Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 06/2013/QĐ-UBND phân loại đường phố trên địa bàn tỉnh Nam Định năm 2013

Số hiệu: 06/2013/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Nam Định Người ký: Nguyễn Văn Tuấn
Ngày ban hành: 11/01/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NAM ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 06/2013/QĐ-UBND

Nam Định, ngày 11 tháng 01 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN LOẠI ĐƯỜNG PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NAM ĐỊNH NĂM 2013

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung các loại giá đất;

Căn cứ Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27/7/2007 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 188/2004/NĐ-CP về phương pháp xác định giá và khung các loại giá đất;

Căn cứ Thông tư số 145/2007/TT-BTC ngày 06/12/2007 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất và Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27/7/2007 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ;

Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 80/SXD-TTr ngày 26/12/2012 về việc phân loại đường phố trên địa bàn tỉnh Nam Định năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân loại đường phố trên địa bàn tỉnh Nam Định năm 2013 với những nội dung sau:

1. Địa bàn thành phố Nam Định (đô thị loại I):

Phân 209 tuyến đường (chia thành 293 đoạn) tương ứng với 21 loại đường; đường xã không có tên được phân theo khu vực gồm có:

- 05 khu vực 1.

- 05 khu vực 2.

- 04 khu vực 3.

2. Địa bàn các đô thị thuộc các huyện (15 đô thị loại V):

Phân các tuyến đường thuộc 15 thị trấn (đô thị loại V) của các huyện thành 222 đoạn và 32 khu vực, tương ứng với các loại đường trong bảng kê chi tiết kèm theo.

Trong đó:

+ Thị trấn Ngô Đồng, Quất Lâm huyện Giao Thuỷ: 49 đoạn, 04 khu vực.

+ Thị trấn Yên Định, Thịnh Long, Cồn (huyện Hải Hậu): 31 đoạn, 06 khu vực.

+ Thị trấn Mỹ Lộc (huyện Mỹ Lộc): 14 đoạn, 02 khu vực.

+ Thị trấn Nam Giang (huyện Nam Trực): 16 đoạn, 01 khu vực.

+ Thị trấn Liễu Đề, Rạng Đông, Quỹ Nhất (huyện Nghĩa Hưng): 37 đoạn, 08 khu vực.

+ Thị trấn Cổ Lễ, Cát Thành (huyện Trực Ninh): 32 đoạn, 05 khu vực.

+ Thị trấn Gôi (huyện Vụ Bản): 15 đoạn, 03 khu vực.

+ Thị trấn Xuân Trường (huyện Xuân Trường): 14 đoạn.

+ Thị trấn Lâm (huyện Ý Yên): 13 đoạn, 03 khu vực.

(Có phụ lục chi tiết kèm theo)

Điều 2.

- Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký;

- Chánh văn phòng UBND tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Nam Định, thủ trưởng các cơ quan: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế tỉnh, Kho bạc nhà nước tỉnh, các đơn vị có liên quan thi hành quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 06/2013/QĐ-UBND phân loại đường phố trên địa bàn tỉnh Nam Định năm 2013

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.849
DMCA.com Protection Status

IP: 100.24.46.10