Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1060/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng (1/500) Khu du lịch nghỉ dưỡng D’Evelyn Beach Resort, phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam

Số hiệu: 1060/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Nam Người ký: Huỳnh Khánh Toàn
Ngày ban hành: 31/03/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1060/QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 31 tháng 3 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG (1/500) KHU DU LỊCH NGHỈ DƯỠNG D’EVELYN BEACH RESORT, PHƯỜNG ĐIỆN NGỌC, THỊ XÃ ĐIỆN BÀN, TỈNH QUẢNG NAM

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 của Bộ Xây dựng quy định về hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù;

Căn cứ Quyết định số 603/QĐ-UBND ngày 20/02/2013 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch chung khu vực ven biển từ huyện Điện Bàn đến thành phố Hội An;

Căn cứ Quyết định số 272/QĐ-UBND ngày 19/01/2017 của UBND tỉnh về việc cập nhật, bổ sung một số định quản lý xây dựng theo hồ sơ Quy hoạch chung khu vực ven biển từ huyện Điện Bàn đến thành phố Hội An đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 603/QĐ-UBND ngày 20/02/2013;

Căn cứ Quyết định số 4439/QĐ-UBND ngày 19/12/2016 của UBND tỉnh về việc chuyển đoạn tuyến Km9+400-Km11+330 tuyến ĐT.603 sang ghép nối vào tuyến ĐT.607 và bổ sung tuyến đường trục chính đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc (lý trình Km0+00-Km0+400) vào tuyến ĐT.603; điều chỉnh số hiệu tuyến ĐT.603A và quản lý, bảo trì tuyến ĐT.618, huyện Núi Thành;

Xét đề nghị của Công ty TNHH Quê Việt Quảng Nam tại Tờ trình số 03/TTr-QVQN ngày 15/3/2017; Báo cáo số 19/BC-SXD ngày 17/02/2017 và Tờ trình số 38/TTr-SXD ngày 27/3/2017 của Sở Xây dựng về việc thẩm định, phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng (1/500) Khu du lịch nghỉ dưỡng D’Evelyn Beach Resort, phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng (1/500) Khu du lịch nghỉ dưỡng D’Evelyn Beach Resort, với các nội dung sau:

1. Vị trí, ranh giới, quy mô quy hoạch

- Vị trí: Thuộc phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn;

- Ranh giới quy hoạch:

+ Phía Đông Bắc giáp biển Đông;

+ Phía Đông Nam giáp đất dự án du lịch;

+ Phía Tây Bắc giáp đất dự án du lịch;

+ Phía Tây Nam giáp đường ĐT 603B.

- Quy mô lập quy hoạch: Khoảng 53.829m2.

2. Tính chất: Là khu du lịch nghỉ dưỡng

3. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật chung

- Quy mô phục vụ: Khoảng 1.930 người.

- Mật độ xây dựng gộp của dự án đạt khoảng 26,29%;

- Tỷ lệ đất cây xanh, mặt nước và không gian cảnh quan đạt khoảng 59,63%;

- Tỷ lệ đất giao thông, sân bãi đạt khoảng 14,08%.

- Tầng cao xây dựng:

+ Khối khách sạn tối đa 09 tầng; chiều cao công trình tối đa 45m (tính từ cốt 0,00 theo hệ VN 2000 đến điểm cao nhất của tòa nhà, kể cả mái tum hoặc mái dốc.

+ Công trình biệt thự du lịch tối đa 03 tầng;

+ Công trình dịch vụ từ 01 tầng đến 03 tầng.

- Chỉ giới xây dựng: Cách ranh giới đất dự án phía Tây Nam 10m, cách ranh giới đất dự án phía Tây Bắc và Đông Nam 05m, trùng ranh giới đất dự án phía biển Đông.

