Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 1090/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 05/12/1998 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1090/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 1998

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 1090/QĐ-TTG NGÀY 05 THÁNG 12 NĂM 1998 PHÊ DUYỆT DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VƯỜN QUỐC GIA CÁT TIÊN

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ Điều lệ Quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 42/CP ngày 16 tháng 7 năm 1996 và Nghị định số 92/CP ngày 23 tháng 8 năm 1997 của Chính phủ;
Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại công văn số 3444 BNN/KH-TTr ngày 24 tháng 9 năm 1997 và đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn số 6793 BKH/VPTĐ ngày 2 tháng 10 năm 1998 về Dự án đầu tư xây dựng Vườn quốc gia Cát Tiên,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng Vườn quốc gia Cát Tiên mở rộng trên cơ sở Vườn quốc gia Cát Tiên được thành lập theo quyết định số 08-CT ngày 13 tháng 1 năm 1992 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng nay là Thủ tướng Chính phủ, với những nội dung sau đây:

1. Tên dự án: Vườn quốc gia Cát Tiên.

2. Chủ đầu tư: Ban quản lý Vườn quốc gia Cát Tiên thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

3. Thời gian thực hiện dự án: 8 năm (từ 1997 - 2005).

4. Vị trí địa lý: Vườn quốc gia Cát Tiên nằm trên địa phận các huyện: Cát Tiên, Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng), Tân Phú (tỉnh Đồng Nai) và Bù Đăng (tỉnh Bình Phước). Có tọa độ địa lý:

Từ 110 20' 50'' đến 110 50' 20'' độ vĩ Bắc.

Từ 1070 9' 5'' đến 1070 35' 20'' độ kinh Đông.

5. Quy mô: tổng diện tích Vườn quốc gia Cát Tiên là 73.878 ha, nằm trên địa bàn 3 tỉnh:

Đồng Nai: 38.100 ha

Lâm Đồng: 30.635 ha

Bình Phước: 5.143 ha

Vùng đệm nằm bao quanh Vườn quốc gia có diện tích 183.479 ha, thuộc địa bàn 4 tỉnh: Đồng Nai, Lâm Đồng, Bình Phước và Đắc Lắc. Trong vùng đệm có 29.631 hộ dân cư với 139.344 nhân khẩu do các địa phương trực tiếp quản lý. Vùng đệm đầu tư bằng dự án Bảo vệ rừng và phát triển nông thôn vay vốn của Ngân hàng thế giới (WB), theo quyết định phê duyệt dự án số 963/TTg ngày 27 tháng 8 năm 1997 của Thủ tướng Chính phủ và Hiệp định vay vốn đã ký giữa Việt Nam với Ngân hàng Thế giới ngày 8 tháng 11 năm 1997.

6. Mục tiêu của Dự án:

- Bảo vệ vùng rừng mưa nhiệt đới hiện còn với tính đa dạng sinh học cao.

- Bảo vệ và phát triển loài Tê giác Java, Cá sấu Xiêm và quần thể động thực vật đang có nguy cơ bị tuyệt chủng.

- Phòng hộ cho hệ thống thủy điện Trị An.

- Góp phần tuyên truyền giáo dục cho nhân dân nhận thức về những giá trị vật chất và tính đa dạng sinh học của khu vực Dự án, để nhân dân có ý thức tự giác, chủ động tham gia đấu tranh, bảo vệ nghiêm ngặt các loại rừng hiện có trong khu vực và môi trường sinh thái rừng nhiệt đới; chấm dứt hoàn toàn nạn săn bắn các loài động vật và khai thác rừng trong vùng Dự án.

- Thiết lập chương trình nghiên cứu và hệ thống quản lý có hiệu quả, bảo đảm môi trường sống cho những động vật hoang dã.

- Tạo điều kiện để cải thiện đời sống của nhân dân địa phương vùng Dự án.

7. Phân khu chức năng:

a) Phân khu bảo vệ nghiêm ngặt: diện tích 68.837 ha gồm 2 phân khu.

- Phân khu bảo vệ nghiêm ngặt phía Bắc (Cát Lộc) nằm ở phía Tây huyện Cát Tiên và một phần của xã Lộc Bắc huyện Bảo Lộc tỉnh Lâm Đồng diện tích 30.635 ha.

ư- Phân khu bảo vệ nghiêm ngặt phía Nam: gồm hầu hết diện tích của Vườn quốc gia Nam Cát Tiên cũ thuộc huyện Tân Phú tỉnh Đồng Nai diện tích 38.202 ha.

b) Phân khu phục hồi hệ sinh thái: diện tích 5.382 ha.

c) Phân khu hành chính dịch vụ: nằm bên tả ngạn sông Đồng Nai đối diện với Bến Cự diện tích 100 ha. Tại đây sẽ xây dựng trụ sở làm việc, thí nghiệm, bảo tồn tiêu bản động thực vật, nhà khách, nhà ở cán bộ công nhân viên, bãi để xe và các cơ sở phục vụ khác.

