Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 1034/QĐ-BXD Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Trần Văn Sơn
Ngày ban hành: 19/11/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 1034/QĐ-BXD

Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC XỬ LÝ VƯỚNG MẮC GÓI THẦU EPC 2+3 CŨ, EPC 7 VÀ CHI PHÍ HỖ TRỢ NHÀ THẦU DO HUY ĐỘNG NHÂN LỰC ĐỘT BIẾN ĐỂ ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ CỦA DỰ ÁN NHÀ MÁY LỌC DẦU DUNG QUẤT

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;
Căn cứ văn bản số 247/TB-VPCP ngày 16/9/2010 của Văn phòng Chính phủ Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải tại cuộc họp giao ban các dự án trọng điểm về dầu khí; văn bản số 1994/TTg-KTN ngày 2/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ về xử lý vướng mắc trong thanh quyết toán Nhà máy lọc dầu Dung Quất;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kinh tế xây dựng.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Giao Viện Kinh tế xây dựng thẩm tra giá trị thanh lý hợp đồng gói thầu EPC 2+3 cũ giữa Tổ hợp nhà thầu Việt Nga do Tổng công ty Lắp máy Việt Nam (Lilama) là lãnh đạo tổ hợp với Công ty Liên doanh Nhà máy lọc dầu Việt Nga (Vietross), chi phí hỗ trợ nhà thầu Lilama do huy động nhân lực đột biến để đẩy nhanh tiến độ của dự án Nhà máy lọc dầu Dung Quất và chi phí quản lý của Công ty cổ phần Xây lắp và thương mại Coma 25 (Coma 25) đối với phần thiết bị nhập ngoại thuộc gói thầu EPC7. Công việc thẩm tra hoàn thành trước ngày 26/11/2010.

Điều 2. Giao Vụ Kinh tế xây dựng kiểm tra, đôn đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, các nhà thầu Lilama, Coma 25 phối hợp với Viện Kinh tế xây dựng để triển khai thực hiện theo đúng chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- PTT Hoàng Trung Hải (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ;
- Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình trọng điểm về dầu khí;
- Tập đoàn Dầu khí VN;
- Các nhà thầu: Lilama, Coma25;
- Lưu: VP, VKT, Vụ KTXD (S).

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Sơn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1034/QĐ-BXD ngày 19/11/2010 xử lý vướng mắc gói thầu EPC 2+3 cũ, EPC 7 và chi phí hỗ trợ nhà thầu do huy động nhân lực đột biến để đẩy nhanh tiến độ của dự án Nhà máy lọc dầu Dung Quất do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.689

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.91.5
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!