4. Cơ cấu sử dụng đất: Tổng diện tích lập quy hoạch là 53.829m2. Cụ thể,

Stt

Loại đất

Ký hiệu

Diện tích (m2)

Tỷ lệ (%)

Ghi chú

I

Đất cây xanh chuyên dùng

 

11.924

 

Vệt 50m phía biển và 20m phía đường ĐT 603A

II

Đất dự án

 

41.905

100,00

 

1

Diện tích xây dựng công trình có mái che

 

11.016

26,29

 

 

Khách sạn

KS

4.348

 

 

 

Pool bar

 

63

 

 

 

Công trình dịch vụ

KSS

1.234

 

Khu DV và VIP Villa

 

Công trình biệt thự du lịch

 

4.796

 

Gồm biệt thự các loại A, B, C, D và Trung tâm đón tiếp

 

Công trình HTKT

 

575

 

Mái cây xanh

2

Cây xanh, mặt nước và không gian cảnh quan

 

24.989

59,63

Lồng ghép trong các khu chức năng

3

Giao thông

 

5.900

14,08

 

 

Tổng

 

53.829

 

 

5. Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan: Toàn khu du lịch gồm 04 khu chức năng chính, cụ thể:

- Khu khách sạn và dịch vụ: Khối khách sạn, ký hiệu KS được bố trí tiếp cận với tuyến đường ĐT 603B, kết nối với khu cây xanh, mặt nước tạo thành trục cảnh quan chính thông suốt từ hướng đường về biển; khu dịch vụ ký hiệu KSS gồm khối dịch vụ và khối VIP Villa được bố trí phía Đông Nam;

- Khu biệt thự du lịch: Ký hiệu BT, bố trí phía Tây Bắc, gồm 34 căn, 4 loại, trong đó, loại A có 15 căn, loại B có 8 căn, loại C có 6 căn và loại D có 5 căn. Ngoài ra, trong khu biệt thự có khối công trình đón tiếp, bố trí ở phía Tây Bắc.

- Khu cây xanh mặt nước, không gian cảnh quan: Bố trí xen kẽ trong khu biệt thự và các khu chức năng khác trong khu du lịch.

- Khu công trình hạ tầng kỹ thuật, ký hiệu HT1, HT2 và HT3 được xây ngầm và phủ mái cây xanh.

6. Hạ tầng kỹ thuật

a) Giao thông:

- Đối ngoại: Là tuyến đường ĐT 603B;

- Đối nội: Gồm trục cảnh quan chính của khu du lịch và trục kết nối tuyến đường ĐT 603B vào khu biệt thự phía Tây Bắc, mặt cắt (1-1) rộng 9,0m và mặt cắt (2-2) rộng 8,5m;

- Nội bộ: Gồm các trục đường kết nối từ trục đường đối nội đến từng đơn vị ở trong khu biệt thự và các khu chức năng khác của khu du lịch;

- Bãi đậu xe: Bố trí trong vệt 20m cây xanh dọc đường ĐT 603B và phía trước khu khách sạn, khu biệt thự.

b) Chuẩn bị kỹ thuật, thoát nước mặt:

- San nền: Cao độ thiết kế tim đường cao nhất +9,00m, thấp nhất +5,00m; hướng dốc chính từ phía Tây Bắc về Đông Bắc (cụ thể xác định theo bản vẽ quy hoạch san nền).

- Thoát nước mưa: Chia làm 02 lưu vực thoát nước chính dốc về 2 phía Đông và Tây của lô đất, hướng thoát ra cống chung trên đường ĐT 603B;

c) Cấp nước:

- Nguồn: Trong điều kiện chưa có hệ thống cấp nước chung khu vực, trước mắt khai thác nguồn nước ngầm để sử dụng;

- Công suất tính toán: Khoảng 466m3/ng.đ;

- Mạng lưới cấp nước: Thiết kế theo dạng hỗn hợp. Sử dụng mạng lưới đường ống HDPE từ D25 đến D110 để cấp nước;

- Cấp nước PCCC: Sử dụng nước từ bể chứa nước số 1 để cung cấp nước khi có sự cố xảy ra. Bố trí 07 họng cứu hỏa đấu nối vào đường ống HDPE D110, với khoảng cách từ 100m đến 150m.

d) Cấp điện:

- Nguồn: Từ tuyến 22kV hiện có trên trục đường ĐT 603B;

- Tổng công suất: Khoảng 3.860kVA;

