Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 03/2014/QĐ-UBND công bố tên đường tại Trung tâm thị trấn Giồng Riềng, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang

Số hiệu: 03/2014/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Kiên Giang Người ký: Lê Văn Thi
Ngày ban hành: 08/01/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

Y BAN NHÂN N
TỈNH KIÊN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/2014/QĐ-UBND

Kiên Giang, ngày 08 tháng 01 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ TÊN ĐƯỜNG TẠI TRUNG TÂM THỊ TRẤN GIỒNG RIỀNG, HUYỆN GIỒNG RIỀNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng;

Căn cứ Thông tư số 36/2006/TT-BVHTT ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) hướng dẫn thực hiện một số điều của Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị quyết số 52/2013/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh về đặt tên đường tại Trung tâm thị trấn Giồng Riềng, huyện Giồng Riềng;

Theo đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 247/TTr- SVHTTDL ngày 23 tháng 12 năm 2013 về việc ban hành quyết định công bố tên đường tại Trung tâm thị trấn Giồng Riềng, huyện Giồng Riềng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố tên đường tại Trung tâm thị trấn Giồng Riềng, huyện Giồng Riềng (có danh sách tên đường kèm theo).

Điều 2. Giao trách nhiệm cho y ban nhân dân huyn Ging Ring và Sở Văn hóa, Th thao và Du lịch ch trì phối hp c sở, ngành chức năng có liên quan tchức thực hin việc gn bin tên đưng trên đa bàn Trung tâm th trn Giồng Ring.

Điều 3. Chánh Văn png y ban nhân dân tỉnh; Gm đốc Sở Văn hóa, Ththao và Du lch; Ch tịch y ban nhân dân huyn Ging Ring cùng các sở, ban, ngành chức năng, đa phương có liên quan chu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết đnh này có hiu lực sau 10 ngày k t ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Văn Thi

 

DANH SÁCH

TÊN ĐƯỜNG TẠI TRUNG TÂM THỊ TRẤN GIỒNG RIỀNG, HUYỆN GIỒNG RIỀNG
(m theo Quyết đnh s 03/2014/QĐ-UBND ngày 08 tng 01 m 2014 ca y ban nn dân tnh Kiên Giang)

STT

Tên đường

Chiều dài đường (m)

Ghi chú

01

Đưng 30 Tháng 4

529,9

 

02

Đưng Trn Bạch Đng

690,7

 

03

Đưng Chi Lăng

41

 

04

Đưng Phan ThRàng

41

 

05

Đưng Đống Đa

66,9

 

06

Đưng Nguyn Hùng Hiệp

107,4

 

07

Đưng Trn Minh Thưng

212,8

 

08

Đưng Nguyn Văn Đưng

110,6

 

09

Đưng Trn TVin

166,8

 

10

Đưng Nguyn Chí Thanh

291

 

11

Đưng Nguyn Trung Trực

251,9

 

12

Đưng Lê Li

216,5

 

13

Đưng Nguyn Văn Tri

93,2

 

14

Đưng Nguyn Hu

218,5

 

15

Đưng Nguyn Hữu Cảnh

205,6

 

16

Đưng Mai ThHồng Hnh

569,3

 

17

Đưng Mc Cửu

372,5

 

18

Đưng Nguyn Văn Đương

203,7

 

19

Đưng Nguyn Văn Thi

100,3

 

20

Đưng Lý Thưng Kiệt

456,8

 

21

Đưng Nguyn Th Đnh

520,9

 

22

Đưng Hunh Mn Đt

253,3

 

23

Đưng Nguyn Trãi

275,9

 

24

Đưng Lâm ThChi

78,5

 

25

Đưng Nguyn Tri Phương

309,2

 

26

Đưng Võ Thị Sáu

99,9

 

27

Đưng Lê Văn Tuân

106

 

28

Đưng Cách Mng Tháng Tám

738,3

 

29

Đưng Thoi Ngc Hu

253,1

 

30

Đưng Nam K Khi Nghĩa

266

 

31

Đưng Lê Quý Đôn

523,5

 

32

Đưng Trn Đi Nghĩa

258,2

 

33

Đưng Mu Thân

104,5

 

34

Đưng Hùng Vương

1.359,6

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 03/2014/QĐ-UBND công bố tên đường tại Trung tâm thị trấn Giồng Riềng, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.245
DMCA.com Protection Status

IP: 100.26.182.28