Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 87/2013/NQ-HĐND thông qua Đề án phân loại đô thị Sông Dinh, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An là đô thị loại V

Số hiệu: 87/2013/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Nghệ An Người ký: Trần Hồng Châu
Ngày ban hành: 17/07/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH NGHỆ AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 87/2013/NQ-HĐND

Nghệ An, ngày 17 tháng 07 năm 2013

 

NGHỊ QUYẾT

THÔNG QUA ĐỀ ÁN PHÂN LOẠI ĐÔ THỊ SÔNG DINH, HUYỆN QUỲ HỢP LÀ ĐÔ THỊ LOẠI V

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN
KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ 9

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 42/2009/NĐ-CP ngày 07/5/2009 của Chính phủ về phân loại đô thị; Thông tư số 34/2009/TT-BXD ngày 30/9/2009 của Bộ Xây dựng Quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 42/2009/NĐ-CP;

Căn cứ Quyết định số 147/2005/QĐ-TTg ngày 15/6/2005 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển kinh tế - xã hội miền Tây Nghệ An;

Xét đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An tại Tờ trình số 4038/TTr- UBND ngày 17 tháng 6 năm 2013;

Trên cơ sở Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Đề án phân loại đô thị Sông Dinh, huyện Quỳ Hợp là đô thị loại V với các nội dung chính như sau:

1. Vị trí, ranh giới và quy mô đô thị:

a) Vị trí, ranh giới:

Đô thị Sông Dinh, nằm trên trục đường Quốc lộ 48, ở phía Đông của huyện Quỳ Hợp, trên địa bàn của 3 xã: Minh Hợp, Nghĩa Xuân và Tam Hợp, huyện Quỳ Hợp. Tiếp giáp các phía như sau:

- Phía Bắc giáp địa giới phần còn lại của xã Tam Hợp và sông Dinh;

- Phía Nam giáp địa giới phần còn lại của xã Minh Hợp;

- Phía Đông giáp sông Dinh và địa giới huyện Nghĩa Đàn;

- Phía Tây giáp địa giới phần còn lại của xã Tam Hợp.

b) Quy mô đô thị:

- Quy mô diện tích đất tự nhiên: 473,30 ha;

- Dân số: 7.422 người (tính đến 6/2011).

- Mật độ dân số: 1.569 người/km2

- Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp: 70,56%

- Tốc độ tăng trưởng kinh tế trung bình 03 năm gần nhất: 16,03%

- Cơ cấu kinh tế: Công nghiệp -Tiểu thủ công nghiệp - Dịch vụ thương mại.

2. Chức năng của đô thị:

Đô thị Sông Dinh là trung tâm hành chính, kinh tế, văn hoá, giáo dục - đào tạo, dịch vụ thương mại, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp khu vực phía Đông của huyện Quỳ Hợp; là đô thị động lực phát triển của cả cụm xã và của huyện Quỳ Hợp.

3. Kết quả đánh giá 6 tiêu chuẩn theo quy định của Nghị định số 42/2009/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Chính phủ và Thông tư số 34/2009/TT-BXD ngày 30 tháng 9 năm 2009 của Bộ Xây dựng tại thời điểm phân loại: Tổng số điểm phân loại đạt 72,8/100 điểm, đủ tiêu chuẩn đô thị loại V, cụ thể:

TT

Tiêu chuẩn

Điểm tối đa - tối thiểu

Điểm đạt được năm 2011

1

Chức năng đô thị

15 - 10,4

13,5

2

Quy mô dân số đô thị

10 - 7,0

9,2

3

Mật độ dân số

05 - 3,5

1,4

4

Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp

05 - 3,5

5,0

5

Hệ thống công trình hạ tầng đô thị

55 - 38,2

38,6

6

Kiến trúc cảnh quan đô thị

10 - 7,0

5,1

 

Cộng

100 - 69,6

72,8

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Giao UBND tỉnh quyết định việc công nhận đô thị Sông Dinh đạt tiêu chuẩn đô thị loại V theo quy định hiện hành.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khóa XVI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 7 năm 2013 và có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày được thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Trần Hồng Châu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 87/2013/NQ-HĐND thông qua Đề án phân loại đô thị Sông Dinh, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An là đô thị loại V

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.417

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.204.185.54