- Mạng lưới cấp điện: Toàn bộ lưới điện hạ thế 0,4kV và chiếu sáng được thiết kế đi ngầm dọc trục đường quy hoạch;

- Xây dựng mới một trạm biến áp đầu cột, công suất 630kVA phục vụ khu biệt thự và một trạm biến áp trong khu hạ tầng trông khối khách sạn, công suất 2x1600kVA phục vụ khu khách sạn và khu dịch vụ.

e) Thoát nước bẩn, vệ sinh môi trường:

- Thoát nước thải đi riêng theo hệ thống ống kín, thu về trạm xử lý nước thải tập trung đặt tại khu hạ tầng kỹ thuật. Qua xử lý đạt tiêu chuẩn theo quy định thoát về tuyến thoát nước chung phía đường ĐT 603B. Hệ thống thu gom nước thải sử dụng cống D200 đến D250 bố trí dọc theo trục đường quy hoạch;

- Công suất xử lý: Khoảng 205m3/ng.đ;

- Thu gom và xử lý chất thải rắn: Chất thải rắn được thu gom bằng các thùng chứa đặt trong khu biệt thự và các nguồn phát sinh rác trong khu dịch vụ, sau đó tập kết về điểm thu gom rác tập trung tại khu hạ tầng kỹ thuật trước khi đưa về khu xử lý rác chung của khu vực theo dịch vụ. Tổng lượng rác thải cần xử lý khoảng 1,5 tấn/ngày.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Ủy quyền Sở Xây dựng: Thống nhất bằng văn bản các nội dung điều chỉnh cục bộ

2. liên quan đến hạ tầng kỹ thuật cho phù hợp trong quá trình triển khai thực hiện đồ án trên cơ sở đề nghị của Chủ đầu tư làm cơ sở pháp lý cho việc điều chỉnh.

2. Ủy ban nhân thị xã Điện Bàn

- Hướng dẫn Công ty TNHH Quê Việt Quảng Nam thực hiện các thủ tục đầu tư xây dựng và các thủ tục có liên quan đến dự án theo Luật định hiện hành;

- Định kỳ hàng quý báo cáo công tác kiểm tra và quản lý việc triển khai đầu tư xây dựng theo quy hoạch về UBND tỉnh và các Sở, ngành có liên quan để theo dõi.

3. Công ty TNHH Quê Việt Quảng Nam

- Phối hợp với UBND thị xã Điện Bàn, UBND phường Điện Ngọc tổ chức công bố công khai nội dung điều chỉnh để các tổ chức cá nhân có liên quan biết theo dõi, kiểm tra việc thực hiện;

- Tổ chức triển khai đầu tư xây dựng các hạng mục công trình theo đúng trình tự thủ tục Luật định và hồ sơ quy hoạch điều chỉnh đã được duyệt.

4. Các Sở: Xây dựng; Tài nguyên và Môi trường; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Giao thông Vận tải căn cứ chức năng, nhiệm vụ, hướng dẫn Công ty TNHH Quê Việt Quảng Nam thực hiện dự án theo đúng Luật định và theo đúng quy hoạch được duyệt.

5. Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến đầu tư tỉnh: Hướng dẫn Công ty TNHH Quê Việt Quảng Nam thực hiện theo đúng Quyết định số 37/QĐ-UBND ngày 06/01/2016 của UBND tỉnh về việc Quy định trình tự thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký; thay thế Quyết định số 2381/QĐ-UBND ngày 05/7/2016 của UBND về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng (1/500) Khu du lịch nghỉ dưỡng D’Evelyn Beach Resort, phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn và Hồ sơ quy hoạch kèm theo.

Điều 4. Chánh văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông Vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến đầu tư tỉnh; Chủ tịch UBND thị xã Điện Bàn; Công ty TNHH Quê Việt Quảng Nam và các thủ trưởng đơn vị, cá nhân liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- TTr HĐND (báo cáo);
- Chủ tịch UBND, các Phó Chủ tịch (đ/biết);
- CPVP;
- Lưu: VT, KTN, KTTH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Huỳnh Khánh Toàn

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1060/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng (1/500) Khu du lịch nghỉ dưỡng D’Evelyn Beach Resort, phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.230

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 100.25.42.117