8. Nội dung đầu tư, bao gồm các chương trình hoạt động sau:

- Chương trình quản lý bảo vệ

- Chương trình phục hồi sinh thái.

- Chương trình nghiên cứu khoa học

- Chương trình xây dựng cơ sở hạ tầng

- Chương trình tuyên truyền giáo dục

- Chương trình du lịch

9. Tổng mức đầu tư: 98.122 triệu đồng (tính quy đổi theo tỷ giá mới).

Trong đó vốn theo Quyết định số 460/TTg ngày 30 tháng 6 năm 1997 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Dự án Vườn Quốc gia Cát Tiên là: 6.975.847 đô la, tương đương 89.436 triệu đồng Việt Nam.

Vốn bổ sung để đảm bảo đồng bộ các mục tiêu hoạt động của Vườn Quốc gia là 8.700 triệu đồng (trong đó có 2.700 triệu đồng là vốn do Vườn tự huy động).

10. Nguồn vốn:

- Ngân sách Nhà nước cấp 13.301 triệu đồng (bao gồm cả vốn đối ứng của Dự án nhận tài trợ của Chính phủ Hà Lan).

- Vốn viện trợ của Chính phủ Hà Lan: 82.000 triệu đồng (quy đổi từ 6.300.319 USD ).

- Vốn tự huy động bổ sung của Vườn và liên doanh liên kết với các tổ chức kinh tế khác: 2.821 triệu đồng (chủ yếu phục vụ du lịch).

Giao cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt tổng dự toán, xác định cơ cấu đầu tư trong tổng mức trên của Dự án và chỉ đạo chủ đầu tư triển khai thực hiện.

11. Phương thức thực hiện:

Công trình lâm sinh thực hiện chế độ tự làm.

Các công trình khác thực hiện đấu thầu theo quy định hiện hành.

Các công trình và thiết bị liên quan đến Dự án nhận tài trợ của Chính phủ Hà Lan thực hiện theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ và hiệp định đã ký giữa hai Chính phủ Hà Lan và Việt Nam.

Điều 2. Tổ chức thực hiện quản lý và xây dựng Vườn quốc gia Cát Tiên.

Giao cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp, thống nhất với Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ, căn cứ vào nhiệm vụ công tác để quyết định biên chế cụ thể của Vườn.

Trong thời gian thực thi dự án nhận tài trợ của Chính phủ Hà Lan, Vườn quốc gia phải cử người vào các vị trí công việc theo yêu cầu của Dự án và biên chế cũng lấy trong tổng số biên chế chung của Vườn.

Điều 3. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với ủy ban nhân dân các tỉnh Đồng Nai, Lâm Đồng, Bình Phước và Đắc Lắc có biện pháp bảo vệ tốt các loại rừng, các hệ sinh thái, các loài động thực vật quý, hiếm, nguồn nước, cảnh quan, môi trường của Vườn quốc gia theo đúng pháp luật và quy chế của Vườn quốc gia.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Điều 5. Bộ trưởng các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Khoa học - Công nghệ và Môi trường, Xây dựng, Quốc phòng, Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chính, Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh: Đồng Nai, Lâm Đồng, Bình Phước, Đắc Lắc và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nguyễn Tấn Dũng

(Đã ký)

 

THE PRIME MINISTER
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
----------

No. 1090/1998/QD-TTg

Hanoi, December 05, 1998

 

DECISION

APPROVING THE INVESTMENT PROJECT FOR CONSTRUCTION OF CAT TIEN NATIONAL PARK

THE PRIME MINISTER

Pursuant to the Law on Organization of the Government of September 30, 1992;
Pursuant to the Regulation on Investment and Construction Management issued together with Decree No.42-CP of July 16, 1996, and Decree No.92-CP of August 23, 1997 of the Government;
At the proposals of the Ministry of Agriculture and Rural Development in Official Dispatch No.3444-BNN/KH-TTr of September 24, 1997 and the Ministry of Planning and Investment in Official Dispatch No.6793-BKH/VPTD of October 2, 1998 on the investment project for construction of Cat Tien National Park,

DECIDES:

Article 1.- To approve the investment project for construction of the expanded Cat Tien National Park on the basis of Cat Tien National Park which was established under Decision No.08-CT of January 13 1992 of the Chairman of the Council of Ministers (now the Prime Minister), with the following contents:

1.Project name: Cat Tien National Park.

