Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 88/2009/NQ-HĐND về việc đặt tên một số đường trên địa bàn thị xã La Gi do Tỉnh Bình Thuận ban hành

Số hiệu: 88/2009/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Thuận Người ký: Huỳnh Văn Tí
Ngày ban hành: 09/12/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 88/2009/NQ-HĐND

Phan Thiết, ngày 09 tháng 12 năm 2009

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC ĐẶT TÊN MỘT SỐ ĐƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ LA GI

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 13

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng;

Sau khi xem xét Tờ trình số 6022/TTr-UBND ngày 27/11/2009 của UBND tỉnh về việc đặt tên đường trên địa bàn thị xã La Gi; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh và ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua Tờ trình của UBND tỉnh về việc đặt tên một số tuyến đường trên địa bàn thị xã La Gi (có phụ lục tên đường kèm theo).

Điều 2. Giao trách nhiệm cho UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh và các vị đại biểu HĐND tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ của mình giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Bình Thuận khóa VIII, kỳ họp thứ 13 thông qua ngày 03 tháng 12 năm 2009 và có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Huỳnh Văn Tí

 

PHỤ LỤC

VỀ VIỆC ĐẶT TÊN MỘT SỐ ĐƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ LA GI
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 88/2009/NQ-HĐND ngày 09/12/2009 của HĐND tỉnh)

Tổng cộng 32 đường. Cụ thể như sau:

I. Phường Tân An: 13 đường

1. Đường từ đường Lê Văn Tám đến Khu dân cư Phước Bình:

- Kích thước: dài 610m x rộng 6m.

- Đặt tên đường: TRƯNG NHỊ.

2. Đường từ đường Lê Văn Tám đến Khu dân cư Phước Bình:

- Kích thước: dài 610m x rộng 6m.

- Đặt tên đường: TRƯNG TRẮC.

3. Đường từ đường Nguyễn Trường Tộ đến đường Nguyễn Bỉnh Khiêm:

- Kích thước: dài 850m x rộng 6m.

- Đặt tên đường: LƯƠNG THẾ VINH.

4. Đường từ đường Nguyễn Trường Tộ đến đường Nguyễn Bỉnh Khiêm:

- Kích thước: dài 850m x rộng 6m.

- Đặt tên đường: NGUYỄN THƯỢNG HIỀN.

5. Đường từ đường Nguyễn Thượng Hiền đến đường Lương Thế Vinh:

- Kích thước: dài 390m x rộng 6m.

- Đặt tên đường: NGUYỄN ĐỨC CẢNH.

6. Đường từ đường Nguyễn Thượng Hiền đến đường Lương Thế Vinh:

- Kích thước: dài 390m x rộng 6m.

- Đặt tên đường: ĐOÀN THỊ ĐIỂM.

7. Đường từ đường Hoàng Diệu đến đường Trần Quý Cáp:

- Kích thước: dài 340m x rộng 6m.

- Đặt tên đường: BÙI HỮU NGHĨA.

8. Đường từ đường Ngô Gia Tự đến đường Nguyễn Thượng Hiền:

- Kích thước: dài 500m x rộng 6m.

- Đặt tên đường: TRẦN QUÝ CÁP.

9. Đường từ đường Lý Thường Kiệt đến Nghĩa trang thị xã:

- Kích thước: dài 1050m x rộng 6m.

- Đặt tên đường: LÝ TỰ TRỌNG.

10. Đường từ đường Thống Nhất đến đường Ngô Quyền:

- Kích thước: dài 400m x rộng 5m.

- Đặt tên đường: MAI XUÂN THƯỞNG.

11. Đường từ đường Thống Nhất đến Khu dân cư Cầu Đường:

- Kích thước: dài 200m x rộng 6m.

- Đặt tên đường: LƯU HỮU PHƯỚC.

12. Đường từ đường Thống Nhất đến đường Ngô Quyền:

- Kích thước: dài 400m x rộng 6m.

- Đặt tên đường: TẠ QUANG BỬU.

13. Đường từ đường Thống Nhất đến đường Nguyễn Công Trứ:

- Kích thước: dài 400m x rộng 4m.

- Đặt tên đường: Ỷ LAN.

II. Phường Tân Thiện: 01 đường

1. Đường từ đường Thống Nhất đến đường Nguyễn Trường Tộ:

- Kích thước: dài 150m x rộng 5m.

