Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 115/2002/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 13/09/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 115/2002/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 13 tháng 9 năm 2002

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 115/2002/QĐ-TTG NGÀY 13 THÁNG 9 NĂM 2002 VỀ VIỆC THÀNH LẬP KHU KINH TẾ CỬA KHẨU VÀ ÁP DỤNG CHÍNH SÁCH KHU KINH TẾ CỬA KHẨU ĐỐI VỚI KHU VỰC HOÀNH MÔ - ĐỒNG VĂN VÀ BẮC PHONG SINH, TỈNH QUẢNG NINH

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ, ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh tại Tờ trình số 69/TT-UB ngày 27 tháng 5 năm 2002; đề nghị của Bộ trưởng Bộ kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 5450 BKH/QLKT ngày 26 tháng 8 năm 2002; ý kiến của các Bộ, ngành có liên quan,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập hai Khu kinh tế cửa khẩu thuộc tỉnh Quảng Ninh gồm:

- Khu kinh tế cửa khẩu Hoành Mô - Đồng Văn có phạm vi bao gồm các xã: Hoành Mô và Đồng Văn thuộc huyện Bình Liêu.

- Khu kinh tế cửa khẩu Bắc Phong Sinh có phạm vi bao gồm xã Quảng Đức thuộc huyện Hải Hà.

Điều 2. Khu kinh tế cửa khẩu Hoành Mô - Đồng Văn và Khu kinh tế cửa khẩu Bắc Phong Sinh được áp dụng Quyết định số 53/2001/QĐ-TTg ngày 19 tháng 4 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách đối với Khu kinh tế cửa khẩu biên giới.

Điều 3. Trong quá trình thực hiện Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh có trách nhiệm:

- Lập quy hoạch, tổ chức thực hiện quy hoạch xây dựng các Khu kinh tế cửa khẩu trong phạm vi quy định tại Điều 1.

- Phối hợp chắc chẽ với Bộ Quốc phòng và Bộ Công an thực hiện tốt các dự án liên quan đến an ninh, quốc phòng.

- Sắp xếp thứ tự ưu tiên đầu tư xây dựng các công trình, hạng mục công trình để khi công trình hoàn thành đưa vào sử dụng có hiệu quả.

- Hàng năm lập báo cáo trình Thủ tướng Chính phủ. Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan tiến hành đánh giá việc áp dụng các chính sách nêu trên và kiến nghị Thủ tướng Chính phủ những điều chỉnh, bổ sung cần thiết.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày ký.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Phan Văn Khải

(Đã ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 115/2002/QĐ-TTg ngày 13/09/2002 thành lập Khu kinh tế cửa khẩu và áp dụng chính sách khu kinh tế cửa khẩu đối với khu vực Hoành Mô-Đồng Văn và Bắc Phong Sinh, tỉnh Quảng Ninh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.929

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.182.206
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!