2. Investor: The management Board of Cat Tien National Park under the Ministry of Agriculture and Rural Development.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.4. Geographical location: Cat Tien National Park lies on territories of the following districts: Cat Tien and Bao Loc (Lam Dong province), Tan Phu (Dong Nai province) and Bu Dang (Binh Phuoc province), with the following geographical coordinates:

- From 11o 20’ 50’’ to 11o 50 20’’ latitudes North

- From 107o 9’ 5’’ to 107o 35’ 20’’ longitudes East.

5. Size: Cat Tien National Park has a total land area of 73,878 hectares lying on territories of the following 3 provinces:Dong Nai : 38,100 hectares

Lam Dong: 30,635 hectares

Binh Phuoc: 5,143 hectares

The national park is surrounded by a buffer zone of 183,479 hectares lying on territories of the 4 provinces of Dong Nai, Lam Dong, Binh Phuoc and Dac Lac. The buffer zone is inhabited by 139,344 people in 29,631 households directly managed by such localities. Invested in the buffer zone shall be the forest protection and rural development project financed by the World Bank loans, under Decision No.963/TTg of August 27, 1997 of the Prime Minister approving such project and the capital borrowing agreement signed on November 8, 1997 between Vietnam and the World Bank.

6. Project objectives.

- To protect the existing tropical rain forests with high biodiversity.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- To protect the Tri An hydroelectric power system.

- To contribute to making people aware, through propaganda and education, of the material values and biodiversity of the project area, so that they shall voluntarily take part in the strict protection of the existing forest types in the region as well as the tropical forest ecological environment; to put a definite end to the illegal hunting of animals and exploitation of forests in the project area.

- To set up an effective research program and managerial system and protect the habitat of wild animals.

- To create conditions for improving the living conditions of people in the project area.

7. Functional sub-areas:

a) Restricted sub-areas with strict protection: covering an area 68,837 hectares, which include:

- The northern strict protection sub-area (Cat Loc) lying on western Cat Tien district and a part of Loc Bac commune, Bao Loc district, Lam Dong province, with the acreage of 30,635 hectares.

- The southern strict protection sub-area: encompassing most of line former Nam Cat Tien National Park in Tan Phu district, Doug Nai province, with the acreage of 38,202 hectares.

b) The ecosystem restoration sub-area: 5,382 hectares.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.8. Investment contents which cover the following programs:

- The management and protection program;

- The ecosystem restoration program;

- The scientific research program;

- The infrastructure construction program;

- The propaganda and education program;

- The tourist program.

9. The total investment capital: VND98,122 million (converted at the new exchange rate).

Of which capital allocated under Decision No.460/TTg of June 30, 1997 of the Prime Minister approving the Cat Tien National Park project is US$6,975,847 (roughly VND89,436 million).

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.10. Capital sources.

- The State budget shall allocate VND13,301 million (including the reciprocal capital of the project financed by the Dutch governments aids).

- The aids from the Dutch government: VND82,000 million (converted from US$6,300,319).

- The capital additionally mobilized by the national park itself and acquired through joint ventures or cooperation with other economic organizations: VND2,821 million (largely for tourism).

To assign the Ministry of Agriculture and Rural Development to approve the total estimates, determine the investment structure within the above-said total investment capital of the project and direct the investor in the execution.

11. Execution mode:

The ecological-forestrial work(s) shall be executed according to the self-help regime.

Other works shall be subject to bidding according to the current regulations.

The works and equipment related to the project financed by the Dutch government’s aids shall be subject to the Prime Minister’s decisions and the agreement signed between the Dutch and Vietnamese governments.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.To assign the Ministry of Agriculture and Rural Development to coordinate and consult the Government Commission for Organization and Personnel in deciding the Park’s total payroll, depending on its operation tasks.

In the course of executing the project financed by the Dutch government’s aids, the National Park shall have to appoint its officials to working posts according to the project’s requirements.

Article 3.- The Ministry of Agriculture and Rural Development shall coordinate with the People’s Committees of Dong Nai, Lam Dong, Binh Phuoc and Dac Lac provinces in taking measures to protect all types of forests, ecosystems, precious and rare animal and plant species, water resources, landscape and environment of the National Park in strict accordance with law and the Park’s regulation.

Article 4.- This Decision takes effect 15 days after its signing.

Article 5.- The ministers of Agriculture and Rural Development; Planning and Investment; Finance; Science, Technology and Environment; Construction; Defense; the General Director of Land Administration, the presidents of the People’s Committees of Dong Nai, Lam Dong, Binh Phuoc and Dac Lac provinces and the heads of the concerned agencies shall have to implement this Decision.

 

 

FOR THE PRIME MINISTER
DEPUTY PRIME MINISTER
Nguyen Tan Dung

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1090/QĐ-TTg ngày 05/12/1998 phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng Vườn quốc gia Cát Tiên do thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.107

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.95.36
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!