- Đặt tên đường: TRẦN CAO VÂN.

III. Phường Bình Tân: 05 đường

1. Đường từ đường Cách mạng tháng 8 đến đường Huỳnh Thúc Kháng:

- Kích thước: dài 200m x rộng 5,4m.

- Đặt tên đường: TÔ HIỆU.

2. Đường từ đường Cách mạng tháng 8 đến Khu dân cư Đồng Ruột Ngựa:

- Kích thước: dài 550m x rộng 10m.

- Đặt tên đường: TỐNG DUY TÂN.

3. Đường từ đường Võ Thị Sáu đến Khu dân cư Gò Thanh Minh:

- Kích thước: dài 600m x rộng 5m.

- Đặt tên đường: NGUYỄN KHUYẾN.

4. Đường từ đường Nguyễn Trãi đến Khu dân cư Gò Xoài:

- Kích thước: dài 300m x rộng 5m.

- Đặt tên đường: CHÂU VĂN LIÊM.

5. Đường từ đường Nguyễn Trãi đến đường Nguyễn Trãi:

- Kích thước: dài 1100m x rộng 6m.

- Đặt tên đường: LÊ LAI.

IV. Phường Phước Hội: 01 đường

1. Đường từ đường Thống Nhất đến đường Đinh Bộ Lĩnh:

- Kích thước: dài 1000m x rộng 6m.

- Đặt tên đường: NGUYỄN HỮU THỌ.

V. Xã Tân Bình: 07 đường

1. Đường từ đường Cách mạng tháng 8 đến đường Lê Quang Định:

- Kích thước: dài 3000m x rộng 12m.

- Đặt tên đường: HÙNG VƯƠNG.

2. Đường từ Cầu cây chanh đến đường Hùng Vương:

- Kích thước: dài 1200m x rộng 8m.

- Đặt tên đường: LÊ QUANG ĐỊNH.

3. Đường từ đường Nguyễn Chí Thanh đến đường Cách mạng tháng 8:

- Kích thước: dài 2300m x rộng 12m.

- Đặt tên đường: NGUYỄN TRI PHƯƠNG.

4. Đường từ đường Nguyễn Chí Thanh đến cụm công nghiệp:

- Kích thước: dài 2600m x rộng 8m.

- Đặt tên đường: LƯƠNG ĐỊNH CỦA.

5. Đường từ Cầu Máng đến cụm công nghiệp:

- Kích thước: dài 4000m x rộng 5m.

- Đặt tên đường: CÙ CHÍNH LAN.

6. Đường từ đường Cù Chính Lan đến đường Nguyễn Bỉnh Khiêm:

- Kích thước: dài 700m x rộng 6m.

- Đặt tên đường: PHẠM THẾ HIỂN.

7. Đường từ đường Lê Quang Định đến Khu dân cư Bình An:

- Kích thước: dài 2400m x rộng 5m.

- Đặt tên đường: NGUYỄN THÔNG.

VI. Xã Tân Phước: 05 đường

1. Đường từ đường Tôn Đức Thắng đến bãi biển Cam Bình:

- Kích thước: dài 2300m x rộng 9m.

- Đặt tên đường: NGUYỄN DU.

2. Đường từ đường Lê Minh Công đến bãi biển Hồ Tôm:

- Kích thước: dài 720m x rộng 6m.

- Đặt tên đường: ĐÀO DUY TỪ.

3. Đường từ đường Tôn Đức Thắng đến đường Lê Minh Công:

- Kích thước: dài 1100m x rộng 5m.

- Đặt tên đường: TRẦN QUANG DIỆU.

4. Đường từ đường Tôn Đức Thắng đến đường Kinh tế mới Tân An:

- Kích thước: dài 2200m x rộng 8m.

- Đặt tên đường: LÊ VĂN DUYỆT.

5. Đường từ Vòng xuyến Tân Thiện đến giáp xã Sơn Mỹ:

- Kích thước: dài 6500m x rộng 9m.

- Đặt tên đường: TÔN ĐỨC THẮNG.

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 88/2009/NQ-HĐND về việc đặt tên một số đường trên địa bàn thị xã La Gi do Tỉnh Bình Thuận ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.233
DMCA.com Protection Status

IP: 54.221.147.93