồm 2 khu :

* Khu du lịch 30/4 :

Khu du lịch 30/4 có diện tích điều chỉnh là 221ha.

* Khu du lịch lấn biển :

Từ bờ biển lấn ra biển khoảng 2km, và giới hạn bởi rạch Hà Thanh và Rạch Lở, tổng diện tích là 621 ha, trong đó 200 ha là bãi tắm nội bộ.

2. Cơ cấu quy hoạch sử dụng đất :

- Tổng diện tích toàn khu được điều chỉnh là 821 ha, bao gồm :

A. Đất xây dựng công trình : 621 ha chiếm 100%

1. Đất công trình phục vụ công cộng : 43,28 ha chiếm 6,97%

2. Đất dịch vụ du lịch : 126,06 ha chiếm 20,30%

3. Đất ở : 210,47 ha chiếm 33,89%

4. Đất công viên cây xanh : 99,36 ha chiếm 16,00%

5. Đất quân sự : 2,19 ha chiếm 0,35%

6. Đất giao thông, bãi xe, đi bộ : 139,64 ha chiếm 22,49%

B. Biển nội bộ : 200,00 ha

1. Bãi tắm : 30,29 ha

2. Mặt nước tắm biển : 169,71 ha

3. Các chỉ tiêu quy hoạch khống chế chủ yếu :

Ngoài các chỉ tiêu quy hoạch được giữ nguyên theo Quyết định số 188/2003/QĐ-UB ngày 22 tháng 9 năm 2003 của Ủy ban nhân dân thành phố, riêng về tầng cao xây dựng các công trình cao tầng (đến 15 tầng), phải bố trí ở vị trí sâu phía đất liền, và xem xét kỹ về độ cao; khoảng lùi và mật độ

xây dựng phù hợp đảm bảo hài hòa cảnh quan kiến trúc toàn khu vực.

- Về phần đất dân cư hiện hữu để lại chỉnh trang : phải bố trí dãy

cây xanh cách ly tối thiểu 15m và đường giao thông nội bộ giữa khu dân cư hiện hữu và khu quy hoạch mới

- Phải tổ chức tuyến đường dọc bờ biển ra tận đê quay.

Điều 2.Căn cứ nội dung Quyết định điều chỉnh này để bổ sung và

thay đổi một số điểm trong Quyết định số 188/2003/QĐ-UB ngày 22 tháng 9 năm 2003 của Ủy ban nhân dân thành phố, Sở Quy hoạch-Kiến trúc chịu

trách nhiệm phê chuẩn lại các bản vẽ điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ, Công ty cổ phần Đô thị

du lịch Cần Giờ phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Quy hoạch-Kiến trúc thành phố cùng các ngành liên quan lập các chương trình đầu tư, các đồ án cụ thể,

phân đợt xây dựng trình cấp có thẩm quyền phê duyệt nhằm thực hiện có

hiệu quả đồ án quy hoạch chi tiết này.

Điều 3. Ban hành kèm theo Quyết định này là “Quy chế quản lý quy hoạch theo đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết Khu đô thị lấn biển Cần Giờ thành phố Hồ Chí Minh”

Điều 4. Các nội dung khác không đề cập đến vẫn thực hiện theo

Quyết định số 188/2003/QĐ-UB ngày 22 tháng 9 năm 2003 của Ủy ban

nhân dân thành phố.

Điều 5.Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân

thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Quy hoạch-

Kiến trúc, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Giao thông-Công chính, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Công an thành phố, Giám đốc Sở Bưu chính, Viễn thông, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ,

Giám đốc Công ty Điện lực thành phố, Giám đốc Bưu điện thành phố,

Giám đốc Công ty cổ phần Đô thị du lịch Cần Giờ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
 Như điều 5;
- Thường trực Thành ủy;
- TTUB : CT, cỏc PCT;
- Viện Quy hoạch-Xây dựng;
- VPHĐ-UB : cỏc PVP;
- Tổ ĐT, DA, TM, CNN;
- Lưu (ĐT-M) MH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Đua

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 121/2005/QĐ-UB về duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ-huyện Cần Giờ do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.551

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.46.172
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!